start | słownik | unikalne ramki | unikalne wartości | MENU AG-LUX | CRC |

Dotychczas zmierzone wartości

sterownik - główna jednostka zarządzająca pracą kotła
regulator - urządzenie służace do kontrolowania podstawowej pracy kotła umieszczone np. w pokoju
zawór - (mieszający) np. urządzenie obsługujące funkcję zmiany cyrkulcji wody w układzie 
pompa - urządzenie wymuszające cyrkulację w układzie

ParametrOdczytane wartości
hex:0000
0000 [] () st-48zPID
0000 [] () ST-755 zPid
0000 [] () Tech ST-750zPID
00C0 [] () st-48zPID
00F0 [] () st-48zPID
00FE [] () st-48zPID
01F6 [] () asd
01F6 [] () eeee
01F6 [] () k1prv2
01F6 [] () ST-480
01F6 [] () stalamrk
01F6 [] () stalmark
01F9 [] () k1prv2
0209 [] () asd
020A [] () asd
0218 [] () eeee
0218 [] () k1prv2
0218 [] () stalamrk
0218 [] () stalmark
0218 [] () stalmart Tech
0218 [] () tech
0245 [] () asd
0245 [] () eeee
0245 [] () k1prv2
0245 [] () ST-480
0245 [] () stalamrk
0245 [] () stalmark
0245 [] () stalmart Tech
028E [] () asd
028E [] () eeee
028E [] () k1prv2
028E [] () ST-480
028E [] () stalamrk
028E [] () stalmark
028E [] () stalmart Tech
0298 [] () eeee
0298 [] () k1prv2
0298 [] () stalamrk
0298 [] () stalmark
0298 [] () stalmart Tech
0299 [] () eeee
0299 [] () k1prv2
0299 [] () stalamrk
0299 [] () stalmark
0299 [] () stalmart Tech
0311 [] () k1prv2
0312 [] () k1prv2
0363 [] () asd
0363 [] () ST-480
0365 [] () asd
0365 [] () ST-480
0404 [] () k1prv2
0405 [] () k1prv2
0406 [] () k1prv2
0A00 [] () K1p
0A00 [] () k1pv4
0A00 [] () p1
0A00 [] () ST-402
0A00 [] () ST-450
0A00 [] () ST-480
0A00 [] () ST-480zpid
0A00 [] () st-650H
1588 [] () eeee
1588 [] () stalamrk
1588 [] () stalmark
1588 [] () stalmart Tech
1589 [] () asd
1589 [] () eeee
1589 [] () stalamrk
1589 [] () stalmark
1589 [] () stalmart Tech
1591 [] () asd
1592 [] () asd
1592 [] () K1p
1592 [] () k1pv4
1592 [] () p1
1592 [] () ST-402
1592 [] () ST-450
1592 [] () ST-480
1592 [] () ST-480zpid
1592 [] () st-650H
159B [] () eeee
159B [] () stalamrk
159B [] () stalmark
15A7 [] () asd
15A7 [] () eeee
15A7 [] () ST-480
15A7 [] () stalmark
15AB [] () eeee
15AB [] () stalamrk
15AB [] () stalmark
15AB [] () stalmart Tech
15CD [] () stalmark
1610 [] () asd
1610 [] () k1prv2
1610 [] () ST-480
1620 [] () k1prv2
1681 [] () k1prv2
1684 [] () asd
1684 [] () ST-480
16B0 [] () eeee
16B0 [] () stalamrk
16B0 [] () stalmark
16B0 [] () stalmart Tech
16B6 [] () eeee
16B6 [] () stalamrk
16B6 [] () stalmark
16B6 [] () stalmart Tech
16F1 [] () stalmark
16F2 [] () asd
16F2 [] () ST-480
16F9 [] () eeee
16F9 [] () stalmark
16FF [] () ST402
183C [] () k1prv2
185D [] () st-650H
1866 [] () st-650H
1B98 [] () ST402
1B99 [] () ST402
1F60 [] () ST-480
2064 [] () ST-978
2450 [] () ST-480
28E0 [] () ST-480
3630 [] () ST-480
3650 [] () ST-480
4040 [] () ST-480
60B2 [] () ST-978
7EBB [] () ST-978
9800 [] () st-650H
C000 [] () st-48zPID
C080 [] () st-48zPID
C1FD [] () ST-480
C1FD [] () ST-978
E036 [] () ST-480
EC02 [] () ST-480
ECE1 [] () ST-480
F000 [] () st-48zPID
F080 [] () st-48zPID
F800 [] () st-48zPID
FB26 [] () ST-480
FB26 [] () ST-978
FC00 [] () st-48zPID
FE00 [] () st-48zPID
hex:0001
0200 [] () ST-480
0210 [] () asd
0522 [] () ST-978
157D [] () st-650H
1587 [] () eeee
1587 [] () stalamrk
1587 [] () stalmark
1587 [] () stalmart Tech
158B [] () eeee
158B [] () stalamrk
158B [] () stalmark
158B [] () stalmart Tech
159B [] () stalmark
159B [] () stalmart Tech
15AC [] () eeee
15AC [] () stalmark
1620 [] () eeee
1620 [] () stalamrk
1620 [] () stalmark
1620 [] () stalmart Tech
16C2 [] () eeee
16C2 [] () stalmark
170A [] () eeee
170A [] () stalmark
5A70 [] () ST-480
6100 [] () ST-480
6840 [] () ST-480
6F20 [] () ST-480
F600 [] () 123
F600 [] () ST-480
F900 [] () 123
F900 [] () ST-480
FD3E [] () ST-978
FDBF [] () ST-978
hex:0002
0228 [] () ST-480
0228 [] () ST-978
0A22 [] () ST-978
0A26 [] () ST-978
0B2F [] () ST-978
157C [] () asd
157C [] () ST-480
157D [] () stalmark
157D [] () stalmart Tech
158B [] () asd
16C2 [] () stalmark
18 [] () stalmark
1802 [] () stalmark
1808 [] () stalmark
1815 [] () stalmark
182E [] () stalmark
187D [] () eeee
18BD [] () stalmark
18C1 [] () stalmark
18C8 [] () ST-480
4002 [] () ST-480
4002 [] () ST-978
4500 [] () 123
4500 [] () ST-480
8E00 [] () 123
8E00 [] () ST-480
9800 [] () 123
9800 [] () ST-480
9800 [] () tech
9900 [] () 123
F700 [] () ST-480
FC00 [] () 123
FD20 [] () ST-978
hex:0003
0210 [] () ST-480
0210 [] () ST-978
1100 [] () 123
1100 [] () ST-480
1200 [] () 123
1200 [] () ST-480
15B7 [] () k1prv2
15CD [] () k1prv2
16C2 [] () stalmark
4001 [] () ST-978
6300 [] () ST-480
6500 [] () ST-480
6700 [] () ST-480
hex:0004
041A [] () ST-480
041A [] () ST-978
0500 [] () ST-480
hex:0005
1684 [] () eeee
1684 [] () stalmark
16AE [] () eeee
16AE [] () stalamrk
16AE [] () stalmark
16AE [] () stalmart Tech
hex:0006
01FD [] () ST402
0B2F [] () ST-978
15CD [] () asd
15CD [] () ST-480
hex:0007
16FF [] () k1prv2
hex:000A
15A7 [] () k1prv2
15CD [] () eeee
15CD [] () stalamrk
15CD [] () stalmark
15CD [] () stalmart Tech
hex:000E
C024 [] () ST-480
hex:0010
5220 [] () ST-978
9212 [] () ST-978
hex:0011
16F1 [] () asd
hex:0012
0000 [] () st-450
hex:0015
16FF [] () asd
16FF [] () ST-480
7C00 [] () ST-480
7C00 [] () st-650H
8700 [] () st-630h
8700 [] () st630h
8700 [] () tech
8800 [] () tech
8900 [] () 123
8901 [] () tech
8B00 [] () 123
9100 [] () st-650H
9B00 [] () st-480
9B00 [] () tech
A700 [] () eeee
A700 [] () ST-480
A700 [] () st-650H
A700 [] () stalmark
AA00 [] () st-480
AA00 [] () tech
AB00 [] () st630h
AB00 [] () tech
hex:0016
1000 [] () ST-480
1600 [] () eeee
1600 [] () stalmark
1602 [] () st630h
1605 [] () eeee
1605 [] () stalmark
16FF [] () stalmark
2017 [] () 123
8000 [] () ST-480
8100 [] () st-650H
81F8 [] () 123
81F8 [] () ST-480
8400 [] () ST-480
9E50 [] () ST-480
9E50 [] () st-650H
B600 [] () st-630h
B600 [] () st630h
B900 [] () ST-480
F13C [] () stalmark
F200 [] () ST-480
F200 [] () tech
F203 [] () stalmark
F900 [] () eeee
F900 [] () stalmark
F903 [] () st630h
hex:0017
0A00 [] () ST-480
hex:0018
3C00 [] () st-650H
hex:001A
0000 [] () ST-480
hex:001B
0000 [] () ST-480
hex:001C
0000 [] () ST-480
hex:001D
0000 [] () ST-480
15A7 [] () k1prv2
hex:001E
0000 [] () ST-480
hex:001F
0000 [] () ST-480
6002 [] () tech
D20F [] () ST-978
hex:0020
0000 [] () ST-480
2680 [] () ST-978
A220 [] () ST-978
hex:0021
0000 [] () ST-480
57C0 [] () ST-480
8321 [] () tech
85D9 [] () ST-480
8768 [] () st-48
hex:0022
0000 [] () ST-480
16C3 [] () stalmark
hex:0023
0000 [] () ST-480
16C3 [] () stalmark
hex:0024
0000 [] () ST-480
16C3 [] () eeee
16C3 [] () stalmark
5002 [] () tech
hex:0025
0000 [] () ST-480
hex:0026
0000 [] () ST-480
hex:0027
0000 [] () ST-480
hex:0028
0000 [] () ST-480
E000 [] () tech
E002 [] () st630h
E002 [] () tech
hex:0029
0000 [] () ST-480
8002 [] () ag lux
8002 [] () st-480
8002 [] () tech
9002 [] () st630h
9002 [] () tech
hex:002A
0000 [] () ST-480
183C [] () asd
hex:002B
0000 [] () ST-480
1681 [] () eeee
1681 [] () stalamrk
1681 [] () stalmark
1681 [] () stalmart Tech
hex:002C
0000 [] () ST-480
hex:002D
0000 [] () ST-480
183C [] () ST-480
hex:002E
0000 [] () ST-480
hex:002F
0000 [] () ST-480
hex:0030
0000 [] () ST-480
hex:0031
0000 [] () ST-480
hex:0032
0000 [] () ST-480
1680 [] () eeee
1680 [] () stalmark
183C [] () asd
hex:0033
0000 [] () ST-480
hex:0034
0000 [] () ST-480
01F6 [] () stalmark
01F6 [] () stalmart Tech
1680 [] () stalmark
16F1 [] () ST-480
hex:0035
0000 [] () ST-480
hex:0036
0000 [] () ST-480
1680 [] () stalmark
hex:0037
0000 [] () ST-480
166E [] () eeee
166E [] () stalamrk
166E [] () stalmark
166E [] () stalmart Tech
16F8 [] () k1prv2
hex:0038
0000 [] () ST-480
hex:0039
0000 [] () ST-480
1680 [] () stalmark
hex:003A
0000 [] () ST-480
1680 [] () stalmark
hex:003B
0000 [] () ST-480
hex:003C
0000 [] () ST-480
166E [] () ST-480
hex:003D
0000 [] () ST-480
hex:003E
0000 [] () ST-480
hex:003F
0000 [] () ST-480
166E [] () k1prv2
hex:0040
0000 [] () ST-480
621E [] () ST-480
621E [] () ST-978
hex:0041
0000 [] () ST-480
hex:0042
0000 [] () ST-480
166E [] () asd
hex:0043
0000 [] () ST-480
16F1 [] () ST-480
ECEC [] () ST-480
hex:0044
0000 [] () ST-480
hex:0045
0000 [] () ST-480
hex:0046
0000 [] () ST-480
hex:0047
0000 [] () ST-480
hex:0048
0000 [] () ST-480
hex:0049
0000 [] () ST-480
hex:004A
0000 [] () ST-480
hex:004B
0000 [] () ST-480
hex:004C
0000 [] () ST-480
hex:004D
0000 [] () ST-480
hex:004E
0000 [] () ST-480
hex:004F
0000 [] () ST-480
hex:0050
0000 [] () ST-480
157D [] () eeee
157D [] () stalamrk
157D [] () stalmark
hex:0051
0000 [] () ST-480
hex:0052
0000 [] () ST-480
hex:0053
0000 [] () ST-480
hex:0054
0000 [] () ST-480
hex:0055
0000 [] () ST-480
hex:0056
0000 [] () ST-480
hex:0057
0000 [] () ST-480
hex:0058
0000 [] () ST-480
hex:0059
0000 [] () ST-480
hex:005A
0000 [] () ST-480
hex:005B
0000 [] () ST-480
hex:005C
0000 [] () ST-480
hex:005D
0000 [] () ST-480
hex:005E
0000 [] () ST-480
hex:005F
0000 [] () ST-480
hex:0060
0000 [] () ST-480
B2FE [] () ST-978
hex:0061
0000 [] () ST-480
5CD0 [] () ST-480
hex:0062
0000 [] () ST-480
hex:0063
0000 [] () ST-480
hex:0064
0000 [] () ST-480
hex:0065
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST402
hex:0066
0000 [] () ST-480
hex:0067
0000 [] () ST-480
hex:0068
0000 [] () ST-480
hex:0069
0000 [] () ST-480
hex:006A
0000 [] () ST-480
hex:006B
0000 [] () ST-480
hex:006C
0000 [] () ST-480
hex:006D
0000 [] () ST-480
hex:006E
0000 [] () ST-480
hex:006F
0000 [] () ST-480
hex:0070
0000 [] () ST-480
hex:0071
0000 [] () ST-480
hex:0072
0000 [] () ST-480
hex:0073
0000 [] () ST-480
hex:0074
0000 [] () ST-480
hex:0075
0000 [] () ST-480
hex:0076
0000 [] () ST-480
hex:0077
0000 [] () ST-480
hex:0078
0000 [] () ST-480
hex:0079
0000 [] () ST-480
hex:007A
0000 [] () ST-480
hex:009E
FABF [] () ST-480
FABF [] () ST-978
hex:00BF
1BA2 [] () ST402
hex:00C0
0000 [] () st-48zPID
00FE [] () st-48zPID
7800 [] () st-48zPID
8000 [] () st-48zPID
hex:00C3
B6FF [] () ST-978
FADF [] () ST-978
hex:00E0
3630 [] () ST-480
4060 [] () ST-480
hex:00EC
0245 [] () ST-480
E16F [] () ST-480
hex:00F0
0000 [] () st-48zPID
00E0 [] () st-48zPID
00FE [] () st-48zPID
hex:00F8
00FE [] () st-48zPID
hex:00FA
B7FF [] () ST-978
hex:00FB
26FF [] () ST-978
B7FF [] () ST-978
hex:00FE
0000 [] () st-48zPID
00FE [] () st-48zPID
F800 [] () st-48zPID
hex:00FF
F880 [] () st-48zPID
hex:0100
0000 [] () ST-480
hex:0101
0000 [] () ST-480
2202 [] () ST-978
hex:0102
0000 [] () ST-480
0418 [] () ST-978
2802 [] () ST-978
hex:0103
0000 [] () ST-480
hex:0104
0000 [] () ST-480
hex:0105
0000 [] () ST-480
hex:0106
0000 [] () ST-480
hex:0107
0000 [] () ST-480
hex:0108
0000 [] () ST-480
hex:0109
0000 [] () ST-480
hex:010A
0000 [] () ST-480
hex:010B
0000 [] () ST-480
hex:010C
0000 [] () ST-480
hex:010D
0000 [] () ST-480
hex:010E
0000 [] () ST-480
hex:010F
0000 [] () ST-480
hex:0110
0000 [] () ST-480
hex:0111
0000 [] () ST-480
hex:0112
0000 [] () ST-480
hex:0113
0000 [] () ST-480
hex:0114
0000 [] () ST-480
hex:0115
0000 [] () ST-480
8B00 [] () ST-480
8B00 [] () st-650H
8B00 [] () st630h
8B00 [] () tech
AC00 [] () eeee
AC00 [] () stalmark
hex:0116
0000 [] () ST-480
hex:0117
0000 [] () ST-480
0A00 [] () eeee
0A00 [] () stalmark
hex:0118
0000 [] () ST-480
hex:0119
0000 [] () ST-480
hex:011A
0000 [] () ST-480
hex:011B
0000 [] () ST-480
1621 [] () tech
hex:011C
0000 [] () ST-480
hex:011D
0000 [] () ST-480
hex:011E
0000 [] () ST-480
hex:011F
0000 [] () ST-480
hex:0120
0000 [] () ST-480
hex:0121
0000 [] () ST-480
hex:0122
0000 [] () ST-480
hex:0123
0000 [] () ST-480
hex:0124
0000 [] () ST-480
hex:0125
0000 [] () ST-480
hex:0126
0000 [] () ST-480
hex:0127
0000 [] () ST-480
hex:0128
0000 [] () ST-480
hex:0129
0000 [] () ST-480
hex:012A
0000 [] () ST-480
hex:012B
0000 [] () ST-480
hex:012C
0000 [] () ST-480
hex:012D
0000 [] () ST-480
hex:012E
0000 [] () ST-480
hex:012F
0000 [] () ST-480
hex:0130
0000 [] () ST-480
hex:0131
0000 [] () ST-480
hex:0132
0000 [] () ST-480
hex:0133
0000 [] () ST-480
hex:0134
0000 [] () ST-480
hex:0135
0000 [] () ST-480
hex:0136
0000 [] () ST-480
hex:0137
0000 [] () ST-480
hex:0138
0000 [] () ST-480
hex:0139
0000 [] () ST-480
hex:013A
0000 [] () ST-480
hex:013B
0000 [] () ST-480
hex:013C
0000 [] () ST-480
hex:013D
0000 [] () ST-480
hex:013E
0000 [] () ST-480
hex:013F
0000 [] () ST-480
hex:0140
0000 [] () ST-480
hex:0141
0000 [] () ST-480
hex:0142
0000 [] () ST-480
hex:0143
0000 [] () ST-480
hex:0144
0000 [] () ST-480
hex:0145
0000 [] () ST-480
hex:0146
0000 [] () ST-480
hex:0147
0000 [] () ST-480
hex:0148
0000 [] () ST-480
hex:0149
0000 [] () ST-480
hex:014A
0000 [] () ST-480
1624 [] () stalmark
hex:014B
0000 [] () ST-480
hex:014C
0000 [] () ST-480
hex:014D
0000 [] () ST-480
hex:014E
0000 [] () ST-480
hex:014F
0000 [] () ST-480
hex:0150
0000 [] () ST-480
15CD [] () asd
hex:0151
0000 [] () ST-480
6FF0 [] () ST-480
hex:0152
0000 [] () ST-480
hex:0153
0000 [] () ST-480
hex:0154
0000 [] () ST-480
1624 [] () stalmark
hex:0155
0000 [] () ST-480
hex:0156
0000 [] () ST-480
hex:0157
0000 [] () ST-480
D024 [] () ST-480
D026 [] () ST-480
hex:0158
0000 [] () ST-480
7001 [] () st630h
7001 [] () tech
8001 [] () tech
9011 [] () tech
hex:0159
0000 [] () ST-480
B001 [] () tech
hex:015A
0000 [] () ST-480
A001 [] () tech
B001 [] () ag lux
hex:015B
0000 [] () ST-480
hex:015C
0000 [] () ST-480
D001 [] () st630h
hex:015D
0000 [] () ST-480
hex:015E
0000 [] () ST-480
1624 [] () eeee
hex:015F
0000 [] () ST-480
hex:0160
0000 [] () ST-480
hex:0161
0000 [] () ST-480
6028 [] () ag lux
hex:0162
0000 [] () ST-480
4000 [] () ST-480
hex:0163
0000 [] () ST-480
hex:0164
0000 [] () ST-480
hex:0165
0000 [] () ST-480
hex:0166
0000 [] () ST-480
hex:0167
0000 [] () ST-480
hex:0168
0000 [] () ST-480
1624 [] () stalmark
1F83 [] () ST-480
hex:0169
0000 [] () ST-480
hex:016A
0000 [] () ST-480
hex:016B
0000 [] () ST-480
6001 [] () st630h
hex:016C
0000 [] () ST-480
hex:016D
0000 [] () ST-480
hex:016E
0000 [] () ST-480
hex:016F
0000 [] () ST-480
800D [] () ST-480
hex:0170
0000 [] () ST-480
hex:0171
0000 [] () ST-480
hex:0172
0000 [] () ST-480
1624 [] () stalmark
hex:0173
0000 [] () ST-480
hex:0174
0000 [] () ST-480
hex:0175
0000 [] () ST-480
hex:0176
0000 [] () ST-480
hex:0177
0000 [] () ST-480
hex:0178
0000 [] () ST-480
hex:0179
0000 [] () ST-480
hex:017A
0000 [] () ST-480
hex:017B
0000 [] () ST-480
hex:017C
0000 [] () ST-480
hex:017D
0000 [] () ST-480
hex:017E
0000 [] () ST-480
hex:017F
0000 [] () ST-480
hex:0180
0000 [] () ST-480
hex:0181
0000 [] () ST-480
hex:0182
0000 [] () ST-480
hex:0183
0000 [] () ST-480
hex:0184
0000 [] () ST-480
hex:0185
0000 [] () ST-480
hex:0186
0000 [] () ST-480
hex:0187
0000 [] () ST-480
hex:0188
0000 [] () ST-480
hex:0189
0000 [] () ST-480
hex:018A
0000 [] () ST-480
hex:018B
0000 [] () ST-480
hex:018C
0000 [] () ST-480
hex:018D
0000 [] () ST-480
hex:018E
0000 [] () ST-480
hex:018F
0000 [] () ST-480
hex:0190
0000 [] () ST-480
hex:0191
0000 [] () ST-480
hex:0192
0000 [] () ST-480
hex:0193
0000 [] () ST-480
hex:0194
0000 [] () ST-480
hex:0195
0000 [] () ST-480
hex:0196
0000 [] () ST-480
hex:0197
0000 [] () ST-480
hex:0198
0000 [] () ST-480
hex:0199
0000 [] () ST-480
hex:019A
0000 [] () ST-480
hex:019B
0000 [] () ST-480
hex:019C
0000 [] () ST-480
hex:019D
0000 [] () ST-480
hex:019E
0000 [] () ST-480
hex:019F
0000 [] () ST-480
hex:01A0
0000 [] () ST-480
hex:01A1
0000 [] () ST-480
hex:01A2
0000 [] () ST-480
hex:01A3
0000 [] () ST-480
hex:01A4
0000 [] () ST-480
hex:01A5
0000 [] () ST-480
hex:01A6
0000 [] () ST-480
hex:01A7
0000 [] () ST-480
hex:01A8
0000 [] () ST-480
hex:01A9
0000 [] () ST-480
hex:01AA
0000 [] () ST-480
hex:01AB
0000 [] () ST-480
hex:01AC
0000 [] () ST-480
hex:01AD
0000 [] () ST-480
hex:01AE
0000 [] () ST-480
hex:01AF
0000 [] () ST-480
hex:01B0
0000 [] () ST-480
hex:01B1
0000 [] () ST-480
hex:01B2
0000 [] () ST-480
hex:01B3
0000 [] () ST-480
hex:01B4
0000 [] () ST-480
hex:01B5
0000 [] () ST-480
hex:01B6
0000 [] () ST-480
hex:01B7
0000 [] () ST-480
hex:01B8
0000 [] () ST-480
1616 [] () ST-480
hex:01B9
0000 [] () ST-480
hex:01BA
0000 [] () ST-480
hex:01BB
0000 [] () ST-480
hex:01BC
0000 [] () ST-480
hex:01BD
0000 [] () ST-480
hex:01BE
0000 [] () ST-480
hex:01BF
0000 [] () ST-480
hex:01C0
0000 [] () ST-480
hex:01C1
0000 [] () ST-480
hex:01C2
0000 [] () ST-480
hex:01C3
0000 [] () ST-480
hex:01C4
0000 [] () ST-480
hex:01C5
0000 [] () ST-480
hex:01C6
0000 [] () ST-480
hex:01C7
0000 [] () ST-480
hex:01C8
0000 [] () ST-480
hex:01C9
0000 [] () ST-480
hex:01CA
0000 [] () ST-480
hex:01CB
0000 [] () ST-480
hex:01CC
0000 [] () ST-480
hex:01CD
0000 [] () ST-480
hex:01CE
0000 [] () ST-480
hex:01CF
0000 [] () ST-480
hex:01D0
0000 [] () ST-480
hex:01D1
0000 [] () ST-480
hex:01D2
0000 [] () ST-480
hex:01D3
0000 [] () ST-480
hex:01D4
0000 [] () ST-480
hex:01D5
0000 [] () ST-480
hex:01D6
0000 [] () ST-480
hex:01D7
0000 [] () ST-480
hex:01D8
0000 [] () ST-480
hex:01D9
0000 [] () ST-480
hex:01DA
0000 [] () ST-480
hex:01DB
0000 [] () ST-480
hex:01DC
0000 [] () ST-480
hex:01DD
0000 [] () ST-480
hex:01DE
0000 [] () ST-480
hex:01DF
0000 [] () ST-480
hex:01E0
0000 [] () ST-480
2400 [] () ST-978
hex:01E1
0000 [] () ST-480
hex:01E2
0000 [] () ST-480
hex:01E3
0000 [] () ST-480
hex:01E4
0000 [] () ST-480
hex:01E5
0000 [] () ST-480
hex:01E6
0000 [] () ST-480
hex:01E7
0000 [] () ST-480
hex:01E8
0000 [] () ST-480
hex:01E9
0000 [] () ST-480
hex:01EA
0000 [] () ST-480
hex:01EB
0000 [] () ST-480
hex:01EC
0000 [] () ST-480
hex:01ED
0000 [] () ST-480
hex:01EE
0000 [] () ST-480
hex:01EF
0000 [] () ST-480
hex:01F0
0000 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
003D [] () ST-480
hex:01F1
0000 [] () ST-480
0006 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
hex:01F2
0000 [] () ST-480
0006 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
hex:01F3
0000 [] () ST-480
0006 [] () ST-480
hex:01F4
Stan sterownika
0000 [0] (Brak) ST-480
0001 [0] (Test) ST-480
0002 [0] (Praca) ST-480
0002 [0] (Praca) ST-978
0003 [0] (Przerwa) ST-480
0003 [0] (Przerwa) st-730
0003 [0] (Przerwa) ST-730zPID
0003 [0] (Przerwa) ST-978
0004 [0] (Praca podtrzymanie) ST-480
0005 [0] (Przerwa podtrzymanie) ST-480
0006 [0] (Praca ręczna) ST-480
003D [0] (Test ognia) ST-480
F0FB [0] () ST-480
F0FB [0] () ST-978
hex:01F5
Temp. zmierzona CO
0000 [2] (brak) ST-480
003D [2] (6.1) ST-480
hex:01F6
Ustawiona temperatura CO (od regulatora)
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv2
0000 [9] (brak ustawienia) 1
0000 [9] (brak ustawienia) 12
0000 [9] (brak ustawienia) 123
0000 [9] (brak ustawienia) 260
0000 [9] (brak ustawienia) 480
0000 [9] (brak ustawienia) a
0000 [9] (brak ustawienia) aaa
0000 [9] (brak ustawienia) ag
0000 [9] (brak ustawienia) ag lux
0000 [9] (brak ustawienia) AG LUX (bez PID)
0000 [9] (brak ustawienia) asd
0000 [9] (brak ustawienia) ddd
0000 [9] (brak ustawienia) Defro AG Lux (zPID)
0000 [9] (brak ustawienia) dsa
0000 [9] (brak ustawienia) e putty
0000 [9] (brak ustawienia) eeee
0000 [9] (brak ustawienia) esp
0000 [9] (brak ustawienia) jakistest
0000 [9] (brak ustawienia) K1p
0000 [9] (brak ustawienia) k1P v2
0000 [9] (brak ustawienia) k1prv2
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv4
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv4PZ
0000 [9] (brak ustawienia) K1Pv2
0000 [9] (brak ustawienia) k1pv4
0000 [9] (brak ustawienia) s
0000 [9] (brak ustawienia) st
0000 [9] (brak ustawienia) ST 37
0000 [9] (brak ustawienia) st-234
0000 [9] (brak ustawienia) ST-2640
0000 [9] (brak ustawienia) ST-37
0000 [9] (brak ustawienia) st-450
0000 [9] (brak ustawienia) st-450zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-48
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
0000 [9] (brak ustawienia) St-480 zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480zPID
0000 [9] (brak ustawienia) st-48zPID
0000 [9] (brak ustawienia) st-500
0000 [9] (brak ustawienia) ST-505
0000 [9] (brak ustawienia) st-630 H
0000 [9] (brak ustawienia) st-630h
0000 [9] (brak ustawienia) st-650h
0000 [9] (brak ustawienia) ST-709
0000 [9] (brak ustawienia) ST-717
0000 [9] (brak ustawienia) ST-730
0000 [9] (brak ustawienia) ST-730zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-750
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755 zPid
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-978
0000 [9] (brak ustawienia) st37
0000 [9] (brak ustawienia) st37 rs
0000 [9] (brak ustawienia) ST37rs
0000 [9] (brak ustawienia) ST402
0000 [9] (brak ustawienia) st450
0000 [9] (brak ustawienia) ST480
0000 [9] (brak ustawienia) ST480K
0000 [9] (brak ustawienia) st480zpid
0000 [9] (brak ustawienia) st630h
0000 [9] (brak ustawienia) st755
0000 [9] (brak ustawienia) stalamrk
0000 [9] (brak ustawienia) stalmark
0000 [9] (brak ustawienia) TECH
0000 [9] (brak ustawienia) tech AG LUX
0000 [9] (brak ustawienia) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [9] (brak ustawienia) Tech ST-750zPID
0000 [9] (brak ustawienia) tech-st630h
0000 [9] (brak ustawienia) tom
0020 [9] (32 °C) tech
0028 [9] (40 °C) tech
0030 [9] (48 °C) ST-480
0033 [9] (51 °C) 123
0034 [9] (52 °C) 123
0034 [9] (52 °C) k1p
0034 [9] (52 °C) st-48
0034 [9] (52 °C) ST-480
0034 [9] (52 °C) ST-505
0035 [9] (53 °C) 123
003C [9] (60 °C) 123
003C [9] (60 °C) d
003C [9] (60 °C) ST-480
003D [9] (61 °C) ST-480
003F [9] (63 °C) ST-480
0040 [9] (64 °C) ST-480
0041 [9] (65 °C) TECH DEFRO-AG LUX
0042 [9] (66 °C) TECH DEFRO-AG LUX
00FF [9] (255 °C) ST-480
hex:01F7
0000 [0] () ST-480
003D [0] () ST-480
hex:01F8
0000 [] () ST-480
003D [] () ST-480
1616 [] () asd
hex:01F9
Status regulatora
0000 [0] (nieaktywny) K1PRv2
0000 [0] (nieaktywny) 1
0000 [0] (nieaktywny) 12
0000 [0] (nieaktywny) 123
0000 [0] (nieaktywny) 260
0000 [0] (nieaktywny) a
0000 [0] (nieaktywny) aa
0000 [0] (nieaktywny) aaa
0000 [0] (nieaktywny) ag
0000 [0] (nieaktywny) ag lux
0000 [0] (nieaktywny) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (nieaktywny) asd
0000 [0] (nieaktywny) ddd
0000 [0] (nieaktywny) e putty
0000 [0] (nieaktywny) Home
0000 [0] (nieaktywny) K1p
0000 [0] (nieaktywny) k1P v2
0000 [0] (nieaktywny) k1prv2
0000 [0] (nieaktywny) K1PRv4
0000 [0] (nieaktywny) K1PRv4PZ
0000 [0] (nieaktywny) K1Pv2
0000 [0] (nieaktywny) s
0000 [0] (nieaktywny) st
0000 [0] (nieaktywny) ST 37
0000 [0] (nieaktywny) st-234
0000 [0] (nieaktywny) ST-2640
0000 [0] (nieaktywny) ST-37
0000 [0] (nieaktywny) st-450
0000 [0] (nieaktywny) st-450zPID
0000 [0] (nieaktywny) st-48
0000 [0] (nieaktywny) ST-480
0000 [0] (nieaktywny) st-48zPID
0000 [0] (nieaktywny) ST-717
0000 [0] (nieaktywny) ST-730zPID
0000 [0] (nieaktywny) ST-755
0000 [0] (nieaktywny) ST-978
0000 [0] (nieaktywny) st37
0000 [0] (nieaktywny) st37 rs
0000 [0] (nieaktywny) ST37rs
0000 [0] (nieaktywny) ST402
0000 [0] (nieaktywny) st450
0000 [0] (nieaktywny) ST480
0000 [0] (nieaktywny) ST480K
0000 [0] (nieaktywny) st630h
0000 [0] (nieaktywny) tech AG LUX
0000 [0] (nieaktywny) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [0] (nieaktywny) tom
0001 [0] (aktywny) st-450
003D [0] () ST-480
hex:01FA
0000 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
003D [] () ST-480
hex:01FB
0000 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
003D [] () ST-480
hex:01FC
0000 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
003D [] () ST-480
hex:01FD
Wersja
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () ST402
0034 [0] () ST-480
2002 [0] () ST-480
2002 [0] () st-730
2002 [0] () ST-730zPID
2002 [0] () ST-978
hex:01FE
Praca ręczna
0000 [4] (nie) ST-480
0034 [4] (0:52) ST-480
1616 [4] (22:22) stalmark
1616 [4] (22:22) stalmart Tech
hex:01FF
Praca podajnika
0000 [0] (nie pracuje) 123
0000 [0] (nie pracuje) ST-480
0001 [0] (pracuje) 123
0034 [0] () ST-480
003D [0] () ST-480
hex:0200
Praca wentylatora
0000 [0] (stop) 123
0000 [0] (stop) ST-480
0001 [0] (praca) 123
0001 [0] (praca) ST-480
0001 [0] (praca) ST402
0034 [0] () ST-480
0140 [0] () 123
hex:0201
Praca pompa CO
0000 [0] (stop) ST-480
0001 [0] (praca) ST-480
0002 [0] () ST-480
0034 [0] () ST-480
hex:0202
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0003 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
02E8 [] () ST-978
02F4 [] () ST-978
2802 [] () ST-978
2806 [] () ST-978
hex:0203
Praca pompa CWU
0000 [0] (stop) ST-480
0001 [0] (praca) ST-480
0003 [0] () ST-480
0034 [0] () ST-480
hex:0204
0000 [] () ST-480
0003 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
18DB [] () ST-978
hex:0205
0000 [] () ST-480
0003 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
hex:0206
0000 [] () ST-480
0003 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
hex:0207
0000 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
hex:0208
0000 [] () ST-480
0034 [] () ST-480
1616 [] () eeee
1616 [] () stalamrk
1616 [] () stalmark
hex:0209
Rozpalanie
0000 [0] (stop) 1
0000 [0] (stop) 12
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) aaa
0000 [0] (stop) AG LUX
0000 [0] (stop) asd
0000 [0] (stop) K1p
0000 [0] (stop) k1P v2
0000 [0] (stop) k1prv2
0000 [0] (stop) K1PRv4
0000 [0] (stop) K1PRv4PZ
0000 [0] (stop) st-450
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) st-650H
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST-978
0000 [0] (stop) st480
0000 [0] (stop) ST480K
0000 [0] (stop) TECH DEFRO-AG LUX
0001 [0] (praca) ST-480
0002 [0] () ST-480
0034 [0] () ST-480
hex:020A
Wygaszanie
0000 [0] (stop) 1
0000 [0] (stop) 12
0000 [0] (stop) 123
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) aaa
0000 [0] (stop) AG LUX
0000 [0] (stop) asd
0000 [0] (stop) K1p
0000 [0] (stop) k1P v2
0000 [0] (stop) k1prv2
0000 [0] (stop) K1PRv4
0000 [0] (stop) K1PRv4PZ
0000 [0] (stop) st-450
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST-978
0000 [0] (stop) st480
0000 [0] (stop) ST480K
0000 [0] (stop) TECH DEFRO-AG LUX
0001 [0] (start) 12
0001 [0] (start) 123
0001 [0] (start) d
0001 [0] (start) ST-480
0003 [0] () ST-480
0004 [0] () ST-480
0034 [0] () ST-480
0218 [0] () asd
2603 [0] () ST-978
hex:020B
0000 [] () ST-480
0001 [] () ST-480
hex:020C
0000 [] () ST-480
0001 [] () ST-480
hex:020D
0000 [] () ST-480
0000 [] () st-730
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-978
0001 [] () ST-480
hex:020E
0000 [] () ST-480
0001 [] () ST-480
hex:020F
0000 [] () ST-480
hex:0210
0000 [] () ST-480
hex:0211
0000 [] () ST-480
hex:0212
0000 [] () ST-480
157E [] () stalmark
157E [] () stalmart Tech
hex:0213
Obroty wentylatora [%]
0000 [1] (brak) ST-480
0010 [1] (16) ST-480
0030 [1] (48) ST-480
0040 [1] (64) ST-480
hex:0214
0000 [] () ST-480
hex:0215
0000 [] () ST-480
7C00 [] () ST-480
8700 [] () ST-480
AC00 [] () ST-480
AC00 [] () st630h
hex:0216
0000 [] () ST-480
2012 [] () ST-480
2014 [] () ag lux
C200 [] () st-650H
C200 [] () stalmark
hex:0217
0000 [] () ST-480
hex:0219
0000 [] () ST-480
hex:021A
0000 [] () ST-480
hex:021B
0000 [] () ST-480
hex:021C
0000 [] () ST-480
hex:021D
0000 [] () ST-480
26F3 [] () ST-480
26F3 [] () ST-978
hex:021E
0000 [] () ST-480
hex:021F
Typ sterownika
0000 [0] () 123
0000 [0] () k1p
0000 [0] () ST-480
hex:0220
0000 [] () ST-480
0001 [] () ST-480
0001 [] () st-730
0001 [] () ST-730zPID
0001 [] () ST-978
FEFD [] () ST-978
hex:0221
0000 [] () ST-480
hex:0222
Praca pompa cyrkulacyjna
0000 [0] (stop) ST-480
hex:0223
Praca pompa podłogowa
0000 [0] (stop) ST-480
hex:0224
Procent otwarcia zaworu
0000 [8] (brak ustawienia) ST-480
0004 [8] (4%) ST-978
0006 [8] (6%) ST-978
hex:0225
Cancel Alarm
0000 [0] () 1
0000 [0] () 12
0000 [0] () 123
0000 [0] () 55
0000 [0] () a
0000 [0] () aa
0000 [0] () aaa
0000 [0] () ag lux
0000 [0] () AG LUX (bez PID)
0000 [0] () asd
0000 [0] () ddd
0000 [0] () k1prv2
0000 [0] () s
0000 [0] () ST 37
0000 [0] () st-48
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () st-48zPID
0000 [0] () st-630 H
0000 [0] () ST-730zPID
0000 [0] () ST-978
0000 [0] () ST402
0000 [0] () ST480
0000 [0] () ST480K
0000 [0] () tom
hex:0226
RAMKA: początek
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) 123
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) ag lux
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) asd
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) at-987
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) d
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) k1p
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) q
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) st-234
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) st-48
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) ST-480
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) st-48zPID
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) st-550
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) st-556
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) st-650H
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) ST-978
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) st-987
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) ST402
0000 [0] (do-> wszystkie urządzenia) tom
0001 [0] () st-650H
0002 [0] () rs
0002 [0] () st
0002 [0] () st-48
0002 [0] () st-650H
0002 [0] () stalmark
0003 [0] () ST-28
0016 [0] () stalmark
00FE [0] () st-48zPID
0100 [0] () ST-978
01F6 [0] () ST-480
0200 [0] () ST-978
0218 [0] () stalmark
0300 [0] () ST-978
169E [0] () eeee
169E [0] () stalamrk
169E [0] () stalmark
169E [0] () stalmart Tech
16F9 [0] () eeee
16F9 [0] () stalmark
3029 [0] () k1p
3039 [0] () 123
3039 [0] () k1p
3F00 [0] () ST-480
3F00 [0] () ST-978
7F74 [0] () st630h
7F7A [0] () ST-480
F402 [0] () stalmark
F416 [0] () eeee
F416 [0] () stalmark
F900 [0] () stalmark
FF02 [0] () stalamrk
FF02 [0] () stalmark
FF16 [0] () eeee
FF16 [0] () stalamrk
FF16 [0] () stalmark
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) 1
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) 12
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) 123
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) 480
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) 480ST
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) 55
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) a
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ag
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ag lux
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) AG LUX (bez PID)
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ag-lux
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) asd
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) d
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ddd
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) dsa
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) dsfsdf
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) dsfsdfd
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) eeee
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) esp
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) F
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) jakistest
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) k1p
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) k1P v2
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) k1prv2
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) k1pv4
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) q
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) R
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) s
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) sdf
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) solar
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st 755
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-234
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-2640
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-37
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-402
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-408
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-450
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-450 zPID
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-48
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-480
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-480zPID
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-48zPID
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-500
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-505
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-556
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-630 H
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-630h
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st-650h
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-709
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-730
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-730zPID
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-750
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-755
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-755 zPid
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-755zPID
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST-978
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st37
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st37 rs
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) St37rs
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST402
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST480
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST480K
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st480zpid
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) ST505
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st630h
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) st755
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) stalamrk
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) stalmark
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) TECH
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) tech AG LUX
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) Tech ST-750zPID
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) tech-st630h
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) tom
FFF4 [0] (do-> moduł ethernet) xx
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) 1
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) a
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ag lux
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) asd
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) Defro AG Lux (zPID)
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) k1P v2
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) k1prv2
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) K1PRv4PZ
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) s
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) st
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) st-234
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-450 zPID
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-48
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-480
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) St-480 zPID
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-480zPID
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) st-650H
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-730zPID
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-755
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-755 zPid
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST-978
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST402
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST480
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) ST480K
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) stalmark
FFF8 [0] (do-> moduł GSM) Tech ST-750zPID
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) K1PRv2
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) 1
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) 12
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) 123
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) 260
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) a
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) aa
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) aaa
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ag
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) AG LUX
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) AG LUX (bez PID)
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) asd
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ddd
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) e putty
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) Home
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) K1p
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) k1P v2
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) k1prv2
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) K1PRv4
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) K1PRv4PZ
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) K1Pv2
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) k1pv4
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) p1
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) s
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST 37
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st-234
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-37
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-402
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st-450
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st-450zPID
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st-48
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-480
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-480zpid
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st-48zPID
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st-650H
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-717
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-730zPID
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-755
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST-978
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st37
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST37rs
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st450
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST480
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) ST480K
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st630h
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) st730
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) stalmark
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) tech AG LUX
FFFA [0] (do-> regulator pokojowy Tech ) TECH DEFRO-AG LUX
FFFE [0] () asd
FFFE [0] () ST-480
FFFE [0] () st-730
FFFE [0] () ST-730zPID
FFFE [0] () ST-978
FFFF [0] () k1prv2
FFFF [0] () st-630 H
hex:0227
0000 [] () ST-480
hex:0228
0000 [] () ST-480
hex:0229
0000 [] () ST-480
hex:022A
0000 [] () ST-480
hex:022B
0000 [] () ST-480
hex:022C
0000 [] () ST-480
hex:022D
0000 [] () ST-480
hex:022E
0000 [] () ST-480
hex:022F
Temp. spalin zmierzona
0000 [2] (brak) ST-480
hex:0230
0000 [] () ST-480
hex:0231
0000 [] () ST-480
hex:0232
0000 [] () ST-480
hex:0233
0000 [] () ST-480
hex:0234
0000 [] () ST-480
hex:0235
0000 [] () ST-480
hex:0236
0000 [] () ST-480
hex:0237
0000 [] () ST-480
hex:0238
0000 [] () ST-480
hex:0239
0000 [] () ST-480
hex:023A
0000 [] () ST-480
hex:023B
0000 [] () ST-480
hex:023C
0000 [] () ST-480
hex:023D
0000 [] () ST-480
hex:023E
0000 [] () ST-480
hex:023F
0000 [] () ST-480
hex:0240
0000 [] () ST-480
hex:0241
0000 [] () ST-480
hex:0242
0000 [] () ST-480
hex:0243
0000 [] () ST-480
hex:0244
0000 [] () ST-480
157E [] () stalamrk
157E [] () stalmark
hex:0245
Tryb pomp
0000 [0] (grzanie domu) K1PRv2
0000 [0] (grzanie domu) 1
0000 [0] (grzanie domu) 12
0000 [0] (grzanie domu) 123
0000 [0] (grzanie domu) 260
0000 [0] (grzanie domu) 480
0000 [0] (grzanie domu) a
0000 [0] (grzanie domu) aaa
0000 [0] (grzanie domu) ag
0000 [0] (grzanie domu) ag lux
0000 [0] (grzanie domu) asd
0000 [0] (grzanie domu) ddd
0000 [0] (grzanie domu) dsa
0000 [0] (grzanie domu) e putty
0000 [0] (grzanie domu) eeee
0000 [0] (grzanie domu) esp
0000 [0] (grzanie domu) jakistest
0000 [0] (grzanie domu) K1p
0000 [0] (grzanie domu) k1P v2
0000 [0] (grzanie domu) k1prv2
0000 [0] (grzanie domu) K1PRv4
0000 [0] (grzanie domu) K1PRv4PZ
0000 [0] (grzanie domu) K1Pv2
0000 [0] (grzanie domu) k1pv4
0000 [0] (grzanie domu) sdf
0000 [0] (grzanie domu) st
0000 [0] (grzanie domu) ST 37
0000 [0] (grzanie domu) st-234
0000 [0] (grzanie domu) ST-37
0000 [0] (grzanie domu) st-450
0000 [0] (grzanie domu) st-450zPID
0000 [0] (grzanie domu) ST-48
0000 [0] (grzanie domu) ST-480
0000 [0] (grzanie domu) St-480 zPID
0000 [0] (grzanie domu) ST-480zPID
0000 [0] (grzanie domu) st-48zPID
0000 [0] (grzanie domu) st-500
0000 [0] (grzanie domu) ST-505
0000 [0] (grzanie domu) st-630 H
0000 [0] (grzanie domu) st-630h
0000 [0] (grzanie domu) st-650h
0000 [0] (grzanie domu) ST-709
0000 [0] (grzanie domu) ST-717
0000 [0] (grzanie domu) ST-730
0000 [0] (grzanie domu) ST-730zPID
0000 [0] (grzanie domu) ST-750
0000 [0] (grzanie domu) ST-755
0000 [0] (grzanie domu) ST-755 zPid
0000 [0] (grzanie domu) ST-755zPID
0000 [0] (grzanie domu) ST-978
0000 [0] (grzanie domu) st37
0000 [0] (grzanie domu) ST37rs
0000 [0] (grzanie domu) ST402
0000 [0] (grzanie domu) st450
0000 [0] (grzanie domu) ST480
0000 [0] (grzanie domu) ST480K
0000 [0] (grzanie domu) st480zpid
0000 [0] (grzanie domu) st630h
0000 [0] (grzanie domu) st755
0000 [0] (grzanie domu) stalamrk
0000 [0] (grzanie domu) stalmark
0000 [0] (grzanie domu) TECH
0000 [0] (grzanie domu) tech AG LUX
0000 [0] (grzanie domu) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [0] (grzanie domu) Tech ST-750zPID
0000 [0] (grzanie domu) tech-st630h
0001 [0] (priorytet bojlera) 1
0001 [0] (priorytet bojlera) sdf
0001 [0] (priorytet bojlera) st-48
0001 [0] (priorytet bojlera) ST-480
0002 [0] (pompy równoległe) 123
0002 [0] (pompy równoległe) asd
0002 [0] (pompy równoległe) dsfsdf
0002 [0] (pompy równoległe) dsfsdfd
0002 [0] (pompy równoległe) sdf
0002 [0] (pompy równoległe) st-48
0002 [0] (pompy równoległe) ST-480
0002 [0] (pompy równoległe) st-978
0003 [0] (tryb letni) 123
0003 [0] (tryb letni) asd
0003 [0] (tryb letni) q
0003 [0] (tryb letni) sdf
0003 [0] (tryb letni) st-48
0003 [0] (tryb letni) ST-480
0003 [0] (tryb letni) st-556
0003 [0] (tryb letni) st-978
0004 [0] () sdf
0004 [0] () st-48
0004 [0] () ST-480
0005 [0] () st-48
0021 [0] () st630h
0021 [0] () tech
hex:0246
0000 [] () ST-480
hex:0247
0000 [] () ST-480
hex:0248
0000 [] () ST-480
hex:0249
0000 [] () ST-480
hex:024A
0000 [] () ST-480
hex:024B
0000 [] () ST-480
hex:024C
0000 [] () ST-480
hex:024D
0000 [] () ST-480
hex:024E
0000 [] () ST-480
157E [] () eeee
hex:024F
0000 [] () ST-480
hex:0250
0000 [] () ST-480
hex:0251
0000 [] () ST-480
hex:0252
0000 [] () ST-480
hex:0253
0000 [] () ST-480
hex:0254
0000 [] () ST-480
hex:0255
0000 [] () ST-480
hex:0256
0000 [] () ST-480
hex:0257
0000 [] () ST-480
hex:0258
0000 [] () ST-480
hex:0259
0000 [] () ST-480
hex:025A
0000 [] () ST-480
hex:025B
0000 [] () ST-480
hex:025C
0000 [] () ST-480
hex:025D
0000 [] () ST-480
hex:025E
0000 [] () ST-480
hex:025F
0000 [] () ST-480
hex:0260
0000 [] () ST-480
hex:0261
0000 [] () ST-480
hex:0262
0000 [] () ST-480
hex:0263
0000 [] () ST-480
hex:0264
0000 [] () ST-480
hex:0265
0000 [] () ST-480
hex:0266
0000 [] () ST-480
hex:0267
0000 [] () ST-480
hex:0268
0000 [] () ST-480
hex:0269
0000 [] () ST-480
hex:026A
0000 [] () ST-480
hex:026B
0000 [] () ST-480
hex:026C
0000 [] () ST-480
hex:026D
0000 [] () ST-480
hex:026E
0000 [] () ST-480
hex:026F
0000 [] () K1p
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-755
0000 [] () tech AG LUX
hex:0270
0000 [] () ST-480
6300 [] () ST402
hex:0271
0000 [] () ST-480
hex:0272
0000 [] () ST-480
hex:0273
0000 [] () ST-480
hex:0274
0000 [] () ST-480
hex:0275
0000 [] () ST-480
hex:0276
0000 [] () ST-480
hex:0277
0000 [] () ST-480
hex:0278
0000 [] () ST-480
hex:0279
0000 [] () ST-480
hex:027A
0000 [] () ST-480
hex:027B
0000 [] () ST-480
hex:027C
0000 [] () ST-480
hex:027D
0000 [] () ST-480
hex:027E
0000 [] () ST-480
hex:027F
0000 [] () ST-480
hex:0280
0000 [] () ST-480
hex:0281
0000 [] () ST-480
hex:0282
0000 [] () ST-480
hex:0283
0000 [] () ST-480
hex:0284
0000 [] () ST-480
hex:0285
0000 [] () ST-480
hex:0286
0000 [] () ST-480
hex:0287
0000 [] () K1p
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-755
0000 [] () tech AG LUX
hex:0288
Standby (Tryb Czuwania)
0000 [0] (Off) 123
0000 [0] (Off) 260
0000 [0] (Off) ddd
0000 [0] (Off) e putty
0000 [0] (Off) st
0000 [0] (Off) st-450
0000 [0] (Off) st-450zPID
0000 [0] (Off) ST-480
0000 [0] (Off) ST-730zPID
0000 [0] (Off) ST-755
0000 [0] (Off) st450
0000 [0] (Off) ST480
0000 [0] (Off) st630h
0000 [0] (Off) tech AG LUX
0001 [0] (On) 123
hex:0289
0000 [] () ST-480
hex:028A
0000 [] () ST-480
hex:028B
0000 [] () ST-480
hex:028C
Temperatura zaworu
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
hex:028D
0000 [] () ST-480
hex:028E
Ustawiona temperatura CWU (od regulatora)
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv2
0000 [9] (brak ustawienia) 1
0000 [9] (brak ustawienia) 12
0000 [9] (brak ustawienia) 123
0000 [9] (brak ustawienia) 260
0000 [9] (brak ustawienia) 480
0000 [9] (brak ustawienia) a
0000 [9] (brak ustawienia) aaa
0000 [9] (brak ustawienia) ag
0000 [9] (brak ustawienia) ag lux
0000 [9] (brak ustawienia) AG LUX (bez PID)
0000 [9] (brak ustawienia) asd
0000 [9] (brak ustawienia) ddd
0000 [9] (brak ustawienia) Defro AG Lux (zPID)
0000 [9] (brak ustawienia) dsa
0000 [9] (brak ustawienia) e putty
0000 [9] (brak ustawienia) eeee
0000 [9] (brak ustawienia) esp
0000 [9] (brak ustawienia) jakistest
0000 [9] (brak ustawienia) K1p
0000 [9] (brak ustawienia) k1P v2
0000 [9] (brak ustawienia) k1prv2
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv4
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv4PZ
0000 [9] (brak ustawienia) K1Pv2
0000 [9] (brak ustawienia) k1pv4
0000 [9] (brak ustawienia) s
0000 [9] (brak ustawienia) st
0000 [9] (brak ustawienia) ST 37
0000 [9] (brak ustawienia) st-234
0000 [9] (brak ustawienia) ST-2640
0000 [9] (brak ustawienia) ST-37
0000 [9] (brak ustawienia) st-450
0000 [9] (brak ustawienia) st-450zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-48
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
0000 [9] (brak ustawienia) St-480 zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480zPID
0000 [9] (brak ustawienia) st-48zPID
0000 [9] (brak ustawienia) st-500
0000 [9] (brak ustawienia) ST-505
0000 [9] (brak ustawienia) st-630 H
0000 [9] (brak ustawienia) st-630h
0000 [9] (brak ustawienia) st-650h
0000 [9] (brak ustawienia) ST-709
0000 [9] (brak ustawienia) ST-717
0000 [9] (brak ustawienia) ST-730
0000 [9] (brak ustawienia) ST-730zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-750
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755 zPid
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-978
0000 [9] (brak ustawienia) st37
0000 [9] (brak ustawienia) st37 rs
0000 [9] (brak ustawienia) ST37rs
0000 [9] (brak ustawienia) ST402
0000 [9] (brak ustawienia) st450
0000 [9] (brak ustawienia) ST480
0000 [9] (brak ustawienia) ST480K
0000 [9] (brak ustawienia) st480zpid
0000 [9] (brak ustawienia) st630h
0000 [9] (brak ustawienia) st755
0000 [9] (brak ustawienia) stalamrk
0000 [9] (brak ustawienia) stalmark
0000 [9] (brak ustawienia) TECH
0000 [9] (brak ustawienia) tech AG LUX
0000 [9] (brak ustawienia) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [9] (brak ustawienia) Tech ST-750zPID
0000 [9] (brak ustawienia) tech-st630h
0000 [9] (brak ustawienia) tom
0001 [9] (1 °C) ST-480
0002 [9] (2 °C) tech
0025 [9] (37 °C) ST-480
0029 [9] (41 °C) st-630h
0029 [9] (41 °C) st630h
002C [9] (44 °C) TECH DEFRO-AG LUX
002D [9] (45 °C) s
002F [9] (47 °C) q
0030 [9] (48 °C) 123
0030 [9] (48 °C) k1p
0030 [9] (48 °C) st-48
0030 [9] (48 °C) ST-480
0030 [9] (48 °C) ST-505
0031 [9] (49 °C) ST-978
0031 [9] (49 °C) st-987
0032 [9] (50 °C) s
0032 [9] (50 °C) st-48zPID
0032 [9] (50 °C) ST-978
0033 [9] (51 °C) ST-480
0033 [9] (51 °C) st-556
0033 [9] (51 °C) st-978
0035 [9] (53 °C) 123
0037 [9] (55 °C) s
0040 [9] (64 °C) ST-480
005A [9] (90 °C) st-48
0298 [9] (664 °C) ST-480
02D0 [9] (720 °C) s
hex:028F
0000 [] () ST-480
hex:0290
0000 [] () ST-480
hex:0291
0000 [] () ST-480
hex:0292
0000 [] () ST-480
hex:0293
0000 [] () ST-480
hex:0294
0000 [] () ST-480
hex:0295
0000 [] () ST-480
hex:0296
0000 [] () ST-480
hex:0297
0000 [] () ST-480
hex:0298
Godzina regulatora
0000 [4] (0:00) K1PRv2
0000 [4] (0:00) 1
0000 [4] (0:00) 12
0000 [4] (0:00) 123
0000 [4] (0:00) 260
0000 [4] (0:00) 480
0000 [4] (0:00) a
0000 [4] (0:00) aaa
0000 [4] (0:00) ag
0000 [4] (0:00) ag lux
0000 [4] (0:00) AG LUX (bez PID)
0000 [4] (0:00) asd
0000 [4] (0:00) ddd
0000 [4] (0:00) dsa
0000 [4] (0:00) e putty
0000 [4] (0:00) eeee
0000 [4] (0:00) esp
0000 [4] (0:00) jakistest
0000 [4] (0:00) K1p
0000 [4] (0:00) k1P v2
0000 [4] (0:00) k1prv2
0000 [4] (0:00) K1PRv4
0000 [4] (0:00) K1PRv4PZ
0000 [4] (0:00) K1Pv2
0000 [4] (0:00) k1pv4
0000 [4] (0:00) s
0000 [4] (0:00) solar
0000 [4] (0:00) st
0000 [4] (0:00) ST 37
0000 [4] (0:00) st-234
0000 [4] (0:00) ST-2640
0000 [4] (0:00) ST-37
0000 [4] (0:00) ST-402
0000 [4] (0:00) st-450
0000 [4] (0:00) st-450zPID
0000 [4] (0:00) ST-48
0000 [4] (0:00) ST-480
0000 [4] (0:00) St-480 zPID
0000 [4] (0:00) ST-480zPID
0000 [4] (0:00) st-48zPID
0000 [4] (0:00) st-500
0000 [4] (0:00) ST-505
0000 [4] (0:00) st-630 H
0000 [4] (0:00) st-630h
0000 [4] (0:00) st-650h
0000 [4] (0:00) ST-709
0000 [4] (0:00) ST-717
0000 [4] (0:00) ST-730
0000 [4] (0:00) ST-730zPID
0000 [4] (0:00) ST-750
0000 [4] (0:00) ST-755
0000 [4] (0:00) ST-755 zPid
0000 [4] (0:00) ST-755zPID
0000 [4] (0:00) ST-978
0000 [4] (0:00) st37
0000 [4] (0:00) st37 rs
0000 [4] (0:00) ST37rs
0000 [4] (0:00) ST402
0000 [4] (0:00) st450
0000 [4] (0:00) ST480
0000 [4] (0:00) ST480K
0000 [4] (0:00) st480zpid
0000 [4] (0:00) st630h
0000 [4] (0:00) st755
0000 [4] (0:00) stalamrk
0000 [4] (0:00) stalmark
0000 [4] (0:00) TECH
0000 [4] (0:00) tech AG LUX
0000 [4] (0:00) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [4] (0:00) Tech ST-750zPID
0000 [4] (0:00) tech-st630h
0000 [4] (0:00) tom
0029 [4] (0:41) tech
0411 [4] (4:17) st-556
0415 [4] (4:21) st-556
041F [4] (4:31) st-556
0530 [4] (5:48) st-556
0535 [4] (5:53) st-556
0540 [4] (5:64) st-556
0F2D [4] (15:45) 123
0F2D [4] (15:45) k1p
0F2D [4] (15:45) st-48
0F2D [4] (15:45) ST-480
0F2D [4] (15:45) ST-505
0F2E [4] (15:46) ST-505
100A [4] (16:10) ST-505
140C [4] (20:12) ST-505
140D [4] (20:13) ST-505
hex:0299
Dzień tygodnia regulatora
0000 [0] (niedziela) K1PRv2
0000 [0] (niedziela) 1
0000 [0] (niedziela) 12
0000 [0] (niedziela) 123
0000 [0] (niedziela) 260
0000 [0] (niedziela) 480
0000 [0] (niedziela) a
0000 [0] (niedziela) aaa
0000 [0] (niedziela) ag
0000 [0] (niedziela) ag lux
0000 [0] (niedziela) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (niedziela) asd
0000 [0] (niedziela) ddd
0000 [0] (niedziela) dsa
0000 [0] (niedziela) e putty
0000 [0] (niedziela) eeee
0000 [0] (niedziela) esp
0000 [0] (niedziela) jakistest
0000 [0] (niedziela) K1p
0000 [0] (niedziela) k1P v2
0000 [0] (niedziela) k1prv2
0000 [0] (niedziela) K1PRv4
0000 [0] (niedziela) K1PRv4PZ
0000 [0] (niedziela) K1Pv2
0000 [0] (niedziela) s
0000 [0] (niedziela) st
0000 [0] (niedziela) ST 37
0000 [0] (niedziela) st-234
0000 [0] (niedziela) ST-2640
0000 [0] (niedziela) ST-37
0000 [0] (niedziela) st-450
0000 [0] (niedziela) st-450zPID
0000 [0] (niedziela) ST-48
0000 [0] (niedziela) ST-480
0000 [0] (niedziela) St-480 zPID
0000 [0] (niedziela) ST-480zPID
0000 [0] (niedziela) st-48zPID
0000 [0] (niedziela) st-500
0000 [0] (niedziela) ST-505
0000 [0] (niedziela) st-630 H
0000 [0] (niedziela) st-630h
0000 [0] (niedziela) st-650h
0000 [0] (niedziela) ST-709
0000 [0] (niedziela) ST-717
0000 [0] (niedziela) ST-730
0000 [0] (niedziela) ST-730zPID
0000 [0] (niedziela) ST-750
0000 [0] (niedziela) ST-755
0000 [0] (niedziela) ST-978
0000 [0] (niedziela) st37
0000 [0] (niedziela) st37 rs
0000 [0] (niedziela) ST37rs
0000 [0] (niedziela) ST402
0000 [0] (niedziela) st450
0000 [0] (niedziela) ST480
0000 [0] (niedziela) ST480K
0000 [0] (niedziela) st480zpid
0000 [0] (niedziela) st630h
0000 [0] (niedziela) stalamrk
0000 [0] (niedziela) stalmark
0000 [0] (niedziela) TECH
0000 [0] (niedziela) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [0] (niedziela) tech-st630h
0000 [0] (niedziela) tom
0002 [0] (wtorek) 123
0002 [0] (wtorek) k1p
0002 [0] (wtorek) st-48
0002 [0] (wtorek) ST-480
0002 [0] (wtorek) ST-505
0002 [0] (wtorek) tech
0003 [0] (środa) ST-505
0024 [0] () tech
0218 [0] () ST-480
hex:029A
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:029B
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:029C
Typ zaworu
0000 [0] () AG LUX (bez PID)
0000 [0] () ST-480
0002 [0] (podłogowy) ST-480
hex:029D
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:029E
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:029F
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:02A0
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:02A1
0000 [] () ST-480
hex:02A2
0000 [] () ST-480
hex:02A3
0000 [] () ST-480
hex:02A4
0000 [] () ST-480
hex:02A5
0000 [] () ST-480
hex:02A6
0000 [] () ST-480
hex:02A7
0000 [] () ST-480
hex:02A8
0000 [] () ST-480
hex:02A9
0000 [] () ST-480
hex:02AA
0000 [] () ST-480
hex:02AB
0000 [] () ST-480
hex:02AC
0000 [] () ST-480
hex:02AD
0000 [] () ST-480
hex:02AE
0000 [] () ST-480
hex:02AF
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:02B0
0000 [] () ST-480
hex:02B1
0000 [] () ST-480
681F [] () st-480
681F [] () tech
hex:02B2
0000 [] () ST-480
hex:02B3
0000 [] () ST-480
hex:02B4
0000 [] () ST-480
hex:02B5
0000 [] () ST-480
hex:02B6
0000 [] () ST-480
hex:02B7
0000 [] () ST-480
hex:02B8
0000 [] () ST-480
hex:02B9
0000 [] () ST-480
hex:02BA
0000 [] () ST-480
hex:02BB
0000 [] () ST-480
hex:02BC
0000 [] () ST-480
hex:02BD
0000 [] () ST-480
hex:02BE
0000 [] () ST-480
hex:02BF
0000 [] () ST-480
hex:02C0
0000 [] () ST-480
hex:02C1
0000 [] () ST-480
hex:02C2
0000 [] () ST-480
hex:02C3
0000 [] () ST-480
hex:02C4
0000 [] () ST-480
hex:02C5
0000 [] () ST-480
hex:02C6
0000 [] () ST-480
hex:02C7
0000 [] () ST-480
hex:02C8
0000 [] () ST-480
hex:02C9
0000 [] () ST-480
hex:02CA
0000 [] () ST-480
hex:02CB
0000 [] () ST-480
hex:02CC
0000 [] () ST-480
hex:02CD
0000 [] () ST-480
FFFF [] () ST-480
FFFF [] () ST-978
hex:02CE
0000 [] () ST-480
hex:02CF
0000 [] () ST-480
hex:02D0
0000 [] () ST-480
hex:02D1
0000 [] () ST-480
83C0 [] () ST-480
hex:02D2
0000 [] () ST-480
hex:02D3
0000 [] () ST-480
hex:02D4
0000 [] () ST-480
hex:02D5
0000 [] () ST-480
hex:02D6
0000 [] () ST-480
hex:02D7
0000 [] () ST-480
hex:02D8
0000 [] () ST-480
hex:02D9
0000 [] () ST-480
hex:02DA
0000 [] () ST-480
hex:02DB
0000 [] () ST-480
183C [] () ST-480
hex:02DC
0000 [] () ST-480
hex:02DD
0000 [] () ST-480
183C [] () ST-480
hex:02DE
0000 [] () ST-480
hex:02DF
0000 [] () ST-480
hex:02E0
0000 [] () ST-480
hex:02E1
0000 [] () ST-480
hex:02E2
0000 [] () ST-480
hex:02E3
0000 [] () ST-480
hex:02E4
0000 [] () ST-480
hex:02E5
0000 [] () ST-480
hex:02E6
Temp. zmierzona CWU
0000 [2] (brak) ST-480
hex:02E7
0000 [] () ST-480
hex:02E8
0000 [] () ST-480
hex:02E9
0000 [] () ST-480
hex:02EA
0000 [] () ST-480
hex:02EB
0000 [] () ST-480
hex:02EC
0000 [] () ST-480
hex:02ED
0000 [] () ST-480
hex:02EE
0000 [] () ST-480
hex:02EF
0000 [] () ST-480
hex:02F0
0000 [] () ST-480
hex:02F1
0000 [] () ST-480
hex:02F2
0000 [] () ST-480
hex:02F3
0000 [] () ST-480
hex:02F4
0000 [] () ST-480
hex:02F5
0000 [] () ST-480
hex:02F6
0000 [] () ST-480
hex:02F7
Ustawienie wprowadzone zaworu (od regulatora)
0000 [8] (brak ustawienia) 12
0000 [8] (brak ustawienia) 260
0000 [8] (brak ustawienia) a
0000 [8] (brak ustawienia) aaa
0000 [8] (brak ustawienia) AG LUX (bez PID)
0000 [8] (brak ustawienia) asd
0000 [8] (brak ustawienia) Defro AG Lux (zPID)
0000 [8] (brak ustawienia) e putty
0000 [8] (brak ustawienia) K1p
0000 [8] (brak ustawienia) k1P v2
0000 [8] (brak ustawienia) k1prv2
0000 [8] (brak ustawienia) K1PRv4
0000 [8] (brak ustawienia) K1PRv4PZ
0000 [8] (brak ustawienia) s
0000 [8] (brak ustawienia) st
0000 [8] (brak ustawienia) st 755
0000 [8] (brak ustawienia) st-234
0000 [8] (brak ustawienia) st-450
0000 [8] (brak ustawienia) ST-450 zPID
0000 [8] (brak ustawienia) st-450zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-480
0000 [8] (brak ustawienia) ST-480zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-500
0000 [8] (brak ustawienia) st-630 H
0000 [8] (brak ustawienia) st-630h
0000 [8] (brak ustawienia) st-650H
0000 [8] (brak ustawienia) ST-730zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-750
0000 [8] (brak ustawienia) ST-755
0000 [8] (brak ustawienia) ST-755 zPid
0000 [8] (brak ustawienia) ST-978
0000 [8] (brak ustawienia) st450
0000 [8] (brak ustawienia) ST480
0000 [8] (brak ustawienia) ST480K
0000 [8] (brak ustawienia) st630h
0000 [8] (brak ustawienia) tech AG LUX
0000 [8] (brak ustawienia) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [8] (brak ustawienia) Tech ST-750zPID
0000 [8] (brak ustawienia) tech-st630h
0028 [8] (40%) asd
0028 [8] (40%) st-234
0028 [8] (40%) st-978
0028 [8] (40%) st-987
0040 [8] (64%) st-234
1616 [8] (5654%) asd
hex:02F8
Funkcja zaworu
0000 [0] (wyłączony) ST-480
hex:02F9
Temp. zewnętrzna
0000 [2] (brak) ST-480
hex:02FA
0000 [] () ST-480
0040 [] () ST-480
hex:02FB
0000 [] () ST-480
0040 [] () ST-480
hex:02FC
Zmiana ustawionej temperatury CO
0000 [1] (brak) 1
0000 [1] (brak) 123
0000 [1] (brak) 260
0000 [1] (brak) AG LUX (bez PID)
0000 [1] (brak) asd
0000 [1] (brak) ddd
0000 [1] (brak) e putty
0000 [1] (brak) s
0000 [1] (brak) st
0000 [1] (brak) ST 37
0000 [1] (brak) st-234
0000 [1] (brak) ST-2640
0000 [1] (brak) ST-37
0000 [1] (brak) st-450
0000 [1] (brak) st-450zPID
0000 [1] (brak) st-48
0000 [1] (brak) ST-480
0000 [1] (brak) st-48zPID
0000 [1] (brak) ST-730zPID
0000 [1] (brak) ST-755
0000 [1] (brak) ST-978
0000 [1] (brak) st37
0000 [1] (brak) st37 rs
0000 [1] (brak) ST37rs
0000 [1] (brak) ST402
0000 [1] (brak) st450
0000 [1] (brak) ST480
0000 [1] (brak) st630h
0000 [1] (brak) tech AG LUX
0040 [1] (64) k1p
0040 [1] (64) s
0040 [1] (64) ST-480
0040 [1] (64) st-650H
hex:02FD
0000 [] () ST-480
0040 [] () ST-480
hex:02FE
0000 [] () ST-480
0040 [] () ST-480
0218 [] () ST-480
hex:02FF
0000 [] () ST-480
hex:0300
0000 [] () ST-480
0060 [] () ST-978
hex:0301
RC
0000 [0] () ST-480
hex:0302
0000 [] () ST-2640
0000 [] () ST-480
18DB [] () ST-480
18DB [] () ST-978
hex:0303
0000 [] () ST-480
1313 [] () ST-28
hex:0304
0000 [] () ST-480
hex:0305
0000 [] () ST-480
hex:0306
0000 [] () ST-480
hex:0307
0000 [] () ST-480
hex:0308
0000 [] () ST-480
hex:0309
0000 [] () ST-480
hex:030A
0000 [] () ST-480
hex:030B
0000 [] () ST-480
hex:030C
0000 [] () ST-480
hex:030D
0000 [] () ST-480
hex:030E
0000 [] () ST-480
hex:030F
0000 [] () ST-480
hex:0310
0000 [] () ST-480
hex:0311
Temp. pokojowa zmierzona
0000 [13] (0 °C) K1PRv2
0000 [13] (0 °C) 1
0000 [13] (0 °C) 12
0000 [13] (0 °C) 123
0000 [13] (0 °C) 260
0000 [13] (0 °C) a
0000 [13] (0 °C) aa
0000 [13] (0 °C) aaa
0000 [13] (0 °C) ag
0000 [13] (0 °C) ag lux
0000 [13] (0 °C) asd
0000 [13] (0 °C) ddd
0000 [13] (0 °C) e putty
0000 [13] (0 °C) K1p
0000 [13] (0 °C) k1P v2
0000 [13] (0 °C) k1prv2
0000 [13] (0 °C) K1PRv4
0000 [13] (0 °C) K1PRv4PZ
0000 [13] (0 °C) K1Pv2
0000 [13] (0 °C) s
0000 [13] (0 °C) st
0000 [13] (0 °C) ST 37
0000 [13] (0 °C) st-234
0000 [13] (0 °C) ST-37
0000 [13] (0 °C) st-450
0000 [13] (0 °C) st-450zPID
0000 [13] (0 °C) ST-480
0000 [13] (0 °C) ST-717
0000 [13] (0 °C) ST-730zPID
0000 [13] (0 °C) ST-755
0000 [13] (0 °C) ST-978
0000 [13] (0 °C) st37
0000 [13] (0 °C) ST37rs
0000 [13] (0 °C) st450
0000 [13] (0 °C) ST480
0000 [13] (0 °C) ST480K
0000 [13] (0 °C) st630h
0000 [13] (0 °C) tech AG LUX
0000 [13] (0 °C) TECH DEFRO-AG LUX
00BC [13] (18.8 °C) TECH DEFRO-AG LUX
00BD [13] (18.9 °C) TECH DEFRO-AG LUX
00E2 [13] (22.6 °C) st-450
00EB [13] (23.5 °C) Home
hex:0312
Ustawiona temperatura pokojowa
0000 [7] (0 °C) K1PRv2
0000 [7] (0 °C) 1
0000 [7] (0 °C) 12
0000 [7] (0 °C) 123
0000 [7] (0 °C) 260
0000 [7] (0 °C) a
0000 [7] (0 °C) aa
0000 [7] (0 °C) aaa
0000 [7] (0 °C) ag
0000 [7] (0 °C) ag lux
0000 [7] (0 °C) asd
0000 [7] (0 °C) ddd
0000 [7] (0 °C) e putty
0000 [7] (0 °C) K1p
0000 [7] (0 °C) k1P v2
0000 [7] (0 °C) k1prv2
0000 [7] (0 °C) K1PRv4
0000 [7] (0 °C) K1PRv4PZ
0000 [7] (0 °C) K1Pv2
0000 [7] (0 °C) s
0000 [7] (0 °C) st
0000 [7] (0 °C) ST 37
0000 [7] (0 °C) st-234
0000 [7] (0 °C) ST-37
0000 [7] (0 °C) st-450
0000 [7] (0 °C) st-450zPID
0000 [7] (0 °C) ST-480
0000 [7] (0 °C) ST-717
0000 [7] (0 °C) ST-730zPID
0000 [7] (0 °C) ST-755
0000 [7] (0 °C) ST-978
0000 [7] (0 °C) st37
0000 [7] (0 °C) ST37rs
0000 [7] (0 °C) st450
0000 [7] (0 °C) ST480
0000 [7] (0 °C) ST480K
0000 [7] (0 °C) st630h
0000 [7] (0 °C) tech AG LUX
0000 [7] (0 °C) TECH DEFRO-AG LUX
00D2 [7] (21 °C) st-450
00D2 [7] (21 °C) TECH DEFRO-AG LUX
00F0 [7] (24 °C) Home
hex:0313
0000 [] () ST-480
hex:0314
0000 [] () ST-480
hex:0315
0000 [] () ST-480
CD00 [] () st-650H
hex:0316
minMax CO
0000 [3] (brak ustawień) ST-480
C200 [3] (0-194 °C) stalmark
hex:0317
minMax CWU
0000 [3] (brak ustawień) ST-480
hex:0318
0000 [] () ST-480
hex:0319
0000 [] () ST-480
hex:031A
0000 [] () ST-480
hex:031B
0000 [] () ST-480
hex:031C
0000 [] () ST-480
hex:031D
0000 [] () ST-480
hex:031E
0000 [] () ST-480
hex:031F
0000 [] () ST-480
hex:0320
0000 [] () ST-480
hex:0321
0000 [] () ST-480
hex:0322
Jest Paliwo
0000 [0] () ST-480
hex:0323
0000 [] () ST-480
hex:0324
0000 [] () ST-480
hex:0325
0000 [] () ST-480
hex:0326
Praca pompy dodatkowej
0000 [0] () ST-480
hex:0327
0000 [] () ST-480
hex:0328
Typ pompy dodatkowej
0000 [0] () ST-480
hex:0329
0000 [] () ST-480
hex:032A
0000 [] () ST-480
hex:032B
0000 [] () ST-480
hex:032C
0000 [] () ST-480
hex:032D
0000 [] () ST-480
hex:032E
0000 [] () ST-480
hex:032F
0000 [] () ST-480
hex:0330
0000 [] () ST-480
hex:0331
Pompa zaworu
0000 [0] (wyłączona) ST-480
hex:0332
0000 [] () ST-480
hex:0333
0000 [] () ST-480
hex:0334
0000 [] () ST-480
hex:0335
0000 [] () ST-480
hex:0336
0000 [] () ST-480
0004 [] () ST-480
0004 [] () ST-978
001E [] () ST-480
001E [] () st-730
001E [] () ST-730zPID
001E [] () ST-978
0404 [] () ST-978
E0DE [] () ST-978
FEDF [] () ST-978
hex:0337
0000 [] () ST-480
hex:0338
0000 [] () ST-480
hex:0339
0000 [] () ST-480
hex:033A
Adres zaworu
0000 [0] () ST-480
hex:033B
minMax zaworu
0000 [3] (brak ustawień) ST-480
hex:033C
0000 [] () ST-480
hex:033D
0000 [] () ST-480
hex:033E
0000 [] () ST-480
hex:033F
0000 [] () ST-480
hex:0340
0000 [] () ST-480
hex:0341
0000 [] () ST-480
0218 [] () stalmark
6F15 [] () ST-480
hex:0342
0000 [] () ST-480
hex:0343
Rodzaj tryby letniego
0000 [0] (z dogrzewaniem) ST-480
hex:0344
0000 [] () ST-480
hex:0345
0000 [] () ST-480
hex:0346
0000 [] () ST-480
hex:0347
0000 [] () ST-480
hex:0348
0000 [] () ST-480
hex:0349
0000 [] () ST-480
hex:034A
0000 [] () ST-480
hex:034B
0000 [] () ST-480
hex:034C
0000 [] () ST-480
hex:034D
0000 [] () ST-480
hex:034E
0000 [] () ST-480
hex:034F
0000 [] () ST-480
hex:0350
0000 [] () ST-480
hex:0351
0000 [] () ST-480
hex:0352
0000 [] () ST-480
hex:0353
0000 [] () ST-480
hex:0354
0000 [] () ST-480
hex:0355
0000 [] () ST-480
hex:0356
0000 [] () ST-480
hex:0357
0000 [] () ST-480
hex:0358
0000 [] () ST-480
hex:0359
0000 [] () ST-480
hex:035A
0000 [] () ST-480
hex:035B
0000 [] () ST-480
hex:035C
0000 [] () ST-480
hex:035D
0000 [] () ST-480
hex:035E
0000 [] () ST-480
hex:035F
0000 [] () ST-480
hex:0360
0000 [] () ST-480
hex:0361
0000 [] () ST-480
hex:0362
0000 [] () ST-480
hex:0363
0000 [0] () ag lux
0000 [0] () Defro AG Lux (zPID)
0000 [0] () k1P v2
0000 [0] () k1prv2
0000 [0] () K1PRv4PZ
0000 [0] () ST-48
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () St-480 zPID
0000 [0] () ST-480zPID
0000 [0] () ST-755
0000 [0] () ST-755 zPid
0000 [0] () ST402
0000 [0] () ST480
0000 [0] () ST480K
0000 [0] () Tech ST-750zPID
hex:0364
0000 [] () ST-480
hex:0365
0000 [0] () ag lux
0000 [0] () Defro AG Lux (zPID)
0000 [0] () k1P v2
0000 [0] () k1prv2
0000 [0] () K1PRv4PZ
0000 [0] () ST-48
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () St-480 zPID
0000 [0] () ST-480zPID
0000 [0] () ST-755
0000 [0] () ST-755 zPid
0000 [0] () ST402
0000 [0] () ST480
0000 [0] () ST480K
0000 [0] () Tech ST-750zPID
hex:0366
0000 [] () ST-480
hex:0367
0000 [0] () 12
0000 [0] () 260
0000 [0] () a
0000 [0] () aaa
0000 [0] () AG LUX (bez PID)
0000 [0] () asd
0000 [0] () Defro AG Lux (zPID)
0000 [0] () e putty
0000 [0] () K1p
0000 [0] () k1P v2
0000 [0] () k1prv2
0000 [0] () K1PRv4
0000 [0] () K1PRv4PZ
0000 [0] () k1pv4
0000 [0] () p1
0000 [0] () s
0000 [0] () st
0000 [0] () st-234
0000 [0] () ST-402
0000 [0] () st-450
0000 [0] () ST-450 zPID
0000 [0] () st-450zPID
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () ST-480zPID
0000 [0] () st-650H
0000 [0] () ST-730zPID
0000 [0] () ST-755
0000 [0] () ST-755 zPid
0000 [0] () ST-978
0000 [0] () st450
0000 [0] () ST480
0000 [0] () ST480K
0000 [0] () st630h
0000 [0] () TECH DEFRO-AG LUX
0000 [0] () Tech ST-750zPID
hex:0368
0000 [] () ST-480
hex:0369
Poziom paliwa
0000 [0] () ST-480
hex:036A
Godziny paliwa
0000 [4] (0:00) ST-480
hex:036B
0000 [] () ST-480
hex:036C
0000 [] () ST-480
hex:036D
0000 [] () ST-480
hex:036E
0000 [] () ST-480
hex:036F
0000 [] () ST-480
hex:0370
Temp. podajnika zmierzona
0000 [2] (brak) ST-480
hex:0371
0000 [] () ag lux
0000 [] () asd
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () st 755
0000 [] () st-450
0000 [] () ST-450 zPID
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-480zPID
0000 [] () ST-500
0000 [] () st-630 H
0000 [] () st-630h
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-750
0000 [] () ST-755
0000 [] () ST-755 zPid
0000 [] () ST480
0000 [] () st630h
0000 [] () tech AG LUX
0000 [] () Tech ST-750zPID
0000 [] () tech-st630h
0000 [] () tom
hex:0372
0000 [] () k1prv2
0000 [] () ST-480
hex:0373
0000 [] () k1prv2
0000 [] () ST-480
hex:0374
0000 [] () ST-480
hex:0375
0000 [] () k1prv2
0000 [] () ST-480
hex:0376
0000 [] () ST-480
hex:0377
0000 [0] () ST-480
hex:0378
0000 [] () ST-480
hex:0379
0000 [] () ST-480
hex:037A
0000 [] () ST-480
hex:037B
0000 [] () ST-480
hex:037C
0000 [] () ST-480
hex:037D
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:037E
0000 [] () ST-480
hex:037F
0000 [] () ST-480
hex:0380
0000 [] () ST-480
hex:0381
0000 [] () ST-480
hex:0382
Zmiana ustawienia zaworu
0000 [0] () ST-480
hex:0383
Status modułu internetowego
0000 [0] (połączenie aktywne) ST-480
hex:0384
0000 [] () ST-480
hex:0385
0000 [] () ST-480
hex:0386
0000 [] () ST-480
hex:0387
Status sterownika głównego
0000 [0] (połączenie aktywne) ST-480
hex:0388
0000 [] () ST-480
hex:0389
0000 [] () ST-480
hex:038A
0000 [] () ST-480
hex:038B
0000 [] () ST-480
hex:038C
0000 [] () ST-480
hex:038D
0000 [] () ST-480
hex:038E
0000 [] () ST-480
hex:038F
0000 [] () ST-480
hex:0390
0000 [] () ST-480
hex:0391
0000 [] () ST-480
hex:0392
0000 [] () ST-480
hex:0393
0000 [] () ST-480
hex:0394
0000 [] () ST-480
hex:0395
0000 [] () ST-480
hex:0396
0000 [] () ST-480
hex:0397
0000 [] () ST-480
hex:0398
0000 [] () ST-480
hex:0399
0000 [] () ST-480
hex:039A
0000 [] () ST-480
hex:039B
0000 [] () ST-480
hex:039C
0000 [] () ST-480
hex:039D
0000 [] () ST-480
hex:039E
0000 [] () ST-480
hex:039F
0000 [] () ST-480
hex:03A0
0000 [] () ST-480
hex:03A1
0000 [] () ST-480
hex:03A2
0000 [] () ST-480
hex:03A3
0000 [] () ST-480
hex:03A4
0000 [] () ST-480
hex:03A5
0000 [] () ST-480
hex:03A6
0000 [] () ST-480
hex:03A7
0000 [] () ST-480
hex:03A8
0000 [] () ST-480
hex:03A9
0000 [] () ST-480
hex:03AA
0000 [] () ST-480
hex:03AB
0000 [] () ST-480
hex:03AC
0000 [] () ST-480
hex:03AD
0000 [] () ST-480
hex:03AE
0000 [] () ST-480
hex:03AF
0000 [] () ST-480
hex:03B0
0000 [] () ST-480
hex:03B1
0000 [] () ST-480
hex:03B2
0000 [] () ST-480
hex:03B3
0000 [] () ST-480
hex:03B4
0000 [] () ST-480
hex:03B5
0000 [] () ST-480
hex:03B6
0000 [] () ST-480
hex:03B7
0000 [] () ST-480
hex:03B8
0000 [] () ST-480
hex:03B9
0000 [] () ST-480
hex:03BA
0000 [] () ST-480
hex:03BB
0000 [] () ST-480
hex:03BC
0000 [] () ST-480
hex:03BD
0000 [] () ST-480
hex:03BE
0000 [] () ST-480
hex:03BF
0000 [] () ST-480
hex:03C0
0000 [] () ST-480
hex:03C1
0000 [] () ST-480
66E0 [] () ST-480
hex:03C2
0000 [] () ST-480
hex:03C3
0000 [] () ST-480
hex:03C4
0000 [] () ST-480
hex:03C5
0000 [] () ST-480
hex:03C6
0000 [] () ST-480
hex:03C7
0000 [] () ST-480
hex:03C8
0000 [] () ST-480
hex:03C9
0000 [] () ST-480
hex:03CA
0000 [] () ST-480
hex:03CB
0000 [] () ST-480
hex:03CC
0000 [] () ST-480
hex:03CD
0000 [] () ST-480
hex:03CE
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:03CF
0000 [] () ST-480
hex:03D0
0000 [] () ST-480
hex:03D1
0000 [] () ST-480
hex:03D2
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:03D3
0000 [] () ST-480
hex:03D4
0000 [] () ST-480
hex:03D5
0000 [] () ST-480
hex:03D6
0000 [] () ST-480
hex:03D7
0000 [] () ST-480
hex:03D8
0000 [] () ST-480
hex:03D9
0000 [] () ST-480
hex:03DA
0000 [] () ST-480
hex:03DB
0000 [] () ST-480
hex:03DC
0000 [] () ST-480
hex:03DD
0000 [] () ST-480
hex:03DE
0000 [] () ST-480
hex:03DF
0000 [] () ST-480
hex:03E0
0000 [] () ST-480
hex:03E1
0000 [] () ST-480
hex:03E2
0000 [] () ST-480
hex:03E3
0000 [] () ST-480
hex:03E4
0000 [] () ST-480
hex:03E5
0000 [] () ST-480
hex:03E6
0000 [] () ST-480
hex:03E7
0000 [] () ST-480
hex:03E8
0000 [] () ST-480
hex:03E9
0000 [] () ST-480
hex:03EA
0000 [] () ST-480
hex:03EB
0000 [] () ST-480
hex:03EC
0000 [] () ST-480
hex:03ED
0000 [] () ST-480
hex:03EE
0000 [] () ST-480
hex:03EF
0000 [] () ST-480
hex:03F0
0000 [] () ST-480
hex:03F1
0000 [] () ST-480
hex:03F2
0000 [] () ST-480
DFDB [] () ST-978
hex:03F3
0000 [] () ST-480
hex:03F4
0000 [] () ST-480
hex:03F5
0000 [] () ST-480
hex:03F6
0000 [] () ST-480
hex:03F7
0000 [] () ST-480
hex:03F8
0000 [] () ST-480
hex:03F9
0000 [] () ST-480
hex:03FA
0000 [] () ST-480
hex:03FB
0000 [] () ST-480
hex:03FC
0000 [] () ST-480
hex:03FD
0000 [] () ST-480
hex:03FE
0000 [] () ST-480
hex:03FF
0000 [] () ST-480
hex:0400
0000 [] () ST-480
0006 [] () ST-2640
F817 [] () ST402
hex:0401
0000 [] () ST-480
hex:0402
0000 [] () ST-480
hex:0403
0000 [] () ST-480
hex:0404
Ustawiona temperatura pokojowa min-max
0000 [3] (brak ustawień) K1PRv2
0000 [3] (brak ustawień) 1
0000 [3] (brak ustawień) 12
0000 [3] (brak ustawień) 123
0000 [3] (brak ustawień) a
0000 [3] (brak ustawień) aa
0000 [3] (brak ustawień) aaa
0000 [3] (brak ustawień) ag
0000 [3] (brak ustawień) ag lux
0000 [3] (brak ustawień) asd
0000 [3] (brak ustawień) ddd
0000 [3] (brak ustawień) K1p
0000 [3] (brak ustawień) k1P v2
0000 [3] (brak ustawień) k1prv2
0000 [3] (brak ustawień) K1PRv4
0000 [3] (brak ustawień) K1PRv4PZ
0000 [3] (brak ustawień) K1Pv2
0000 [3] (brak ustawień) s
0000 [3] (brak ustawień) st-37
0000 [3] (brak ustawień) ST-480
0000 [3] (brak ustawień) st-650H
0000 [3] (brak ustawień) ST-717
0000 [3] (brak ustawień) ST-730zPID
0000 [3] (brak ustawień) ST-755
0000 [3] (brak ustawień) ST-978
0000 [3] (brak ustawień) ST480
0000 [3] (brak ustawień) ST480K
0000 [3] (brak ustawień) TECH DEFRO-AG LUX
0A00 [3] (0-10 °C) ST-978
hex:0405
Ustawiona temperatura pokojowa użytkownika
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv2
0000 [9] (brak ustawienia) 1
0000 [9] (brak ustawienia) 12
0000 [9] (brak ustawienia) 123
0000 [9] (brak ustawienia) a
0000 [9] (brak ustawienia) aa
0000 [9] (brak ustawienia) aaa
0000 [9] (brak ustawienia) ag
0000 [9] (brak ustawienia) ag lux
0000 [9] (brak ustawienia) asd
0000 [9] (brak ustawienia) ddd
0000 [9] (brak ustawienia) K1p
0000 [9] (brak ustawienia) k1P v2
0000 [9] (brak ustawienia) k1prv2
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv4
0000 [9] (brak ustawienia) K1PRv4PZ
0000 [9] (brak ustawienia) K1Pv2
0000 [9] (brak ustawienia) s
0000 [9] (brak ustawienia) st
0000 [9] (brak ustawienia) st-37
0000 [9] (brak ustawienia) st-450
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
0000 [9] (brak ustawienia) st-650H
0000 [9] (brak ustawienia) ST-717
0000 [9] (brak ustawienia) ST-730zPID
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755
0000 [9] (brak ustawienia) ST-978
0000 [9] (brak ustawienia) ST480
0000 [9] (brak ustawienia) ST480K
0000 [9] (brak ustawienia) tech
0000 [9] (brak ustawienia) TECH DEFRO-AG LUX
hex:0406
Ustawiona temperatura pokojowa korekta
0000 [0] () K1PRv2
0000 [0] () ag
0000 [0] () ag lux
0000 [0] () K1p
0000 [0] () k1P v2
0000 [0] () k1prv2
0000 [0] () K1PRv4
0000 [0] () K1PRv4PZ
0000 [0] () K1Pv2
0000 [0] () st-37
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () st-650H
0000 [0] () ST-717
0000 [0] () ST-755
0000 [0] () ST-978
0000 [0] () ST480
0000 [0] () TECH DEFRO-AG LUX
hex:0407
0000 [] () ST-480
hex:0408
0000 [] () ST-480
hex:0409
0000 [] () ST-480
hex:040A
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
hex:040B
0000 [] () ST-480
hex:040C
0000 [] () ST-480
hex:040D
0000 [] () ST-480
hex:040E
0000 [] () ST-480
hex:040F
0000 [] () ST-480
hex:0410
0000 [] () ST-480
9232 [] () ST-978
DB24 [] () ST-978
hex:0411
0000 [] () ST-480
hex:0412
0000 [] () ST-480
hex:0413
0000 [] () ST-480
hex:0414
0000 [] () ST-480
hex:0415
0000 [] () ST-480
hex:0416
0000 [] () ST-480
8400 [] () st-650H
hex:0417
0000 [] () ST-480
hex:0418
0000 [] () ST-480
DB24 [] () ST-978
hex:0419
0000 [] () ST-480
hex:041A
0000 [] () ST-480
hex:041B
0000 [] () ST-480
hex:041C
0000 [] () ST-480
hex:041D
0000 [] () ST-480
hex:041E
0000 [] () ST-480
hex:041F
0000 [] () ST-480
hex:0420
0000 [] () ST-480
hex:0421
0000 [] () ST-480
hex:0422
0000 [] () ST-480
hex:0423
0000 [] () ST-480
hex:0424
0000 [] () ST-480
hex:0425
0000 [] () ST-480
hex:0426
0000 [] () ST-480
hex:0427
0000 [] () ST-480
hex:0428
0000 [] () ST-480
hex:0429
0000 [] () ST-480
hex:042A
0000 [] () ST-480
hex:042B
0000 [] () ST-480
hex:042C
0000 [] () ST-480
hex:042D
0000 [] () ST-480
hex:042E
0000 [] () ST-480
hex:042F
0000 [] () ST-480
hex:0430
0000 [] () ST-480
hex:0431
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
6F17 [] () ST-480
hex:0432
0000 [] () ST-480
hex:0433
0000 [] () ST-480
hex:0434
0000 [] () ST-480
hex:0435
0000 [] () ST-480
hex:0436
0000 [] () ST-480
hex:0437
0000 [] () ST-480
hex:0438
0000 [] () ST-480
hex:0439
0000 [] () ST-480
hex:043A
0000 [] () ST-480
hex:043B
0000 [] () ST-480
hex:043C
0000 [] () ST-480
hex:043D
0000 [] () ST-480
hex:043E
0000 [] () ST-480
hex:043F
0000 [] () ST-480
hex:0440
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
0002 [] () ST-978
hex:0441
0000 [] () ST-480
hex:0442
0000 [] () ST-480
hex:0443
0000 [] () ST-480
hex:0444
0000 [] () ST-480
hex:0445
0000 [] () ST-480
hex:0446
0000 [] () ST-480
hex:0447
0000 [] () ST-480
hex:0448
0000 [] () ST-480
hex:0449
0000 [] () ST-480
hex:044A
0000 [] () ST-480
hex:044B
0000 [] () ST-480
hex:044C
0000 [] () ST-480
hex:044D
0000 [] () ST-480
hex:044E
0000 [] () ST-480
hex:044F
0000 [] () ST-480
hex:0450
0000 [] () ST-480
0218 [] () tech
hex:0451
0000 [] () ST-480
hex:0452
0000 [] () ST-480
hex:0453
0000 [] () ST-480
hex:0454
0000 [] () ST-480
hex:0455
0000 [] () ST-480
hex:0456
0000 [] () ST-480
hex:0457
0000 [] () ST-480
hex:0458
0000 [] () ST-480
hex:0459
0000 [] () ST-480
hex:045A
0000 [] () ST-480
hex:045B
0000 [] () ST-480
hex:045C
0000 [] () ST-480
hex:045D
0000 [] () ST-480
hex:045E
0000 [] () ST-480
hex:045F
0000 [] () ST-480
hex:0460
0000 [] () ST-480
hex:0461
0000 [] () ST-480
F600 [] () st630h
hex:0462
0000 [] () ST-480
hex:0463
0000 [] () ST-480
hex:0464
0000 [] () ST-480
hex:0465
0000 [] () ST-480
hex:0466
0000 [] () ST-480
hex:0467
0000 [] () ST-480
hex:0468
0000 [] () ST-480
hex:0469
0000 [] () ST-480
hex:046A
0000 [] () ST-480
hex:046B
0000 [] () ST-480
hex:046C
0000 [] () ST-480
hex:046D
0000 [] () ST-480
hex:046E
0000 [] () ST-480
hex:046F
0000 [] () ST-480
hex:0470
0000 [] () ST-480
hex:0471
0000 [] () ST-480
hex:0472
0000 [] () ST-480
hex:0473
0000 [] () ST-480
hex:0474
0000 [] () ST-480
hex:0475
0000 [] () ST-480
hex:0476
0000 [] () ST-480
hex:0477
0000 [] () ST-480
hex:0478
0000 [] () ST-480
hex:0479
0000 [] () ST-480
hex:047A
0000 [] () ST-480
hex:047B
0000 [] () ST-480
hex:047C
0000 [] () ST-480
hex:047D
0000 [] () ST-480
hex:047E
0000 [] () ST-480
hex:047F
0000 [] () ST-480
hex:0480
0000 [] () ST-480
hex:0481
0000 [] () ST-480
hex:0482
0000 [] () ST-480
hex:0483
0000 [] () ST-480
hex:0484
0000 [] () ST-480
hex:0485
0000 [] () ST-480
hex:0486
0000 [] () ST-480
hex:0487
0000 [] () ST-480
hex:0488
0000 [] () ST-480
hex:0489
0000 [] () ST-480
hex:048A
0000 [] () ST-480
hex:048B
0000 [] () ST-480
hex:048C
0000 [] () ST-480
hex:048D
0000 [] () ST-480
hex:048E
0000 [] () ST-480
hex:048F
0000 [] () ST-480
hex:0490
0000 [] () ST-480
hex:0491
0000 [] () ST-480
hex:0492
0000 [] () ST-480
hex:0493
0000 [] () ST-480
hex:0494
0000 [] () ST-480
hex:0495
0000 [] () ST-480
hex:0496
0000 [] () ST-480
hex:0497
0000 [] () ST-480
hex:0498
0000 [] () ST-480
hex:0499
0000 [] () ST-480
hex:049A
0000 [] () ST-480
hex:049B
0000 [] () ST-480
hex:049C
0000 [] () ST-480
hex:049D
0000 [] () ST-480
hex:049E
0000 [] () ST-480
hex:049F
0000 [] () ST-480
hex:04A0
0000 [] () ST-480
hex:04A1
0000 [] () ST-480
hex:04A2
0000 [] () ST-480
hex:04A3
0000 [] () ST-480
hex:04A4
0000 [] () ST-480
hex:04A5
0000 [] () ST-480
hex:04A6
0000 [] () ST-480
hex:04A7
0000 [] () ST-480
hex:04A8
0000 [] () ST-480
hex:04A9
0000 [] () ST-480
hex:04AA
0000 [] () ST-480
hex:04AB
0000 [] () ST-480
hex:04AC
0000 [] () ST-480
hex:04AD
0000 [] () ST-480
hex:04AE
0000 [] () ST-480
hex:04AF
0000 [] () ST-480
hex:04B0
0000 [] () ST-480
hex:04B1
0000 [] () ST-480
83D0 [] () asd
hex:04B2
0000 [] () ST-480
hex:04B3
0000 [] () ST-480
hex:04B4
0000 [] () ST-480
hex:04B5
0000 [] () asd
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-978
hex:04B6
0000 [] () ST-480
hex:04B7
0000 [] () ST-480
hex:04B8
0000 [] () ST-480
hex:04B9
0000 [] () ST-480
hex:04BA
0000 [] () ST-480
hex:04BB
0000 [] () ST-480
hex:04BC
0000 [] () ST-480
hex:04BD
0000 [] () ST-480
hex:04BE
0000 [] () ST-480
hex:04BF
0000 [] () ST-480
hex:04C0
0000 [] () ST-480
hex:04C1
0000 [] () ST-480
hex:04C2
0000 [] () ST-480
hex:04C3
0000 [] () ST-480
hex:04C4
0000 [] () ST-480
hex:04C5
0000 [] () ST-480
hex:04C6
0000 [] () ST-480
hex:04C7
0000 [] () ST-480
hex:04C8
0000 [] () ST-480
hex:04C9
0000 [] () ST-480
hex:04CA
0000 [] () ST-480
hex:04CB
0000 [] () ST-480
hex:04CC
0000 [] () ST-480
hex:04CD
0000 [] () ST-480
hex:04CE
0000 [] () ST-480
hex:04CF
0000 [] () ST-480
hex:04D0
0000 [] () ST-480
hex:04D1
0000 [] () ST-480
hex:04D2
0000 [] () ST-480
hex:04D3
0000 [] () ST-480
hex:04D4
0000 [] () ST-480
hex:04D5
0000 [] () ST-480
hex:04D6
0000 [] () ST-480
hex:04D7
0000 [] () ST-480
hex:04D8
0000 [] () ST-480
hex:04D9
0000 [] () ST-480
hex:04DA
0000 [] () ST-480
hex:04DB
0000 [] () ST-480
hex:04DC
0000 [] () ST-480
hex:04DD
0000 [] () ST-480
hex:04DE
0000 [] () ST-480
hex:04DF
0000 [] () ST-480
hex:04E0
0000 [] () ST-480
hex:04E1
0000 [] () ST-480
hex:04E2
0000 [] () ST-480
hex:04E3
0000 [] () ST-480
hex:04E4
0000 [] () ST-480
hex:04E5
0000 [] () ST-480
hex:04E6
0000 [] () ST-480
hex:04E7
0000 [] () ST-480
hex:04E8
0000 [] () ST-480
hex:04E9
0000 [] () ST-480
hex:04EA
0000 [] () ST-480
hex:04EB
0000 [] () ST-480
hex:04EC
0000 [] () ST-480
hex:04ED
0000 [] () ST-480
hex:04EE
0000 [] () ST-480
hex:04EF
0000 [] () ST-480
hex:04F0
0000 [] () ST-480
hex:04F1
0000 [] () ST-480
hex:04F2
0000 [] () ST-480
hex:04F3
0000 [] () ST-480
hex:04F4
0000 [] () ST-480
hex:04F5
0000 [] () ST-480
hex:04F6
0000 [] () ST-480
hex:04F7
0000 [] () ST-480
hex:04F8
0000 [] () ST-480
hex:04F9
0000 [] () ST-480
hex:04FA
0000 [] () ST-480
hex:04FB
0000 [] () ST-480
hex:04FC
0000 [] () ST-480
hex:04FD
0000 [] () ST-480
hex:04FE
0000 [] () ST-480
hex:04FF
0000 [] () ST-480
hex:0500
0000 [] () ST-480
007D [] () ST402
hex:0501
0000 [] () ST-480
hex:0502
0000 [] () ST-480
hex:0503
0000 [] () ST-480
hex:0504
0000 [] () ST-480
hex:0505
0000 [] () ST-480
hex:0506
0000 [] () ST-480
hex:0507
0000 [] () ST-480
hex:0508
0000 [] () ST-480
hex:0509
0000 [] () ST-480
hex:050A
0000 [] () ST-480
hex:050B
0000 [] () ST-480
hex:050C
0000 [] () ST-480
hex:050D
0000 [] () ST-480
hex:050E
0000 [] () ST-480
hex:050F
0000 [] () ST-480
hex:0510
0000 [] () ST-480
hex:0511
0000 [] () ST-480
hex:0512
0000 [] () ST-480
hex:0513
0000 [] () ST-480
hex:0514
0000 [] () ST-480
hex:0515
0000 [] () ST-480
hex:0516
0000 [] () ST-480
8400 [] () eeee
8400 [] () stalmark
hex:0517
0000 [] () ST-480
hex:0518
0000 [] () ST-480
hex:0519
0000 [] () ST-480
hex:051A
0000 [] () ST-480
hex:051B
0000 [] () ST-480
hex:051C
0000 [] () ST-480
hex:051D
0000 [] () ST-480
hex:051E
0000 [] () ST-480
hex:051F
0000 [] () ST-480
hex:0520
0000 [] () ST-480
hex:0521
0000 [] () ST-480
hex:0522
0000 [] () ST-480
hex:0523
0000 [] () ST-480
hex:0524
0000 [] () ST-480
hex:0525
0000 [] () ST-480
hex:0526
0000 [] () ST-480
hex:0527
0000 [] () ST-480
hex:0528
0000 [] () ST-480
hex:0529
0000 [] () ST-480
hex:052A
0000 [] () ST-480
hex:052B
0000 [] () ST-480
hex:052C
0000 [] () ST-480
hex:052D
0000 [] () ST-480
hex:052E
0000 [] () ST-480
hex:052F
0000 [] () ST-480
hex:0530
0000 [] () ST-480
hex:0531
0000 [] () ST-480
hex:0532
0000 [] () ST-480
hex:0533
0000 [] () ST-480
hex:0534
0000 [] () ST-480
hex:0535
0000 [] () ST-480
hex:0536
0000 [] () ST-480
hex:0537
0000 [] () ST-480
hex:0538
0000 [] () ST-480
hex:0539
0000 [] () ST-480
hex:053A
0000 [] () ST-480
hex:053B
0000 [] () ST-480
hex:053C
0000 [] () ST-480
hex:053D
0000 [] () ST-480
hex:053E
0000 [] () ST-480
hex:053F
0000 [] () ST-480
hex:0540
0000 [] () ST-480
hex:0541
0000 [] () ST-480
hex:0542
0000 [] () ST-480
hex:0543
0000 [] () ST-480
hex:0544
0000 [] () ST-480
hex:0545
0000 [] () ST-480
hex:0546
0000 [] () ST-480
hex:0547
0000 [] () ST-480
hex:0548
0000 [] () ST-480
hex:0549
0000 [] () ST-480
hex:054A
0000 [] () ST-480
hex:054B
0000 [] () ST-480
hex:054C
0000 [] () ST-480
hex:054D
0000 [] () ST-480
hex:054E
0000 [] () ST-480
hex:054F
0000 [] () ST-480
hex:0550
0000 [] () ST-480
hex:0551
0000 [] () ST-480
hex:0552
[] () ST-480
0000 [] () ST-480
hex:0553
0000 [] () ST-480
hex:0554
0000 [] () ST-480
hex:0555
0000 [] () ST-480
hex:0556
0000 [] () ST-480
hex:0557
0000 [] () ST-480
hex:0558
0000 [] () ST-480
hex:0559
0000 [] () ST-480
hex:055A
0000 [] () ST-480
hex:055B
0000 [] () ST-480
hex:055C
0000 [] () ST-480
hex:055D
0000 [] () ST-480
hex:055E
0000 [] () ST-480
hex:055F
0000 [] () ST-480
hex:0560
0000 [] () ST-480
hex:0561
0000 [] () ST-480
hex:0562
0000 [] () ST-480
hex:0563
0000 [] () ST-480
hex:0564
0000 [] () ST-480
hex:0565
0000 [] () ST-480
hex:0566
0000 [] () ST-480
hex:0567
0000 [] () ST-480
hex:0568
0000 [] () ST-480
hex:0569
0000 [] () ST-480
hex:056A
0000 [] () ST-480
hex:056B
0000 [] () ST-480
hex:056C
0000 [] () ST-480
hex:056D
0000 [] () ST-480
hex:056E
0000 [] () ST-480
hex:056F
0000 [] () ST-480
hex:0570
0000 [] () ST-480
hex:0571
0000 [] () ST-480
hex:0572
0000 [] () ST-480
hex:0573
0000 [] () ST-480
hex:0574
0000 [] () ST-480
hex:0575
0000 [] () ST-480
hex:0576
0000 [] () ST-480
hex:0577
0000 [] () ST-480
hex:0578
0000 [] () ST-480
hex:0579
0000 [] () ST-480
hex:057A
0000 [] () ST-480
hex:057B
0000 [] () ST-480
hex:057C
0000 [] () ST-480
hex:057D
0000 [] () ST-480
hex:057E
0000 [] () ST-480
hex:057F
0000 [] () ST-480
hex:0580
0000 [] () ST-480
hex:0581
0000 [] () ST-480
hex:0582
0000 [] () ST-480
hex:0583
0000 [] () ST-480
hex:0584
0000 [] () ST-480
hex:0585
0000 [] () ST-480
hex:0586
0000 [] () ST-480
hex:0587
0000 [] () ST-480
hex:0588
0000 [] () ST-480
hex:0589
0000 [] () ST-480
hex:058A
0000 [] () ST-480
hex:058B
0000 [] () ST-480
0000 [] () st-978
hex:058C
0000 [] () ST-480
hex:058D
0000 [] () ST-480
hex:058E
0000 [] () ST-480
hex:058F
0000 [] () ST-480
hex:0590
0000 [] () ST-480
hex:0591
0000 [] () ST-480
hex:0592
0000 [] () ST-480
hex:0593
0000 [] () ST-480
hex:0594
0000 [] () ST-480
hex:0595
0000 [] () ST-480
hex:0596
0000 [] () ST-480
hex:0597
0000 [] () ST-480
hex:0598
0000 [] () ST-480
hex:0599
0000 [] () ST-480
hex:059A
0000 [] () ST-480
hex:059B
0000 [] () ST-480
hex:059C
0000 [] () ST-480
hex:059D
0000 [] () ST-480
hex:059E
0000 [] () ST-480
hex:059F
0000 [] () ST-480
hex:05A0
0000 [] () ST-480
hex:05A1
0000 [] () ST-480
hex:05A2
0000 [] () ST-480
hex:05A3
0000 [] () ST-480
hex:05A4
0000 [] () ST-480
hex:05A5
0000 [] () ST-480
hex:05A6
0000 [] () ST-480
hex:05A7
0000 [] () ST-480
hex:05A8
0000 [] () ST-480
hex:05A9
0000 [] () ST-480
hex:05AA
0000 [] () ST-480
hex:05AB
0000 [] () ST-480
hex:05AC
0000 [] () ST-480
hex:05AD
0000 [] () ST-480
hex:05AE
0000 [] () ST-480
hex:05AF
0000 [] () ST-480
hex:05B0
0000 [] () ST-480
hex:05B1
0000 [] () ST-480
hex:05B2
0000 [] () ST-480
hex:05B3
0000 [] () ST-480
hex:05B4
0000 [] () ST-480
hex:05B5
0000 [] () ST-480
hex:05B6
0000 [] () ST-480
hex:05B7
0000 [] () ST-480
hex:05B8
0000 [] () ST-480
hex:05B9
0000 [] () ST-480
hex:05BA
0000 [] () ST-480
hex:05BB
0000 [] () ST-480
hex:05BC
0000 [] () ST-480
hex:05BD
0000 [] () ST-480
hex:05BE
0000 [] () ST-480
hex:05BF
0000 [] () ST-480
hex:05C0
0000 [] () ST-480
hex:05C1
0000 [] () ST-480
hex:05C2
0000 [] () ST-480
hex:05C3
0000 [] () ST-480
hex:05C4
0000 [] () ST-480
hex:05C5
0000 [] () ST-480
hex:05C6
0000 [] () ST-480
hex:05C7
0000 [] () ST-480
hex:05C8
0000 [] () ST-480
hex:05C9
0000 [] () ST-480
hex:05CA
0000 [] () ST-480
hex:05CB
0000 [] () ST-480
hex:05CC
0000 [] () ST-480
hex:05CD
0000 [] () ST-480
hex:05CE
0000 [] () ST-480
hex:05CF
0000 [] () ST-480
hex:05D0
0000 [] () ST-480
hex:05D1
0000 [] () ST-480
hex:05D2
0000 [] () ST-480
hex:05D3
0000 [] () ST-480
hex:05D4
0000 [] () ST-480
hex:05D5
0000 [] () ST-480
hex:05D6
0000 [] () ST-480
hex:05D7
0000 [] () ST-480
hex:05D8
0000 [] () ST-480
hex:05D9
0000 [] () ST-480
hex:05DA
0000 [] () ST-480
hex:05DB
0000 [] () ST-480
hex:05DC
0000 [] () ST-480
hex:05DD
0000 [] () ST-480
hex:05DE
0000 [] () ST-480
hex:05DF
0000 [] () ST-480
hex:05E0
0000 [] () ST-480
hex:05E1
0000 [] () ST-480
hex:05E2
0000 [] () ST-480
hex:05E3
0000 [] () ST-480
hex:05E4
0000 [] () ST-480
hex:05E5
0000 [] () ST-480
hex:05E6
0000 [] () ST-480
hex:05E7
0000 [] () ST-480
hex:05E8
0000 [] () ST-480
hex:05E9
0000 [] () ST-480
hex:05EA
0000 [] () ST-480
hex:05EB
0000 [] () ST-480
hex:05EC
0000 [] () ST-480
hex:05ED
0000 [] () ST-480
hex:05EE
0000 [] () ST-480
hex:05EF
0000 [] () ST-480
hex:05F0
0000 [] () ST-480
hex:05F1
0000 [] () ST-480
hex:05F2
0000 [] () ST-480
hex:05F3
0000 [] () ST-480
hex:05F4
0000 [] () ST-480
hex:05F5
0000 [] () ST-480
hex:05F6
0000 [] () ST-480
hex:05F7
0000 [] () ST-480
hex:05F8
0000 [] () ST-480
hex:05F9
0000 [] () ST-480
hex:05FA
0000 [] () ST-480
hex:05FB
0000 [] () ST-480
hex:05FC
0000 [] () ST-480
hex:05FD
0000 [] () ST-480
hex:05FE
0000 [] () ST-480
hex:05FF
0000 [] () ST-480
hex:0600
0000 [] () ST-480
hex:0601
0000 [] () ST-480
hex:0602
0000 [] () ST-480
hex:0603
0000 [] () ST-480
hex:0604
0000 [] () ST-480
hex:0605
0000 [] () ST-480
hex:0606
0000 [] () ST-480
hex:0607
0000 [] () ST-480
hex:0608
0000 [] () ST-480
hex:0609
0000 [] () ST-480
hex:060A
0000 [] () ST-480
hex:060B
0000 [] () ST-480
hex:060C
0000 [] () ST-480
hex:060D
0000 [] () ST-480
hex:060E
0000 [] () ST-480
hex:060F
0000 [] () ST-480
hex:0610
0000 [] () ST-480
hex:0611
0000 [] () ST-480
hex:0612
0000 [] () ST-480
hex:0613
0000 [] () ST-480
hex:0615
CD00 [] () ST-480
hex:0616
FF03 [] () ag lux
hex:0716
FF00 [] () st-650H
hex:07D0
0000 [] () solar
hex:07D2
0000 [] () solar
hex:07D3
0000 [] () solar
hex:07D4
0000 [] () solar
hex:07D5
0000 [] () solar
hex:07D6
0000 [] () solar
0000 [] () st
hex:07D7
0000 [] () solar
hex:07D8
0000 [] () solar
hex:07D9
0000 [] () solar
hex:07DA
0000 [] () solar
hex:07DB
0000 [] () solar
0003 [] () st
hex:07DC
0000 [] () rs
0000 [] () solar
0000 [] () st
hex:07DD
0000 [] () solar
hex:07DE
0000 [] () solar
hex:07DF
0000 [] () solar
hex:07E0
0000 [] () solar
hex:07E1
0000 [] () solar
hex:07E2
0000 [] () solar
hex:07E3
0000 [] () solar
hex:07E4
0000 [] () solar
hex:07E5
0000 [] () solar
hex:07E6
0000 [] () solar
hex:07E7
0000 [] () solar
hex:07E8
0000 [] () solar
hex:07E9
0000 [] () solar
hex:07EA
0000 [] () solar
hex:07EB
0000 [] () solar
hex:07EC
0000 [] () solar
hex:07ED
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
hex:07EE
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07EF
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F0
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F1
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F2
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F3
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F5
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F6
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F7
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () rs
0000 [] () st
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F8
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07F9
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () rs
0000 [] () st
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07FA
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07FB
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07FC
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07FD
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07FE
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:07FF
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0800
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0801
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0802
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0803
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0804
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0805
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0806
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0807
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0808
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:0809
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:080A
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:080B
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:080C
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:080D
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:080E
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:080F
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:0815
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:0816
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:0817
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:0818
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:081B
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:081C
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:0829
0000 [] () rs
hex:0877
0000 [] () ST-402
hex:0878
0000 [] () ST-402
hex:087D
0000 [] () ST-402
hex:087F
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:0900
0002 [] () st-450
0015 [] () st-650H
hex:0981
0000 [] () rs
hex:0982
0000 [] () rs
hex:0983
0000 [] () rs
hex:0984
0000 [] () rs
hex:0988
?
6FE8 [1] (28648) rs
hex:09E2
0000 [] () rs
hex:09E3
0000 [] () rs
hex:09E4
0000 [] () rs
hex:09E5
0000 [] () rs
0000 [] () st
hex:09E6
0000 [] () rs
0000 [] () st
hex:09E7
0000 [] () rs
0000 [] () st
hex:09E8
0000 [] () rs
0000 [] () st
hex:09EC
?
6FE8 [1] (28648) rs
6FE8 [1] (28648) st
hex:0A00
0001 [] () ST-978
0002 [] () st-450
0016 [] () eeee
0016 [] () stalmark
0218 [] () st-650H
hex:0A16
1401 [] () eeee
1401 [] () stalmark
hex:0A22
0236 [] () ST-480
0236 [] () ST-978
hex:0AF1
[] () ST-480
hex:0B16
1600 [] () ST-480
hex:0BB7
0000 [] () rs
0000 [] () st
hex:0C
[] () ST-480
hex:0D00
0002 [] () ST-480
0002 [] () ST-978
F8FD [] () ST-480
F8FD [] () ST-978
FEFD [] () ST-978
hex:0D15
7E00 [] () ST-480
hex:0D16
1600 [] () ST-480
6E01 [] () ST-480
hex:0DD1
0000 [] () st
hex:0DD2
0000 [] () st
hex:0DDC
0000 [] () rs
0000 [] () st
hex:0DDD
0000 [] () rs
0000 [] () st
hex:0DE0
FEFD [] () ST-978
hex:0DF0
FEFD [] () ST-978
hex:0DFE
FFFD [] () ST-978
hex:0E00
0298 [] () tech
8400 [] () st-650H
hex:0E1A
1621 [] () k1prv2
hex:0E2C
1621 [] () stalmark
hex:0E2E
0000 [] () st
hex:0E2F
0000 [] () st
hex:0E36
1621 [] () stalmark
1621 [] () stalmart Tech
hex:0E3B
0000 [] () st
hex:0E3C
0000 [] () st
hex:0F8F
DFDB [] () ST-978
hex:0FA0
0001 [] () st
hex:0FA1
0000 [] () st
hex:0FFF
0000 [] () ST-480
hex:1
[] () ST-28
hex:1000
0000 [] () ST-480
01FD [] () ST-978
hex:1001
0000 [] () ST-480
5890 [] () tech
hex:1002
0000 [] () ST-480
F700 [] () st630h
hex:1003
0000 [] () ST-480
hex:1004
0000 [] () ST-480
hex:1005
0000 [] () ST-480
hex:1006
0000 [] () ST-480
hex:1007
0000 [] () ST-480
hex:1008
0000 [] () ST-480
hex:1009
0000 [] () ST-480
hex:100A
0000 [] () ST-480
hex:100B
0000 [] () ST-480
hex:100C
0000 [] () ST-480
1621 [] () stalamrk
hex:100D
0000 [] () ST-480
hex:100E
0000 [] () ST-480
hex:100F
0000 [] () ST-480
hex:1010
0000 [] () ST-480
hex:1011
0000 [] () ST-480
hex:1012
0000 [] () ST-480
hex:1013
0000 [] () ST-480
hex:1014
0000 [] () ST-480
hex:1015
0000 [] () ST-480
hex:1016
0000 [] () ST-480
hex:1017
0000 [] () ST-480
hex:1018
0000 [] () ST-480
hex:1019
0000 [] () ST-480
hex:101A
0000 [] () ST-480
hex:101B
0000 [] () ST-480
hex:101C
0000 [] () ST-480
hex:101D
0000 [] () ST-480
hex:101E
0000 [] () ST-480
hex:101F
0000 [] () ST-480
hex:1020
0000 [] () ST-480
hex:1021
0000 [] () ST-480
8C41 [] () 123
hex:1022
0000 [] () ST-480
8020 [] () ST-978
hex:1023
0000 [] () ST-480
hex:1024
0000 [] () ST-480
hex:1025
0000 [] () ST-480
hex:1026
0000 [] () ST-480
hex:1027
0000 [] () ST-480
hex:1028
0000 [] () ST-480
hex:1029
0000 [] () ST-480
hex:102A
0000 [] () ST-480
hex:102B
0000 [] () ST-480
hex:102C
0000 [] () ST-480
hex:102D
0000 [] () ST-480
hex:102E
0000 [] () ST-480
hex:102F
0000 [] () ST-480
hex:1030
0000 [] () ST-480
hex:1031
0000 [] () ST-480
hex:1032
0000 [] () ST-480
hex:1033
0000 [] () ST-480
hex:1034
0000 [] () ST-480
hex:1035
0000 [] () ST-480
1621 [] () stalmark
hex:1036
0000 [] () ST-480
hex:1037
0000 [] () ST-480
hex:1038
0000 [] () ST-480
hex:1039
0000 [] () ST-480
hex:103A
0000 [] () ST-480
hex:103B
0000 [] () ST-480
hex:103C
0000 [] () ST-480
hex:103D
0000 [] () ST-480
hex:103E
0000 [] () ST-480
hex:103F
0000 [] () ST-480
hex:1040
0000 [] () ST-480
hex:1041
0000 [] () ST-480
hex:1042
0000 [] () ST-480
hex:1043
0000 [] () ST-480
hex:1044
0000 [] () ST-480
hex:1045
0000 [] () ST-480
hex:1046
0000 [] () ST-480
hex:1047
0000 [] () ST-480
hex:1048
0000 [] () ST-480
hex:1049
0000 [] () ST-480
hex:104A
0000 [] () ST-480
hex:104B
0000 [] () ST-480
hex:104C
0000 [] () ST-480
hex:104D
0000 [] () ST-480
hex:104E
0000 [] () ST-480
hex:104F
0000 [] () ST-480
hex:1050
0000 [] () ST-480
hex:1051
0000 [] () ST-480
hex:1052
0000 [] () ST-480
hex:1053
0000 [] () ST-480
hex:1054
0000 [] () ST-480
hex:1055
0000 [] () ST-480
hex:1056
0000 [] () ST-480
hex:1057
0000 [] () ST-480
hex:1058
0000 [] () ST-480
hex:1059
0000 [] () ST-480
hex:105A
0000 [] () ST-480
hex:105B
0000 [] () ST-480
hex:105C
0000 [] () ST-480
hex:105D
0000 [] () ST-480
hex:105E
0000 [] () ST-480
hex:105F
0000 [] () ST-480
hex:1060
0000 [] () ST-480
hex:1061
0000 [] () ST-480
hex:1062
0000 [] () ST-480
hex:1063
0000 [] () ST-480
hex:1064
0000 [] () ST-480
hex:1065
0000 [] () ST-480
hex:1066
0000 [] () ST-480
hex:1067
0000 [] () ST-480
hex:1068
0000 [] () ST-480
hex:1069
0000 [] () ST-480
hex:106A
0000 [] () ST-480
hex:106B
0000 [] () ST-480
hex:106C
0000 [] () ST-480
hex:106D
0000 [] () ST-480
hex:106E
0000 [] () ST-480
hex:106F
0000 [] () ST-480
hex:1070
0000 [] () ST-480
hex:1071
0000 [] () ST-480
hex:1072
0000 [] () ST-480
hex:1073
0000 [] () ST-480
hex:1074
0000 [] () ST-480
hex:1075
0000 [] () ST-480
hex:1076
0000 [] () ST-480
hex:1077
0000 [] () ST-480
hex:1078
0000 [] () ST-480
hex:1079
0000 [] () ST-480
hex:107A
0000 [] () ST-480
hex:107B
0000 [] () ST-480
hex:107C
0000 [] () ST-480
hex:107D
0000 [] () ST-480
hex:107E
0000 [] () ST-480
hex:10F6
0028 [] () tech
hex:1100
0003 [] () st-650H
hex:111C
1621 [] () eeee
hex:1158
B001 [] () tech
hex:1159
B032 [] () tech
hex:1162
1031 [] () ag lux
hex:11B1
6210 [] () tech
hex:12
[] () ST-978
hex:1200
0245 [] () st-650H
1621 [] () asd
hex:1400
0000 [] () ST-480
hex:1401
0000 [] () ST-480
5416 [] () stalmark
5E16 [] () eeee
hex:1402
0000 [] () ST-480
hex:1403
0000 [] () ST-480
hex:1404
0000 [] () ST-480
hex:1405
0000 [] () ST-480
hex:1406
0000 [] () ST-480
hex:1407
0000 [] () ST-480
hex:1408
0000 [] () ST-480
hex:1409
0000 [] () ST-480
hex:140A
0000 [] () ST-480
hex:140B
0000 [] () ST-480
hex:140C
0000 [] () ST-480
hex:140D
0000 [] () ST-480
hex:140E
0000 [] () ST-480
hex:140F
0000 [] () ST-480
hex:1410
0000 [] () ST-480
hex:1411
0000 [] () ST-480
hex:1412
0000 [] () ST-480
hex:1413
0000 [] () ST-480
hex:1414
0000 [] () ST-480
hex:1415
0000 [] () ST-480
hex:1416
0000 [] () ST-480
hex:1417
0000 [] () ST-480
hex:1418
0000 [] () ST-480
hex:1419
0000 [] () ST-480
hex:141A
0000 [] () ST-480
hex:141B
0000 [] () ST-480
hex:141C
0000 [] () ST-480
hex:141D
0000 [] () ST-480
hex:141E
0000 [] () ST-480
hex:141F
0000 [] () ST-480
hex:1420
0000 [] () ST-480
hex:1421
0000 [] () ST-480
hex:1422
0000 [] () ST-480
hex:1423
0000 [] () ST-480
hex:1424
0000 [] () ST-480
hex:1425
0000 [] () ST-480
hex:1426
0000 [] () ST-480
hex:1427
0000 [] () ST-480
hex:1428
0000 [] () ST-480
hex:1429
0000 [] () ST-480
hex:142A
0000 [] () ST-480
hex:142B
0000 [] () ST-480
hex:142C
0000 [] () ST-480
hex:142D
0000 [] () ST-480
hex:142E
0000 [] () ST-480
hex:142F
0000 [] () ST-480
hex:1430
0000 [] () ST-480
hex:1431
0000 [] () ST-480
hex:1432
0000 [] () ST-480
hex:1433
0000 [] () ST-480
hex:1434
0000 [] () ST-480
hex:1435
0000 [] () ST-480
hex:1436
0000 [] () ST-480
hex:1437
0000 [] () ST-480
hex:1438
0000 [] () ST-480
hex:1439
0000 [] () ST-480
hex:143A
0000 [] () ST-480
hex:143B
0000 [] () ST-480
hex:143C
0000 [] () ST-480
hex:143D
0000 [] () ST-480
hex:143E
0000 [] () ST-480
hex:143F
0000 [] () ST-480
hex:1440
0000 [] () ST-480
hex:1441
0000 [] () ST-480
hex:1442
0000 [] () ST-480
hex:1443
0000 [] () ST-480
hex:1444
0000 [] () ST-480
hex:1445
0000 [] () ST-480
hex:1446
0000 [] () ST-480
hex:1447
0000 [] () ST-480
hex:1448
0000 [] () ST-480
hex:1449
0000 [] () ST-480
hex:144A
0000 [] () ST-480
hex:144B
0000 [] () ST-480
hex:144C
0000 [] () ST-480
hex:144D
0000 [] () ST-480
hex:144E
0000 [] () ST-480
hex:144F
0000 [] () ST-480
hex:1450
0000 [] () ST-480
hex:1451
0000 [] () ST-480
hex:1452
0000 [] () ST-480
hex:1453
0000 [] () ST-480
hex:1454
0000 [] () ST-480
hex:1455
0000 [] () ST-480
hex:1456
0000 [] () ST-480
hex:1457
0000 [] () ST-480
hex:1458
0000 [] () ST-480
hex:1459
0000 [] () ST-480
hex:145A
0000 [] () ST-480
hex:145B
0000 [] () ST-480
hex:145C
0000 [] () ST-480
hex:145D
0000 [] () ST-480
hex:145E
0000 [] () ST-480
hex:145F
0000 [] () ST-480
hex:1460
0000 [] () ST-480
hex:1461
0000 [] () ST-480
hex:1462
0000 [] () ST-480
hex:1463
0000 [] () ST-480
hex:1464
0000 [] () ST-480
hex:1465
0000 [] () ST-480
hex:1466
0000 [] () ST-480
hex:1467
0000 [] () ST-480
hex:1468
0000 [] () ST-480
hex:1469
0000 [] () ST-480
hex:146A
0000 [] () ST-480
hex:146B
0000 [] () ST-480
hex:146C
0000 [] () ST-480
hex:146D
0000 [] () ST-480
hex:146E
0000 [] () ST-480
hex:146F
0000 [] () ST-480
hex:1470
0000 [] () ST-480
hex:1471
0000 [] () ST-480
hex:1472
0000 [] () ST-480
hex:1473
0000 [] () ST-480
hex:1474
0000 [] () ST-480
hex:1475
0000 [] () ST-480
hex:1476
0000 [] () ST-480
hex:1477
0000 [] () ST-480
hex:1478
0000 [] () ST-480
hex:1479
0000 [] () ST-480
hex:147A
0000 [] () ST-480
hex:147B
0000 [] () ST-480
hex:147C
0000 [] () ST-480
hex:147D
0000 [] () ST-480
hex:147E
0000 [] () ST-480
hex:147F
0000 [] () ST-480
hex:1480
0000 [] () ST-480
hex:1481
0000 [] () ST-480
hex:1482
0000 [] () ST-480
hex:1483
0000 [] () ST-480
hex:1484
0000 [] () ST-480
hex:1485
0000 [] () ST-480
hex:1486
0000 [] () ST-480
hex:1487
0000 [] () ST-480
hex:1488
0000 [] () ST-480
hex:1489
0000 [] () ST-480
hex:148A
0000 [] () ST-480
hex:148B
0000 [] () ST-480
hex:148C
0000 [] () ST-480
hex:148D
0000 [] () ST-480
hex:148E
0000 [] () ST-480
hex:148F
0000 [] () ST-480
hex:1490
0000 [] () ST-480
hex:1491
0000 [] () ST-480
hex:1492
0000 [] () ST-480
hex:1493
0000 [] () ST-480
hex:1494
0000 [] () ST-480
hex:1495
0000 [] () ST-480
hex:1496
0000 [] () ST-480
hex:1497
0000 [] () ST-480
hex:1498
0000 [] () ST-480
hex:1499
0000 [] () ST-480
hex:149A
0000 [] () ST-480
hex:149B
0000 [] () ST-480
hex:149C
0000 [] () ST-480
hex:149D
0000 [] () ST-480
hex:149E
0000 [] () ST-480
hex:149F
0000 [] () ST-480
hex:14A0
0000 [] () ST-480
hex:14A1
0000 [] () ST-480
hex:14A2
0000 [] () ST-480
hex:14A3
0000 [] () ST-480
hex:14A4
0000 [] () ST-480
hex:14A5
0000 [] () ST-480
hex:14A6
0000 [] () ST-480
hex:14A7
0000 [] () ST-480
hex:14A8
0000 [] () ST-480
hex:14A9
0000 [] () ST-480
hex:14AA
0000 [] () ST-480
hex:14AB
0000 [] () ST-480
hex:14AC
0000 [] () ST-480
hex:14AD
0000 [] () ST-480
hex:14AE
0000 [] () ST-480
hex:14AF
0000 [] () ST-480
hex:14B0
0000 [] () ST-480
hex:14B1
0000 [] () ST-480
hex:14B2
0000 [] () ST-480
hex:14B3
0000 [] () ST-480
hex:14B4
0000 [] () ST-480
hex:14B5
0000 [] () ST-480
hex:14B6
0000 [] () ST-480
hex:14B7
0000 [] () ST-480
hex:14B8
0000 [] () ST-480
hex:14B9
0000 [] () ST-480
hex:14BA
0000 [] () ST-480
hex:14BB
0000 [] () ST-480
hex:14BC
0000 [] () ST-480
hex:14BD
0000 [] () ST-480
hex:14BE
0000 [] () ST-480
hex:14BF
0000 [] () ST-480
hex:14C0
0000 [] () ST-480
hex:14C1
0000 [] () ST-480
hex:14C2
0000 [] () ST-480
hex:14C3
0000 [] () ST-480
hex:14C4
0000 [] () ST-480
hex:14C5
0000 [] () ST-480
hex:14C6
0000 [] () ST-480
hex:14C7
0000 [] () ST-480
hex:14C8
0000 [] () ST-480
hex:14C9
0000 [] () ST-480
hex:14CA
0000 [] () ST-480
hex:14CB
0000 [] () ST-480
hex:14CC
0000 [] () ST-480
hex:14CD
0000 [] () ST-480
hex:14CE
0000 [] () ST-480
hex:14CF
0000 [] () ST-480
hex:14D0
0000 [] () ST-480
hex:14D1
0000 [] () ST-480
hex:14D2
0000 [] () ST-480
hex:14D3
0000 [] () ST-480
hex:14D4
0000 [] () ST-480
hex:14D5
0000 [] () ST-480
hex:14D6
0000 [] () ST-480
hex:14D7
0000 [] () ST-480
hex:14D8
0000 [] () ST-480
hex:14D9
0000 [] () ST-480
hex:14DA
0000 [] () ST-480
hex:14DB
0000 [] () ST-480
hex:14DC
0000 [] () ST-480
hex:14DD
0000 [] () ST-480
hex:14DE
0000 [] () ST-480
hex:14DF
0000 [] () ST-480
hex:14E0
0000 [] () ST-480
hex:14E1
0000 [] () ST-480
5CD1 [] () asd
hex:14E2
0000 [] () ST-480
hex:14E3
0000 [] () ST-480
hex:14E4
0000 [] () ST-480
hex:14E5
0000 [] () ST-480
hex:14E6
0000 [] () ST-480
hex:14E7
0000 [] () ST-480
hex:14E8
0000 [] () ST-480
hex:14E9
0000 [] () ST-480
hex:14EA
0000 [] () ST-480
hex:14EB
0000 [] () ST-480
hex:14EC
0000 [] () ST-480
hex:14ED
0000 [] () ST-480
hex:14EE
0000 [] () ST-480
hex:14EF
0000 [] () ST-480
hex:14F0
0000 [] () ST-480
hex:14F1
0000 [] () ST-480
hex:14F2
0000 [] () ST-480
hex:14F3
0000 [] () ST-480
hex:14F4
0000 [] () ST-480
hex:14F5
0000 [] () ST-480
hex:14F6
0000 [] () ST-480
hex:14F7
0000 [] () ST-480
hex:14F8
0000 [] () ST-480
hex:14F9
0000 [] () ST-480
hex:14FA
0000 [] () ST-480
hex:14FB
0000 [] () ST-480
hex:14FC
0000 [] () ST-480
hex:14FD
0000 [] () ST-480
hex:14FE
0000 [] () ST-480
hex:14FF
0000 [] () ST-480
hex:1500
0000 [] () ST-480
hex:1501
0000 [] () ST-480
hex:1502
0000 [] () ST-480
hex:1503
0000 [] () ST-480
hex:1504
0000 [] () ST-480
hex:1505
0000 [] () ST-480
hex:1506
0000 [] () ST-480
hex:1507
0000 [] () ST-480
hex:1508
0000 [] () ST-480
hex:1509
0000 [] () ST-480
hex:150A
0000 [] () ST-480
hex:150B
0000 [] () ST-480
hex:150C
0000 [] () ST-480
hex:150D
0000 [] () ST-480
hex:150E
0000 [] () ST-480
hex:150F
0000 [] () ST-480
hex:1510
0000 [] () ST-480
hex:1511
0000 [] () ST-480
hex:1512
0000 [] () ST-480
hex:1513
0000 [] () ST-480
hex:1514
0000 [] () ST-480
hex:1515
0000 [] () ST-480
hex:1516
0000 [] () ST-480
FF00 [] () ST-480
hex:1517
0000 [] () ST-480
hex:1518
0000 [] () ST-480
hex:1519
0000 [] () ST-480
hex:151A
0000 [] () ST-480
hex:151B
0000 [] () ST-480
hex:151C
0000 [] () ST-480
hex:151D
0000 [] () ST-480
hex:151E
0000 [] () ST-480
hex:151F
0000 [] () ST-480
hex:1520
0000 [] () ST-480
hex:1521
0000 [] () ST-480
hex:1522
0000 [] () ST-480
hex:1523
0000 [] () ST-480
hex:1524
0000 [] () ST-480
hex:1525
0000 [] () ST-480
hex:1526
0000 [] () ST-480
hex:1527
0000 [] () ST-480
0015 [] () ST-480
hex:1528
0000 [] () ST-480
hex:1529
0000 [] () ST-480
hex:152A
0000 [] () ST-480
hex:152B
0000 [] () ST-480
hex:152C
0000 [] () ST-480
hex:152D
0000 [] () ST-480
hex:152E
0000 [] () ST-480
hex:152F
0000 [] () ST-480
hex:1530
0000 [] () ST-480
hex:1531
0000 [] () ST-480
hex:1532
0000 [] () ST-480
hex:1533
0000 [] () ST-480
hex:1534
0000 [] () ST-480
hex:1535
0000 [] () ST-480
hex:1536
0000 [] () ST-480
hex:1537
0000 [] () ST-480
hex:1538
0000 [] () ST-480
hex:1539
0000 [] () ST-480
hex:153A
0000 [] () ST-480
hex:153B
0000 [] () ST-480
hex:153C
0000 [] () ST-480
hex:153D
0000 [] () ST-480
hex:153E
0000 [] () ST-480
hex:153F
0000 [] () ST-480
hex:1540
0000 [] () ST-480
0021 [] () ST-480
hex:1541
0000 [] () ST-480
hex:1542
0000 [] () ST-480
hex:1543
0000 [] () ST-480
hex:1544
0000 [] () ST-480
hex:1545
0000 [] () ST-480
hex:1546
0000 [] () ST-480
hex:1547
0000 [] () ST-480
hex:1548
0000 [] () ST-480
hex:1549
0000 [] () ST-480
hex:154A
0000 [] () ST-480
hex:154B
0000 [] () ST-480
hex:154C
0000 [] () ST-480
hex:154D
0000 [] () ST-480
0002 [] () ST-480
hex:154E
0000 [] () ST-480
hex:154F
0000 [] () ST-480
hex:1550
0000 [] () ST-480
hex:1551
0000 [] () ST-480
hex:1552
0000 [] () ST-480
hex:1553
0000 [] () ST-480
hex:1554
0000 [] () ST-480
hex:1555
0000 [] () ST-480
hex:1556
0000 [] () ST-480
hex:1557
0000 [] () ST-480
hex:1558
0000 [] () ST-480
hex:1559
0000 [] () ST-480
hex:155A
0000 [] () ST-480
hex:155B
0000 [] () ST-480
hex:155C
0000 [] () ST-480
hex:155D
0000 [] () ST-480
hex:155E
0000 [] () ST-480
hex:155F
0000 [] () ST-480
hex:1560
0000 [] () ST-480
hex:1561
0000 [] () ST-480
hex:1562
0000 [] () ST-480
hex:1563
0000 [] () ST-480
hex:1564
0000 [] () ST-480
hex:1565
0000 [] () ST-480
hex:1566
0000 [] () ST-480
hex:1567
0000 [] () ST-480
hex:1568
0000 [] () ST-480
hex:1569
0000 [] () ST-480
hex:156A
0000 [] () ST-480
hex:156B
0000 [] () ST-480
hex:156C
0000 [] () ST-480
hex:156D
0000 [] () ST-480
hex:156E
0000 [] () ST-480
hex:156F
0000 [] () ST-480
hex:1570
0000 [] () ST-480
hex:1571
0000 [] () ST-480
hex:1572
0000 [] () ST-480
hex:1573
0000 [] () ST-480
hex:1574
0000 [] () ST-480
hex:1575
0000 [] () ST-480
hex:1576
0000 [] () ST-480
hex:1577
0000 [] () ST-480
hex:1578
0000 [] () ST-480
hex:1579
0000 [] () ST-480
hex:157A
0000 [] () ST-480
hex:157B
0000 [] () ST-480
hex:157C
Stan sterownika
0000 [0] () K1PRv2
0000 [0] () 1
0000 [0] () 123
0000 [0] () ag
0000 [0] () ag lux
0000 [0] () AG LUX (bez PID)
0000 [0] () asd
0000 [0] () Defro AG Lux (zPID)
0000 [0] () K1p
0000 [0] () k1P v2
0000 [0] () k1prv2
0000 [0] () K1PRv4
0000 [0] () K1PRv4PZ
0000 [0] () K1Pv2
0000 [0] () s
0000 [0] () st-234
0000 [0] () ST-2640
0000 [0] () st-37
0000 [0] () st-48
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () ST-717
0000 [0] () ST-730zPID
0000 [0] () ST-755
0000 [0] () ST-978
0000 [0] () st37 rs
0000 [0] () ST402
0000 [0] () st480
0000 [0] () ST480K
0000 [0] () TECH DEFRO-AG LUX
0002 [0] (praca) 12
0002 [0] (praca) 123
0002 [0] (praca) a
0002 [0] (praca) aa
0002 [0] (praca) aaa
0002 [0] (praca) ag lux
0002 [0] (praca) asd
0002 [0] (praca) ddd
0002 [0] (praca) eeee
0002 [0] (praca) jakistest
0002 [0] (praca) k1P v2
0002 [0] (praca) k1prv2
0002 [0] (praca) st
0002 [0] (praca) ST 37
0002 [0] (praca) st-234
0002 [0] (praca) ST-37
0002 [0] (praca) st-450
0002 [0] (praca) ST-48
0002 [0] (praca) ST-480
0002 [0] (praca) ST-480zPID
0002 [0] (praca) st-48zPID
0002 [0] (praca) st-630 H
0002 [0] (praca) st-650h
0002 [0] (praca) ST-709
0002 [0] (praca) ST-730
0002 [0] (praca) ST-730zPID
0002 [0] (praca) ST-750
0002 [0] (praca) ST-755
0002 [0] (praca) ST-978
0002 [0] (praca) st37
0002 [0] (praca) ST37rs
0002 [0] (praca) ST480
0002 [0] (praca) ST480K
0002 [0] (praca) st480zpid
0002 [0] (praca) st630h
0002 [0] (praca) stalamrk
0002 [0] (praca) stalmark
0002 [0] (praca) TECH
0002 [0] (praca) tom
0009 [0] (alarm: Temperatura nie rośnie) st630h
0009 [0] (alarm: Temperatura nie rośnie) st630h
000A [0] (alarm: Czujnik podajnika uszkodzony ) ST 37
000A [0] (alarm: Czujnik podajnika uszkodzony ) ST-480
000A [0] (alarm: Czujnik podajnika uszkodzony ) st37 rs
000E [0] (alarm: Czujnik CO uszkodzony) ST-480
000E [0] (alarm: Czujnik CO uszkodzony) st37 rs
0011 [0] () Tech ST-750zPID
001E [0] () st
001E [0] () st630h
001E [0] () Tech ST-750zPID
001F [0] () ST-978
001F [0] () Tech ST-750zPID
0021 [0] () s
0021 [0] () st
0021 [0] () ST-480
0021 [0] () ST-730zPID
0021 [0] () ST-978
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) 123
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) 260
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) 480
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ag lux
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) asd
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ddd
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) dsa
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) e putty
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) eeee
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) esp
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) jakistest
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) st
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) st-234
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST-37
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST-48
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST-480
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) st-500
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST-505
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) st-630h
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) st-650h
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST-755zPID
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST37rs
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST402
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) ST480K
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) st630h
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) stalmark
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) tech
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) tech-st630h
0050 [0] (podtrzymanie (praca bez PID-u), sterownik ST-755 zPID Stalmark) tom
0052 [0] (tryb nadzoru) ag
0052 [0] (tryb nadzoru) ddd
0052 [0] (tryb nadzoru) eeee
0052 [0] (tryb nadzoru) k1pv4
0052 [0] (tryb nadzoru) st-450zPID
0052 [0] (tryb nadzoru) st-48zPID
0052 [0] (tryb nadzoru) ST-730zPID
0052 [0] (tryb nadzoru) ST-755
0052 [0] (tryb nadzoru) ST-755 zPid
0052 [0] (tryb nadzoru) ST-755zPID
0052 [0] (tryb nadzoru) ST-978
0052 [0] (tryb nadzoru) st450
0052 [0] (tryb nadzoru) ST480
0052 [0] (tryb nadzoru) st755
0052 [0] (tryb nadzoru) tech AG LUX
0062 [0] () solar
0062 [0] () ST-402
0062 [0] () ST-978
0062 [0] () ST402
00CE [0] () St-480 zPID
0215 [0] () st630h
0215 [0] () tech
0501 [0] () st-480
0501 [0] () st-630h
0501 [0] () st630h
0501 [0] () tech
hex:157D
Zmierzona temperatura CO
[7] (0 °C) k1prv2
[7] (0 °C) st-450
[7] (0 °C) tech
0000 [7] (0 °C) 1
0000 [7] (0 °C) AG LUX (bez PID)
0000 [7] (0 °C) asd
0000 [7] (0 °C) s
0000 [7] (0 °C) ST 37
0000 [7] (0 °C) ST-2640
0000 [7] (0 °C) ST-480
0000 [7] (0 °C) ST-730zPID
0000 [7] (0 °C) st37 rs
0000 [7] (0 °C) ST402
0001 [7] (0.1 °C) asd
00BE [7] (19 °C) st-630 H
00F0 [7] (24 °C) s
00FB [7] (25.1 °C) st
010D [7] (26.9 °C) st
010E [7] (27 °C) Tech ST-750zPID
0118 [7] (28 °C) Tech ST-750zPID
0140 [7] (32 °C) st630h
014A [7] (33 °C) ST-480
014A [7] (33 °C) st630h
0154 [7] (34 °C) ST-480
0154 [7] (34 °C) st630h
015E [7] (35 °C) ST-480
015E [7] (35 °C) st630h
01B5 [7] (43.7 °C) ST-978
01BB [7] (44.3 °C) ST-978
01C2 [7] (45 °C) st480
01C2 [7] (45 °C) TECH
01CC [7] (46 °C) ag lux
01CC [7] (46 °C) st630h
01CC [7] (46 °C) TECH
01D1 [7] (46.5 °C) asd
01D6 [7] (47 °C) ag lux
01D6 [7] (47 °C) st630h
01D6 [7] (47 °C) TECH
01E0 [7] (48 °C) 123
01E0 [7] (48 °C) ag lux
01E0 [7] (48 °C) AG LUX (bez PID)
01E0 [7] (48 °C) asd
01E0 [7] (48 °C) jakistest
01E0 [7] (48 °C) st
01E0 [7] (48 °C) st-234
01E0 [7] (48 °C) st-480
01E0 [7] (48 °C) ST-730
01E0 [7] (48 °C) ST-730zPID
01E0 [7] (48 °C) ST-750
01E0 [7] (48 °C) ST-755
01EA [7] (49 °C) 123
01EA [7] (49 °C) ag lux
01EA [7] (49 °C) st-650H
01F4 [7] (50 °C) ST37rs
01F4 [7] (50 °C) st480
01F4 [7] (50 °C) st630h
01F4 [7] (50 °C) tom
01FE [7] (51 °C) 260
01FE [7] (51 °C) AG LUX (bez PID)
01FE [7] (51 °C) asd
01FE [7] (51 °C) e putty
01FE [7] (51 °C) eeee
01FE [7] (51 °C) k1prv2
01FE [7] (51 °C) st
01FE [7] (51 °C) st-37
01FE [7] (51 °C) st-48
01FE [7] (51 °C) ST-480
01FE [7] (51 °C) st-650H
01FE [7] (51 °C) ST-730zPID
01FE [7] (51 °C) St37rs
01FE [7] (51 °C) st480
01FE [7] (51 °C) st630h
01FE [7] (51 °C) tom
0208 [7] (52 °C) AG LUX (bez PID)
0208 [7] (52 °C) k1prv2
0208 [7] (52 °C) st-450
0208 [7] (52 °C) st-650H
0208 [7] (52 °C) st-978
0208 [7] (52 °C) St37rs
0208 [7] (52 °C) st480
0208 [7] (52 °C) st630h
0208 [7] (52 °C) tom
020B [7] (52.3 °C) ST-978
0212 [7] (53 °C) AG LUX (bez PID)
0212 [7] (53 °C) k1prv2
0212 [7] (53 °C) st-450
0212 [7] (53 °C) st-48
0212 [7] (53 °C) st-630h
0212 [7] (53 °C) St37rs
0212 [7] (53 °C) st480
0212 [7] (53 °C) st630h
0212 [7] (53 °C) stalamrk
0212 [7] (53 °C) stalmark
0212 [7] (53 °C) tech-st630h
0212 [7] (53 °C) tom
021C [7] (54 °C) AG LUX (bez PID)
021C [7] (54 °C) K1PRv4
021C [7] (54 °C) st-450
021C [7] (54 °C) ST-48
021C [7] (54 °C) st-650h
021C [7] (54 °C) ST-709
021C [7] (54 °C) ST37rs
021C [7] (54 °C) st480
021C [7] (54 °C) stalmark
021C [7] (54 °C) tom
0224 [7] (54.8 °C) ST-978
0226 [7] (55 °C) K1p
0226 [7] (55 °C) ST-480
0226 [7] (55 °C) st-650h
022B [7] (55.5 °C) aa
022B [7] (55.5 °C) st480k
0230 [7] (56 °C) dsa
0230 [7] (56 °C) k1prv2
0230 [7] (56 °C) K1PRv4
0230 [7] (56 °C) st-450
0230 [7] (56 °C) st-450zPID
0230 [7] (56 °C) st-48
0230 [7] (56 °C) St-480 zPID
0230 [7] (56 °C) st-650H
0230 [7] (56 °C) ST-755zPID
0230 [7] (56 °C) st480
023A [7] (57 °C) ddd
023A [7] (57 °C) esp
023A [7] (57 °C) k1prv2
023A [7] (57 °C) st-450
023A [7] (57 °C) ST-48
023A [7] (57 °C) ST-480
023A [7] (57 °C) st-650h
023A [7] (57 °C) ST-730zPID
023A [7] (57 °C) st37
023A [7] (57 °C) st480
0240 [7] (57.6 °C) ST480K
0242 [7] (57.8 °C) a
0242 [7] (57.8 °C) ST480K
0244 [7] (58 °C) aaa
0244 [7] (58 °C) ag
0244 [7] (58 °C) eeee
0244 [7] (58 °C) esp
0244 [7] (58 °C) jakistest
0244 [7] (58 °C) k1prv2
0244 [7] (58 °C) k1pv4
0244 [7] (58 °C) ST-48
0244 [7] (58 °C) ST-480
0244 [7] (58 °C) ST-480zPID
0244 [7] (58 °C) st-650h
0244 [7] (58 °C) ST-730zPID
0244 [7] (58 °C) ST-755zPID
0244 [7] (58 °C) ST-978
0244 [7] (58 °C) st480
0244 [7] (58 °C) ST480K
0244 [7] (58 °C) st755
0244 [7] (58 °C) stalmark
0244 [7] (58 °C) tech AG LUX
0245 [7] (58.1 °C) a
0245 [7] (58.1 °C) aaa
0247 [7] (58.3 °C) aaa
0247 [7] (58.3 °C) ST480K
0248 [7] (58.4 °C) ddd
0248 [7] (58.4 °C) ST480
0248 [7] (58.4 °C) ST480K
024B [7] (58.7 °C) ST-978
024E [7] (59 °C) a
024E [7] (59 °C) ddd
024E [7] (59 °C) eeee
024E [7] (59 °C) k1P v2
024E [7] (59 °C) k1prv2
024E [7] (59 °C) ST-48
024E [7] (59 °C) ST-480
024E [7] (59 °C) ST-480zPID
024E [7] (59 °C) ST-755
024E [7] (59 °C) ST-978
024E [7] (59 °C) st450
024F [7] (59.1 °C) st480
0251 [7] (59.3 °C) ST-978
0252 [7] (59.4 °C) ST-978
0253 [7] (59.5 °C) ST-978
0255 [7] (59.7 °C) ST-978
0256 [7] (59.8 °C) ST-730zPID
0256 [7] (59.8 °C) ST-978
0258 [7] (60 °C) k1prv2
0258 [7] (60 °C) K1Pv2
0258 [7] (60 °C) ST-48
0258 [7] (60 °C) ST-480
0258 [7] (60 °C) ST-480zPID
0258 [7] (60 °C) ST-755
0258 [7] (60 °C) ST37rs
0258 [7] (60 °C) TECH DEFRO-AG LUX
025B [7] (60.3 °C) ST-978
025D [7] (60.5 °C) a
025D [7] (60.5 °C) ST-730zPID
025D [7] (60.5 °C) ST-978
0261 [7] (60.9 °C) 123
0262 [7] (61 °C) k1P v2
0262 [7] (61 °C) k1prv2
0262 [7] (61 °C) ST-480
0262 [7] (61 °C) ST-755
0263 [7] (61.1 °C) 12
0268 [7] (61.6 °C) a
026C [7] (62 °C) k1P v2
026C [7] (62 °C) k1prv2
026C [7] (62 °C) st-234
026C [7] (62 °C) ST-37
026C [7] (62 °C) ST-480
026C [7] (62 °C) st-500
026C [7] (62 °C) st-650H
026C [7] (62 °C) ST-755
0271 [7] (62.5 °C) st480
0271 [7] (62.5 °C) ST480K
0272 [7] (62.6 °C) ST480K
0274 [7] (62.8 °C) a
0274 [7] (62.8 °C) st480
0276 [7] (63 °C) 480
0276 [7] (63 °C) k1P v2
0276 [7] (63 °C) st-480
0276 [7] (63 °C) ST-505
0276 [7] (63 °C) ST-755
0276 [7] (63 °C) ST402
0276 [7] (63 °C) ST480K
0276 [7] (63 °C) tech
0280 [7] (64 °C) K1p
0280 [7] (64 °C) K1PRv4PZ
0280 [7] (64 °C) ST-37
0280 [7] (64 °C) ST-480
0280 [7] (64 °C) ST-480zPID
0280 [7] (64 °C) ST-755
0280 [7] (64 °C) ST-755 zPid
028A [7] (65 °C) K1p
028A [7] (65 °C) K1PRv4PZ
028A [7] (65 °C) st-650H
028A [7] (65 °C) ST-755
028A [7] (65 °C) tech
0291 [7] (65.7 °C) ST-978
0294 [7] (66 °C) K1PRv4PZ
0294 [7] (66 °C) ST-480zPID
0294 [7] (66 °C) ST-755
0294 [7] (66 °C) ST480
0294 [7] (66 °C) st480zpid
029E [7] (67 °C) a
029E [7] (67 °C) st-234
029E [7] (67 °C) ST-37
029E [7] (67 °C) st-48zPID
029E [7] (67 °C) ST480
02A8 [7] (68 °C) K1PRv4PZ
02A8 [7] (68 °C) st-48
02A8 [7] (68 °C) ST-480zPID
02A8 [7] (68 °C) st-48zPID
02AE [7] (68.6 °C) ST-480
02B2 [7] (69 °C) K1PRv4PZ
02BC [7] (70 °C) K1PRv2
02BC [7] (70 °C) ag
02BC [7] (70 °C) ag lux
02BC [7] (70 °C) K1PRv2
02BC [7] (70 °C) K1Pv2
02BC [7] (70 °C) st-37
02BC [7] (70 °C) st-480
02BC [7] (70 °C) ST-717
02BC [7] (70 °C) ST-978
02BC [7] (70 °C) ST480
02D0 [7] (72 °C) ST-755zPID
02DA [7] (73 °C) Defro AG Lux (zPID)
03DE [7] (99 °C) ST-480
03DE [7] (99 °C) st37 rs
03DE [7] (99 °C) ST402
hex:157E
Ustawiona temperatura CO
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
002D [9] (45 °C) TECH
0030 [9] (48 °C) ag lux
0030 [9] (48 °C) ST-480
0030 [9] (48 °C) ST37rs
0032 [9] (50 °C) 123
0032 [9] (50 °C) AG LUX (bez PID)
0032 [9] (50 °C) jakistest
0032 [9] (50 °C) st
0032 [9] (50 °C) st-480
0032 [9] (50 °C) st-630 H
0032 [9] (50 °C) ST-730
0032 [9] (50 °C) ST-730zPID
0032 [9] (50 °C) ST-750
0032 [9] (50 °C) ST-755
0032 [9] (50 °C) st-978
0032 [9] (50 °C) tech AG LUX
0033 [9] (51 °C) 260
0033 [9] (51 °C) e putty
0033 [9] (51 °C) st
0033 [9] (51 °C) st630h
0034 [9] (52 °C) 123
0034 [9] (52 °C) AG LUX (bez PID)
0034 [9] (52 °C) asd
0034 [9] (52 °C) st-37
0034 [9] (52 °C) st-48
0034 [9] (52 °C) ST-480
0034 [9] (52 °C) st-630h
0034 [9] (52 °C) ST-730zPID
0034 [9] (52 °C) ST-978
0034 [9] (52 °C) St37rs
0034 [9] (52 °C) st630h
0034 [9] (52 °C) tom
0035 [9] (53 °C) ag
0035 [9] (53 °C) ddd
0035 [9] (53 °C) eeee
0035 [9] (53 °C) k1pv4
0035 [9] (53 °C) ST-480
0035 [9] (53 °C) st-650H
0035 [9] (53 °C) ST-755
0035 [9] (53 °C) ST-755zPID
0035 [9] (53 °C) ST-978
0035 [9] (53 °C) ST37rs
0035 [9] (53 °C) ST480
0035 [9] (53 °C) st630h
0035 [9] (53 °C) st755
0035 [9] (53 °C) Tech ST-750zPID
0035 [9] (53 °C) tech-st630h
0036 [9] (54 °C) 123
0036 [9] (54 °C) st-450
0036 [9] (54 °C) ST-480
0037 [9] (55 °C) AG LUX (bez PID)
0037 [9] (55 °C) asd
0037 [9] (55 °C) dsa
0037 [9] (55 °C) eeee
0037 [9] (55 °C) esp
0037 [9] (55 °C) jakistest
0037 [9] (55 °C) s
0037 [9] (55 °C) st
0037 [9] (55 °C) st-234
0037 [9] (55 °C) ST-48
0037 [9] (55 °C) st-650h
0037 [9] (55 °C) ST-709
0037 [9] (55 °C) st480
0037 [9] (55 °C) ST480K
0037 [9] (55 °C) stalamrk
0037 [9] (55 °C) stalmark
0038 [9] (56 °C) K1PRv4
0038 [9] (56 °C) St-480 zPID
0038 [9] (56 °C) st480
003A [9] (58 °C) ddd
003A [9] (58 °C) st-450zPID
003A [9] (58 °C) ST-755 zPid
003A [9] (58 °C) st450
003A [9] (58 °C) st480
003C [9] (60 °C) 12
003C [9] (60 °C) 123
003C [9] (60 °C) a
003C [9] (60 °C) aa
003C [9] (60 °C) aaa
003C [9] (60 °C) AG LUX (bez PID)
003C [9] (60 °C) asd
003C [9] (60 °C) ddd
003C [9] (60 °C) ST 37
003C [9] (60 °C) ST-2640
003C [9] (60 °C) ST-48
003C [9] (60 °C) ST-480
003C [9] (60 °C) st-48zPID
003C [9] (60 °C) st-500
003C [9] (60 °C) ST-730zPID
003C [9] (60 °C) ST-755
003C [9] (60 °C) ST-755zPID
003C [9] (60 °C) st37
003C [9] (60 °C) st37 rs
003C [9] (60 °C) ST402
003C [9] (60 °C) ST480
003C [9] (60 °C) ST480K
003D [9] (61 °C) k1prv2
003D [9] (61 °C) ST-480
003D [9] (61 °C) st37
003E [9] (62 °C) K1p
003E [9] (62 °C) k1P v2
003E [9] (62 °C) st37
003F [9] (63 °C) K1PRv2
003F [9] (63 °C) ag
003F [9] (63 °C) ag lux
003F [9] (63 °C) k1prv2
003F [9] (63 °C) K1Pv2
003F [9] (63 °C) st-37
003F [9] (63 °C) ST-48
003F [9] (63 °C) st-480
003F [9] (63 °C) ST-717
003F [9] (63 °C) ST-978
003F [9] (63 °C) ST480
003F [9] (63 °C) TECH DEFRO-AG LUX
0040 [9] (64 °C) 480
0040 [9] (64 °C) k1p
0040 [9] (64 °C) st-234
0040 [9] (64 °C) ST-37
0040 [9] (64 °C) st-480
0040 [9] (64 °C) ST-505
0040 [9] (64 °C) ST402
0040 [9] (64 °C) ST480K
0040 [9] (64 °C) tech
0041 [9] (65 °C) 1
0041 [9] (65 °C) a
0041 [9] (65 °C) K1PRv4PZ
0041 [9] (65 °C) s
0041 [9] (65 °C) st-48
0041 [9] (65 °C) ST-480
0041 [9] (65 °C) ST-480zPID
0041 [9] (65 °C) st-48zPID
0041 [9] (65 °C) ST-730zPID
0041 [9] (65 °C) ST-755
0041 [9] (65 °C) ST-978
0041 [9] (65 °C) ST480
0041 [9] (65 °C) st480zpid
0043 [9] (67 °C) st-48
0043 [9] (67 °C) st-48zPID
0046 [9] (70 °C) asd
0046 [9] (70 °C) Defro AG Lux (zPID)
0046 [9] (70 °C) K1Pv2
0060 [9] (96 °C) k1p
0080 [9] (128 °C) k1p
013C [9] (316 °C) asd
0401 [9] (1025 °C) tech
113C [9] (4412 °C) asd
hex:157F
Regulator pokojowy TECH?
0000 [0] (wyłączony) 1
0000 [0] (wyłączony) 123
0000 [0] (wyłączony) ag lux
0000 [0] (wyłączony) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (wyłączony) asd
0000 [0] (wyłączony) k1P v2
0000 [0] (wyłączony) k1prv2
0000 [0] (wyłączony) s
0000 [0] (wyłączony) ST 37
0000 [0] (wyłączony) ST-2640
0000 [0] (wyłączony) ST-480
0000 [0] (wyłączony) ST-730zPID
0000 [0] (wyłączony) st-978
0000 [0] (wyłączony) st37 rs
0000 [0] (wyłączony) ST37rs
0000 [0] (wyłączony) ST402
0000 [0] (wyłączony) tom
0001 [0] (włączony) K1PRv2
0001 [0] (włączony) 123
0001 [0] (włączony) 260
0001 [0] (włączony) ag
0001 [0] (włączony) ag lux
0001 [0] (włączony) AG LUX (bez PID)
0001 [0] (włączony) asd
0001 [0] (włączony) ddd
0001 [0] (włączony) e putty
0001 [0] (włączony) K1p
0001 [0] (włączony) k1P v2
0001 [0] (włączony) k1prv2
0001 [0] (włączony) K1PRv4
0001 [0] (włączony) K1PRv4PZ
0001 [0] (włączony) K1Pv2
0001 [0] (włączony) st
0001 [0] (włączony) st-234
0001 [0] (włączony) ST-37
0001 [0] (włączony) st-450
0001 [0] (włączony) st-450zPID
0001 [0] (włączony) st-48
0001 [0] (włączony) st-480
0001 [0] (włączony) st-48zPID
0001 [0] (włączony) ST-717
0001 [0] (włączony) ST-730zPID
0001 [0] (włączony) ST-755
0001 [0] (włączony) ST-978
0001 [0] (włączony) st37
0001 [0] (włączony) St37rs
0001 [0] (włączony) st450
0001 [0] (włączony) ST480
0001 [0] (włączony) st630h
0001 [0] (włączony) tech AG LUX
0001 [0] (włączony) TECH DEFRO-AG LUX
hex:1580
0000 [] () ST-480
0001 [] () st
0001 [] () st630h
hex:1581
0000 [] () a
0000 [] () asd
0000 [] () s
0000 [] () st
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-755
0000 [] () ST-978
0001 [] () st-450
0001 [] () ST-755
hex:1582
0000 [] () ST-480
hex:1583
0000 [] () ST-480
hex:1584
0000 [] () ST-480
hex:1585
0000 [] () ST-480
hex:1586
0000 [] () ST-480
hex:1587
Podajnik
0000 [0] (stop) K1PRv2
0000 [0] (stop) 12
0000 [0] (stop) 123
0000 [0] (stop) 260
0000 [0] (stop) 480
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) aa
0000 [0] (stop) aaa
0000 [0] (stop) ag
0000 [0] (stop) ag lux
0000 [0] (stop) ddd
0000 [0] (stop) dsa
0000 [0] (stop) e putty
0000 [0] (stop) eeee
0000 [0] (stop) esp
0000 [0] (stop) jakistest
0000 [0] (stop) K1p
0000 [0] (stop) k1P v2
0000 [0] (stop) k1prv2
0000 [0] (stop) K1PRv4
0000 [0] (stop) K1PRv4PZ
0000 [0] (stop) K1Pv2
0000 [0] (stop) k1pv4
0000 [0] (stop) s
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) st-37
0000 [0] (stop) st-450
0000 [0] (stop) st-450zPID
0000 [0] (stop) ST-48
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) St-480 zPID
0000 [0] (stop) ST-480zPID
0000 [0] (stop) st-48zPID
0000 [0] (stop) st-500
0000 [0] (stop) ST-505
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) st-630h
0000 [0] (stop) st-650h
0000 [0] (stop) ST-709
0000 [0] (stop) ST-717
0000 [0] (stop) ST-730
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-750
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST-755 zPid
0000 [0] (stop) ST-755zPID
0000 [0] (stop) ST-978
0000 [0] (stop) st37
0000 [0] (stop) St37rs
0000 [0] (stop) ST402
0000 [0] (stop) st450
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) ST480K
0000 [0] (stop) st480zpid
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) st755
0000 [0] (stop) stalmark
0000 [0] (stop) TECH
0000 [0] (stop) tech AG LUX
0000 [0] (stop) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [0] (stop) Tech ST-750zPID
0000 [0] (stop) tech-st630h
0000 [0] (stop) tom
0001 [0] (praca) 123
0001 [0] (praca) a
0001 [0] (praca) ag lux
0001 [0] (praca) asd
0001 [0] (praca) eeee
0001 [0] (praca) K1PRv4
0001 [0] (praca) st-450
0001 [0] (praca) ST-480zPID
0001 [0] (praca) st-650h
0001 [0] (praca) st37
0001 [0] (praca) ST480
0001 [0] (praca) stalamrk
0001 [0] (praca) stalmark
0001 [0] (praca) Tech ST-750zPID
0015 [0] () st630h
0015 [0] () tech
hex:1588
Wentylator nadmuchu
0000 [0] (stop) 12
0000 [0] (stop) 123
0000 [0] (stop) 260
0000 [0] (stop) 480
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) aa
0000 [0] (stop) aaa
0000 [0] (stop) ag
0000 [0] (stop) ddd
0000 [0] (stop) dsa
0000 [0] (stop) e putty
0000 [0] (stop) eeee
0000 [0] (stop) esp
0000 [0] (stop) jakistest
0000 [0] (stop) k1pv4
0000 [0] (stop) s
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) st-450zPID
0000 [0] (stop) ST-48
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) St-480 zPID
0000 [0] (stop) st-48zPID
0000 [0] (stop) st-500
0000 [0] (stop) ST-505
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) st-630h
0000 [0] (stop) st-650h
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST-755 zPid
0000 [0] (stop) ST-755zPID
0000 [0] (stop) ST-978
0000 [0] (stop) St37rs
0000 [0] (stop) ST402
0000 [0] (stop) st450
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) st480k
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) st755
0000 [0] (stop) stalmark
0000 [0] (stop) tech
0000 [0] (stop) tech AG LUX
0000 [0] (stop) Tech ST-750zPID
0000 [0] (stop) tech-st630h
0001 [0] (praca) a
0001 [0] (praca) asd
0001 [0] (praca) ddd
0001 [0] (praca) eeee
0001 [0] (praca) jakistest
0001 [0] (praca) st
0001 [0] (praca) st-37
0001 [0] (praca) st-450
0001 [0] (praca) ST-48
0001 [0] (praca) ST-480
0001 [0] (praca) ST-480zPID
0001 [0] (praca) st-48zPID
0001 [0] (praca) st-650h
0001 [0] (praca) ST-709
0001 [0] (praca) ST-730
0001 [0] (praca) ST-730zPID
0001 [0] (praca) ST-750
0001 [0] (praca) ST-755
0001 [0] (praca) ST-978
0001 [0] (praca) st37
0001 [0] (praca) ST37rs
0001 [0] (praca) ST480
0001 [0] (praca) ST480K
0001 [0] (praca) st480zpid
0001 [0] (praca) st630h
0001 [0] (praca) stalamrk
0001 [0] (praca) stalmark
0001 [0] (praca) TECH
0001 [0] (praca) Tech ST-750zPID
0015 [0] () st-630h
0015 [0] () st630h
0015 [0] () tech
0115 [0] () st630h
hex:1589
Pompa CO
0000 [0] (stop) 123
0000 [0] (stop) aa
0000 [0] (stop) aaa
0000 [0] (stop) ag
0000 [0] (stop) asd
0000 [0] (stop) eeee
0000 [0] (stop) k1prv2
0000 [0] (stop) k1pv4
0000 [0] (stop) s
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) ST 37
0000 [0] (stop) st-234
0000 [0] (stop) ST-37
0000 [0] (stop) ST-48
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST-755zPID
0000 [0] (stop) ST-978
0000 [0] (stop) ST37rs
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) st480k
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) st755
0000 [0] (stop) Tech ST-750zPID
0000 [0] (stop) tom
0001 [0] (praca) 12
0001 [0] (praca) 123
0001 [0] (praca) 260
0001 [0] (praca) 480
0001 [0] (praca) a
0001 [0] (praca) AG LUX
0001 [0] (praca) asd
0001 [0] (praca) ddd
0001 [0] (praca) dsa
0001 [0] (praca) e putty
0001 [0] (praca) eeee
0001 [0] (praca) esp
0001 [0] (praca) jakistest
0001 [0] (praca) K1p
0001 [0] (praca) k1P v2
0001 [0] (praca) k1prv2
0001 [0] (praca) K1PRv4
0001 [0] (praca) st
0001 [0] (praca) ST 37
0001 [0] (praca) st-234
0001 [0] (praca) ST-37
0001 [0] (praca) st-450
0001 [0] (praca) st-450zPID
0001 [0] (praca) ST-48
0001 [0] (praca) ST-480
0001 [0] (praca) St-480 zPID
0001 [0] (praca) ST-480zPID
0001 [0] (praca) st-48zPID
0001 [0] (praca) st-500
0001 [0] (praca) ST-505
0001 [0] (praca) st-630h
0001 [0] (praca) st-650h
0001 [0] (praca) ST-709
0001 [0] (praca) ST-730
0001 [0] (praca) ST-730zPID
0001 [0] (praca) ST-750
0001 [0] (praca) ST-755
0001 [0] (praca) ST-755 zPid
0001 [0] (praca) ST-978
0001 [0] (praca) st37
0001 [0] (praca) ST37rs
0001 [0] (praca) ST402
0001 [0] (praca) st450
0001 [0] (praca) ST480
0001 [0] (praca) ST480K
0001 [0] (praca) st480zpid
0001 [0] (praca) st630h
0001 [0] (praca) stalamrk
0001 [0] (praca) stalmark
0001 [0] (praca) TECH
0001 [0] (praca) tech AG LUX
0001 [0] (praca) TECH DEFRO-AG LUX
0001 [0] (praca) tech-st630h
0001 [0] (praca) tom
0115 [0] () tech
hex:158A
0000 [] () ST-480
hex:158B
Pompa CWU
0000 [0] (stop) 12
0000 [0] (stop) 123
0000 [0] (stop) 260
0000 [0] (stop) 480
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) AG LUX
0000 [0] (stop) asd
0000 [0] (stop) ddd
0000 [0] (stop) dsa
0000 [0] (stop) e putty
0000 [0] (stop) eeee
0000 [0] (stop) esp
0000 [0] (stop) jakistest
0000 [0] (stop) K1p
0000 [0] (stop) k1P v2
0000 [0] (stop) k1prv2
0000 [0] (stop) K1PRv4
0000 [0] (stop) s
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) ST 37
0000 [0] (stop) st-234
0000 [0] (stop) ST-37
0000 [0] (stop) st-450
0000 [0] (stop) ST-48
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) ST-480zPID
0000 [0] (stop) st-48zPID
0000 [0] (stop) st-500
0000 [0] (stop) ST-505
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) st-630h
0000 [0] (stop) st-650h
0000 [0] (stop) ST-709
0000 [0] (stop) ST-730
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-750
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST-755 zPid
0000 [0] (stop) ST-755zPID
0000 [0] (stop) ST-978
0000 [0] (stop) st37
0000 [0] (stop) ST37rs
0000 [0] (stop) ST402
0000 [0] (stop) st450
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) ST480K
0000 [0] (stop) st480zpid
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) stalamrk
0000 [0] (stop) stalmark
0000 [0] (stop) TECH
0000 [0] (stop) tech AG LUX
0000 [0] (stop) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [0] (stop) Tech ST-750zPID
0000 [0] (stop) tech-st630h
0000 [0] (stop) tom
0001 [0] (praca) 123
0001 [0] (praca) a
0001 [0] (praca) aa
0001 [0] (praca) aaa
0001 [0] (praca) ag
0001 [0] (praca) ag lux
0001 [0] (praca) eeee
0001 [0] (praca) k1prv2
0001 [0] (praca) k1pv4
0001 [0] (praca) ST 37
0001 [0] (praca) st-450
0001 [0] (praca) st-450zPID
0001 [0] (praca) st-48
0001 [0] (praca) ST-480
0001 [0] (praca) St-480 zPID
0001 [0] (praca) ST-480zPID
0001 [0] (praca) ST-755
0001 [0] (praca) ST-755zPID
0001 [0] (praca) ST-978
0001 [0] (praca) St37rs
0001 [0] (praca) ST480
0001 [0] (praca) st480k
0001 [0] (praca) st630h
0001 [0] (praca) st755
0001 [0] (praca) tom
0015 [0] () tech
hex:158C
0000 [] () ST-480
hex:158D
0000 [] () ST-480
hex:158E
0000 [] () ST-480
hex:158F
0000 [] () ST-480
hex:1590
0000 [] () ST-480
hex:1591
0000 [] () AG LUX
0000 [] () K1p
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () K1PRv4
0000 [] () K1PRv4PZ
0000 [] () ST-480
0000 [] () st-650H
0000 [] () ST-755
0000 [] () st480
0000 [] () ST480K
0000 [] () TECH DEFRO-AG LUX
0001 [] () 1
0001 [] () 12
0001 [] () a
0001 [] () aaa
0001 [] () asd
0001 [] () ST-730zPID
0001 [] () ST-978
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:1592
0000 [] () 1
0000 [] () 12
0000 [] () a
0000 [] () aaa
0000 [] () AG LUX
0000 [] () asd
0000 [] () K1p
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () K1PRv4
0000 [] () K1PRv4PZ
0000 [] () ST-480
0000 [] () st-650H
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-755
0000 [] () ST-978
0000 [] () st480
0000 [] () ST480K
0000 [] () TECH DEFRO-AG LUX
hex:1593
0000 [] () ST-480
hex:1594
0000 [] () ST-480
hex:1595
0000 [] () ST-480
hex:1596
0000 [] () ST-480
hex:1597
0000 [] () ST-480
hex:1598
0000 [] () ST-480
hex:1599
0000 [] () ST-480
hex:159A
0000 [] () ST-480
hex:159B
Bieg wentylatora nadmuchu
0000 [8] (brak ustawienia) 12
0000 [8] (brak ustawienia) 123
0000 [8] (brak ustawienia) 260
0000 [8] (brak ustawienia) 480
0000 [8] (brak ustawienia) a
0000 [8] (brak ustawienia) aa
0000 [8] (brak ustawienia) aaa
0000 [8] (brak ustawienia) ag
0000 [8] (brak ustawienia) ag lux
0000 [8] (brak ustawienia) ddd
0000 [8] (brak ustawienia) dsa
0000 [8] (brak ustawienia) e putty
0000 [8] (brak ustawienia) eeee
0000 [8] (brak ustawienia) esp
0000 [8] (brak ustawienia) jakistest
0000 [8] (brak ustawienia) k1pv4
0000 [8] (brak ustawienia) s
0000 [8] (brak ustawienia) st
0000 [8] (brak ustawienia) st-450zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-48
0000 [8] (brak ustawienia) ST-480
0000 [8] (brak ustawienia) St-480 zPID
0000 [8] (brak ustawienia) st-48zPID
0000 [8] (brak ustawienia) st-500
0000 [8] (brak ustawienia) ST-505
0000 [8] (brak ustawienia) st-630 H
0000 [8] (brak ustawienia) st-630h
0000 [8] (brak ustawienia) st-650h
0000 [8] (brak ustawienia) ST-730zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-755
0000 [8] (brak ustawienia) ST-755 zPid
0000 [8] (brak ustawienia) ST-755zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-978
0000 [8] (brak ustawienia) St37rs
0000 [8] (brak ustawienia) ST402
0000 [8] (brak ustawienia) st450
0000 [8] (brak ustawienia) ST480
0000 [8] (brak ustawienia) st480k
0000 [8] (brak ustawienia) st630h
0000 [8] (brak ustawienia) st755
0000 [8] (brak ustawienia) stalmark
0000 [8] (brak ustawienia) tech
0000 [8] (brak ustawienia) tech AG LUX
0000 [8] (brak ustawienia) Tech ST-750zPID
0000 [8] (brak ustawienia) tech-st630h
0000 [8] (brak ustawienia) tom
0001 [8] (1%) st-450
0001 [8] (1%) ST-480zPID
0001 [8] (1%) st-48zPID
0001 [8] (1%) ST-755
0001 [8] (1%) ST480
0001 [8] (1%) tech
0002 [8] (2%) a
0002 [8] (2%) ST-480zPID
0002 [8] (2%) ST480
0003 [8] (3%) ST480
0004 [8] (4%) ST480
0006 [8] (6%) st-450
0009 [8] (9%) st-48
0009 [8] (9%) st-48zPID
000D [8] (13%) st-450
000E [8] (14%) st-450
000F [8] (15%) st-450
0010 [8] (16%) st-48
0010 [8] (16%) st-48zPID
0011 [8] (17%) st-450
0015 [8] (21%) st-450
0015 [8] (21%) ST-480zPID
0015 [8] (21%) st480zpid
0017 [8] (23%) st-450
0017 [8] (23%) ST-755
0018 [8] (24%) ST-480zPID
0019 [8] (25%) st37
001D [8] (29%) st-450
001E [8] (30%) ST-709
001F [8] (31%) tech
0020 [8] (32%) st-450
0021 [8] (33%) k1P v2
0022 [8] (34%) st-450
0023 [8] (35%) a
0023 [8] (35%) ddd
0023 [8] (35%) ST480
0023 [8] (35%) ST480K
0027 [8] (39%) ST-480zPID
0027 [8] (39%) TECH
0028 [8] (40%) ag lux
0028 [8] (40%) st
0028 [8] (40%) st630h
0028 [8] (40%) tom
0029 [8] (41%) ST-480zPID
002A [8] (42%) ST-480zPID
002C [8] (44%) st-450
002D [8] (45%) ST-480zPID
0031 [8] (49%) st630h
0032 [8] (50%) ST-48
0032 [8] (50%) ST-480
0033 [8] (51%) st-37
0033 [8] (51%) ST-480
0033 [8] (51%) ST-730zPID
0033 [8] (51%) TECH
0033 [8] (51%) Tech ST-750zPID
0034 [8] (52%) eeee
0034 [8] (52%) st-650h
0034 [8] (52%) stalamrk
0034 [8] (52%) stalmark
0036 [8] (54%) TECH
0039 [8] (57%) st-450
003C [8] (60%) ST-978
003C [8] (60%) ST37rs
003D [8] (61%) st-450
0041 [8] (65%) ST-730zPID
0041 [8] (65%) Tech ST-750zPID
0043 [8] (67%) ST-730zPID
0043 [8] (67%) ST-750
0045 [8] (69%) jakistest
0045 [8] (69%) st
0045 [8] (69%) st-450
0045 [8] (69%) st-480
0045 [8] (69%) ST-730
0045 [8] (69%) ST-730zPID
0046 [8] (70%) ST-730zPID
0046 [8] (70%) st630h
0047 [8] (71%) ST-730zPID
0047 [8] (71%) ST-755
0047 [8] (71%) TECH
0048 [8] (72%) ST-480zPID
0048 [8] (72%) ST-730zPID
0049 [8] (73%) ST-480zPID
0049 [8] (73%) ST-730zPID
004B [8] (75%) asd
004B [8] (75%) ST-978
004C [8] (76%) k1prv2
004C [8] (76%) st-450
004C [8] (76%) ST-480zPID
004D [8] (77%) k1prv2
004D [8] (77%) ST-480zPID
004F [8] (79%) TECH
0050 [8] (80%) ST-480zPID
0051 [8] (81%) ST-480zPID
0053 [8] (83%) k1prv2
0053 [8] (83%) ST-480zPID
0055 [8] (85%) ST-480zPID
0057 [8] (87%) ST-480zPID
0059 [8] (89%) ST-480zPID
0064 [8] (100%) ST-480zPID
0064 [8] (100%) Tech ST-750zPID
hex:159C
0000 [] () ST-480
hex:159D
0000 [] () ST-480
hex:159E
0000 [] () ST-480
hex:159F
0000 [] () ST-480
hex:15A0
0000 [] () ST-480
hex:15A1
0000 [] () ST-480
hex:15A2
0000 [] () ST-480
hex:15A3
0000 [] () ST-480
hex:15A4
0000 [] () ST-480
hex:15A5
0000 [] () ST-480
hex:15A6
0000 [] () ST-480
hex:15A7
Typ sterownika
0000 [0] () eeee
0000 [0] () ST-480
0000 [0] () stalmark
0001 [0] () eeee
0001 [0] () stalmark
0005 [0] (ST-48) ST-48
0005 [0] (ST-48) ST-480
0005 [0] (ST-48) st-48zPID
0005 [0] (ST-48) ST402
0005 [0] (ST-48) tech
0006 [0] (TECH / AG LUX) ag lux
0006 [0] (TECH / AG LUX) TECH
0006 [0] (TECH / AG LUX) tom
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) K1PRv2
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) 1
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) 123
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ag
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ag lux
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) AG LUX (bez PID)
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) asd
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) Defro AG Lux (zPID)
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) K1p
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) k1P v2
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) k1prv2
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) K1PRv4
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) K1PRv4PZ
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) K1Pv2
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) s
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST-2640
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) st-37
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) st-48
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST-480
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST-717
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST-730zPID
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST-755
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST-978
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) st37 rs
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST402
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) ST480
0007 [0] (AG LUX (bez PID) / K1PRv4PZ / ST-755 / K1PRv2) TECH DEFRO-AG LUX
0008 [0] (ST-709) ST-709
0009 [0] (ST-37rs) 123
0009 [0] (ST-37rs) asd
0009 [0] (ST-37rs) ST 37
0009 [0] (ST-37rs) st-234
0009 [0] (ST-37rs) ST-37
0009 [0] (ST-37rs) ST-480
0009 [0] (ST-37rs) st37
0009 [0] (ST-37rs) ST37rs
0013 [0] (ST-450zPID) st-234
0013 [0] (ST-450zPID) st-450
0013 [0] (ST-450zPID) ST-450 zPID
0013 [0] (ST-450zPID) st-450zPID
0013 [0] (ST-450zPID) st-650H
0013 [0] (ST-450zPID) st450
0015 [0] (ST-480) st-234
0015 [0] (ST-480) ST-480
0015 [0] (ST-480) ST-480zPID
0015 [0] (ST-480) st-650H
0015 [0] (ST-480) ST480
0015 [0] (ST-480) ST480K
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) 260
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) asd
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) e putty
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) eeee
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) esp
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) jakistest
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) st
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) st 755
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) ST-480
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) ST-500
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) st-630 H
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) st-630h
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) st-650h
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) ST-730zPID
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) ST-750
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) st-755
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) ST-755 zPid
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) ST-978
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) st630h
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) stalmark
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) tech AG LUX
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) Tech ST-750zPID
0016 [0] (ST-730zPID / ST-755 zPid / ST-450 STALMARK? bez PID? / ST-500) tech-st630h
0020 [0] (ST-402) solar
0020 [0] (ST-402) ST-402
0020 [0] (ST-402) ST-978
0020 [0] (ST-402) ST402
0021 [0] () 12
0021 [0] () 123
0021 [0] () a
0021 [0] () aa
0021 [0] () aaa
0021 [0] () ddd
0021 [0] () ST480
0021 [0] () ST480K
0023 [0] () asd
0023 [0] () ST-480
0023 [0] () ST-730zPID
0023 [0] () ST-978
002C [0] (ST) s
002C [0] (ST) st
0161 [0] () stalmark
0516 [0] () tech
hex:15A8
0000 [] () ST-480
hex:15A9
Temp. podłogówki (z czujnika podłogówki)
0000 [13] (0 °C) ag lux
0000 [13] (0 °C) ST-480
0000 [13] (0 °C) ST-480zPID
0000 [13] (0 °C) ST480
00E6 [13] (23 °C) St-480 zPID
00FA [13] (25 °C) k1prv2
0104 [13] (26 °C) k1prv2
0104 [13] (26 °C) ST-730zPID
010E [13] (27 °C) k1P v2
010E [13] (27 °C) k1prv2
0118 [13] (28 °C) k1P v2
0122 [13] (29 °C) K1p
0122 [13] (29 °C) ST-730zPID
012C [13] (30 °C) K1p
0136 [13] (31 °C) ST-755
0140 [13] (32 °C) ST-48
015E [13] (35 °C) tech AG LUX
0168 [13] (36 °C) ST-730zPID
017C [13] (38 °C) tech AG LUX
0186 [13] (39 °C) tech AG LUX
hex:15AA
Pompa cyrkulacji CWU
0000 [0] (stop) 1
0000 [0] (stop) 12
0000 [0] (stop) 480
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) aaa
0000 [0] (stop) ag lux
0000 [0] (stop) dsa
0000 [0] (stop) k1prv2
0000 [0] (stop) ST-48
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) st-48zPID
0000 [0] (stop) st-500
0000 [0] (stop) ST-505
0000 [0] (stop) ST-709
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST402
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) ST480K
0000 [0] (stop) TECH
0000 [0] (stop) tom
0001 [0] (praca) k1prv2
0001 [0] (praca) ST-48
0001 [0] (praca) ST-480
0001 [0] (praca) st-48zPID
0001 [0] (praca) ST480K
0015 [0] () tech
hex:15AB
Pompa podłogowa
0000 [0] (stop) 260
0000 [0] (stop) 480
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) ag lux
0000 [0] (stop) ddd
0000 [0] (stop) dsa
0000 [0] (stop) e putty
0000 [0] (stop) jakistest
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) st-37
0000 [0] (stop) st-450zPID
0000 [0] (stop) ST-48
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) St-480 zPID
0000 [0] (stop) ST-480zPID
0000 [0] (stop) st-48zPID
0000 [0] (stop) st-500
0000 [0] (stop) ST-505
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) st-630h
0000 [0] (stop) ST-709
0000 [0] (stop) ST-730
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-750
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST402
0000 [0] (stop) st450
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) ST480K
0000 [0] (stop) st480zpid
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) TECH
0000 [0] (stop) tech-st630h
0000 [0] (stop) tom
0001 [0] (praca) ddd
0001 [0] (praca) eeee
0001 [0] (praca) esp
0001 [0] (praca) jakistest
0001 [0] (praca) K1p
0001 [0] (praca) k1P v2
0001 [0] (praca) k1prv2
0001 [0] (praca) st-450
0001 [0] (praca) st-650h
0001 [0] (praca) ST-730zPID
0001 [0] (praca) ST-755
0001 [0] (praca) stalamrk
0001 [0] (praca) stalmark
0001 [0] (praca) tech AG LUX
0002 [0] () ST-48
0015 [0] () st-480
0015 [0] () tech
0045 [0] () tech
hex:15AC
% otwarcia zaworu wbudowanego
0000 [8] (brak ustawienia) 260
0000 [8] (brak ustawienia) aaa
0000 [8] (brak ustawienia) AG LUX (bez PID)
0000 [8] (brak ustawienia) asd
0000 [8] (brak ustawienia) e putty
0000 [8] (brak ustawienia) eeee
0000 [8] (brak ustawienia) k1P v2
0000 [8] (brak ustawienia) k1prv2
0000 [8] (brak ustawienia) K1PRv4PZ
0000 [8] (brak ustawienia) s
0000 [8] (brak ustawienia) st
0000 [8] (brak ustawienia) st-234
0000 [8] (brak ustawienia) ST-450 zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-480
0000 [8] (brak ustawienia) st-630h
0000 [8] (brak ustawienia) ST-730zPID
0000 [8] (brak ustawienia) ST-750
0000 [8] (brak ustawienia) st-755
0000 [8] (brak ustawienia) ST-978
0000 [8] (brak ustawienia) ST480K
0000 [8] (brak ustawienia) st630h
0000 [8] (brak ustawienia) Tech ST-750zPID
0000 [8] (brak ustawienia) tech-st630h
0005 [8] (5%) k1prv2
000B [8] (11%) ST-480zPID
000C [8] (12%) k1prv2
000C [8] (12%) ST-480zPID
000E [8] (14%) ST-480zPID
0010 [8] (16%) st-234
0010 [8] (16%) ST-480zPID
0012 [8] (18%) 12
0012 [8] (18%) ST-480zPID
0014 [8] (20%) ST-480zPID
0015 [8] (21%) K1p
0015 [8] (21%) ST-480zPID
0015 [8] (21%) st480
0016 [8] (22%) ST-480zPID
0017 [8] (23%) st-234
0017 [8] (23%) ST-480zPID
0017 [8] (23%) st-650H
0017 [8] (23%) ST480
0018 [8] (24%) k1P v2
0018 [8] (24%) k1prv2
0018 [8] (24%) ST-480zPID
0018 [8] (24%) ST480
0018 [8] (24%) ST480K
001A [8] (26%) ST-480zPID
001B [8] (27%) ST-480zPID
001D [8] (29%) k1prv2
0020 [8] (32%) a
0020 [8] (32%) K1PRv4
0021 [8] (33%) st-450zPID
0022 [8] (34%) k1prv2
0022 [8] (34%) st-450zPID
0022 [8] (34%) ST-755 zPid
0023 [8] (35%) K1p
0023 [8] (35%) k1pv4
0023 [8] (35%) p1
0023 [8] (35%) ST-402
0023 [8] (35%) ST-450
0023 [8] (35%) st-450zPID
0023 [8] (35%) ST-480
0023 [8] (35%) ST-480zpid
0023 [8] (35%) st-650H
0024 [8] (36%) st480
0025 [8] (37%) st-234
0025 [8] (37%) st450
0026 [8] (38%) st-450zPID
0026 [8] (38%) st480
0029 [8] (41%) st480
002A [8] (42%) TECH DEFRO-AG LUX
002B [8] (43%) st480
002C [8] (44%) asd
002C [8] (44%) st480
002D [8] (45%) k1prv2
002F [8] (47%) st480
0030 [8] (48%) st-650H
0030 [8] (48%) ST-755
0031 [8] (49%) st-650H
0032 [8] (50%) eeee
0032 [8] (50%) stalmark
0033 [8] (51%) st-650H
0034 [8] (52%) esp
0034 [8] (52%) st-450zPID
0034 [8] (52%) st-630 H
0034 [8] (52%) st-650H
0034 [8] (52%) stalmark
0035 [8] (53%) eeee
0035 [8] (53%) st-650H
0036 [8] (54%) Defro AG Lux (zPID)
0036 [8] (54%) jakistest
0036 [8] (54%) k1prv2
0036 [8] (54%) st-650h
0036 [8] (54%) stalmark
0037 [8] (55%) ST-978
0038 [8] (56%) ST-450 zPID
0039 [8] (57%) esp
0039 [8] (57%) st-650H
0039 [8] (57%) stalmark
003A [8] (58%) stalmark
004A [8] (74%) st-630 H
004B [8] (75%) Tech ST-750zPID
0050 [8] (80%) Tech ST-750zPID
0055 [8] (85%) Tech ST-750zPID
0059 [8] (89%) st 755
0064 [8] (100%) asd
0064 [8] (100%) st-450
0064 [8] (100%) ST-500
0064 [8] (100%) st-650H
0064 [8] (100%) tech AG LUX
hex:15AD
0000 [] () ST-480
hex:15AE
0000 [] () ST-480
hex:15AF
0000 [] () ST-480
hex:15B0
0000 [] () ST-480
hex:15B1
0000 [] () ST-480
hex:15B2
0000 [] () ST-480
hex:15B3
0000 [] () ST-480
hex:15B4
0000 [] () ST-480
hex:15B5
0000 [] () ST-480
hex:15B6
0000 [] () ST-480
hex:15B7
Temperatura spalin
0000 [7] (0 °C) ST-480
00FA [7] (25 °C) Tech ST-750zPID
0104 [7] (26 °C) Tech ST-750zPID
0118 [7] (28 °C) Tech ST-750zPID
0168 [7] (36 °C) Tech ST-750zPID
01FE [7] (51 °C) eeee
01FE [7] (51 °C) st-755
01FE [7] (51 °C) ST-755 zPid
01FE [7] (51 °C) ST-978
0212 [7] (53 °C) ST-755 zPid
021C [7] (54 °C) tech AG LUX
023A [7] (57 °C) st-450
0244 [7] (58 °C) asd
0244 [7] (58 °C) st-450
0244 [7] (58 °C) tech AG LUX
0258 [7] (60 °C) K1p
0258 [7] (60 °C) st-450
0262 [7] (61 °C) st-450
026C [7] (62 °C) st-234
026C [7] (62 °C) st-450
0280 [7] (64 °C) st-450
028A [7] (65 °C) st-450
028A [7] (65 °C) ST-480zPID
029E [7] (67 °C) st-450
029E [7] (67 °C) st-650H
029E [7] (67 °C) ST-755
02A8 [7] (68 °C) st-450
02BC [7] (70 °C) st-450
02BC [7] (70 °C) ST-755
02C6 [7] (71 °C) st-450
02C6 [7] (71 °C) TECH DEFRO-AG LUX
02D0 [7] (72 °C) k1P v2
02D0 [7] (72 °C) ST-450 zPID
02E4 [7] (74 °C) st-450
02E4 [7] (74 °C) ST-755
02EE [7] (75 °C) k1P v2
02EE [7] (75 °C) st-450
02EE [7] (75 °C) ST-730zPID
0302 [7] (77 °C) k1prv2
0302 [7] (77 °C) st-450
0302 [7] (77 °C) ST-730zPID
0302 [7] (77 °C) ST-755
030C [7] (78 °C) ST480
0320 [7] (80 °C) st-450
0320 [7] (80 °C) ST-730zPID
032A [7] (81 °C) K1p
032A [7] (81 °C) st-450zPID
032A [7] (81 °C) ST-480
032A [7] (81 °C) ST-730zPID
032A [7] (81 °C) ST-750
032A [7] (81 °C) ST-755
032A [7] (81 °C) ST480
033E [7] (83 °C) K1p
033E [7] (83 °C) st-234
033E [7] (83 °C) st-450zPID
033E [7] (83 °C) ST-730zPID
033E [7] (83 °C) ST480
0348 [7] (84 °C) K1p
0348 [7] (84 °C) st-450zPID
0348 [7] (84 °C) ST-755
0348 [7] (84 °C) ST480
035C [7] (86 °C) K1PRv2
035C [7] (86 °C) ag
035C [7] (86 °C) ag lux
035C [7] (86 °C) K1p
035C [7] (86 °C) K1PRv2
035C [7] (86 °C) K1Pv2
035C [7] (86 °C) st-37
035C [7] (86 °C) st-450
035C [7] (86 °C) st-450zPID
035C [7] (86 °C) st-480
035C [7] (86 °C) ST-717
035C [7] (86 °C) ST-978
035C [7] (86 °C) ST480
0366 [7] (87 °C) K1p
0366 [7] (87 °C) ST480
0366 [7] (87 °C) TECH
037A [7] (89 °C) K1p
037A [7] (89 °C) st 755
037A [7] (89 °C) ST-755
037A [7] (89 °C) ST480
0384 [7] (90 °C) st-234
0384 [7] (90 °C) st450
0384 [7] (90 °C) ST480
038E [7] (91 °C) TECH
0398 [7] (92 °C) ST480
0398 [7] (92 °C) TECH
03A2 [7] (93 °C) ST-480zPID
03A2 [7] (93 °C) st450
03A2 [7] (93 °C) ST480
03B6 [7] (95 °C) st-450
03B6 [7] (95 °C) ST-480zPID
03B6 [7] (95 °C) st-650H
03B6 [7] (95 °C) ST480
03C0 [7] (96 °C) st-450zPID
03C0 [7] (96 °C) ST-480zPID
03C0 [7] (96 °C) ST480
03D4 [7] (98 °C) st-234
03D4 [7] (98 °C) st-450zPID
03D4 [7] (98 °C) ST-480zPID
03D4 [7] (98 °C) ST-755
03D4 [7] (98 °C) st450
03D4 [7] (98 °C) ST480
03E8 [7] (100 °C) st-450zPID
03E8 [7] (100 °C) ST-480zPID
03E8 [7] (100 °C) ST480
03F2 [7] (101 °C) k1prv2
03F2 [7] (101 °C) ST-480zPID
0406 [7] (103 °C) st-234
0406 [7] (103 °C) ST-480zPID
0406 [7] (103 °C) st450
0442 [7] (109 °C) ST-450 zPID
0460 [7] (112 °C) st-450zPID
04B0 [7] (120 °C) k1prv2
04B0 [7] (120 °C) K1Pv2
04F6 [7] (127 °C) K1PRv4PZ
0514 [7] (130 °C) k1prv2
058C [7] (142 °C) k1prv2
05BE [7] (147 °C) k1prv2
05D2 [7] (149 °C) k1prv2
05E6 [7] (151 °C) k1prv2
064A [7] (161 °C) k1prv2
065E [7] (163 °C) k1prv2
F830 [7] (brak pomiaru) asd
F830 [7] (brak pomiaru) s
F830 [7] (brak pomiaru) st
F830 [7] (brak pomiaru) ST-480
F830 [7] (brak pomiaru) ST-730zPID
F830 [7] (brak pomiaru) ST-978
hex:15B8
0000 [] () ST-480
hex:15B9
0000 [] () ST-480
hex:15BA
0000 [] () ST-480
hex:15BB
0000 [] () ST-480
hex:15BC
0000 [] () ST-480
hex:15BD
0000 [] () ST-480
hex:15BE
0000 [] () ST-480
hex:15BF
0000 [] () ST-480
hex:15C0
0000 [] () ST-480
hex:15C1
0000 [] () ST-480
hex:15C2
0000 [] () 123
0000 [] () ST-480
hex:15C3
0000 [] () ST-480
hex:15C4
0000 [] () ST-480
hex:15C5
0000 [] () ST-480
hex:15C6
0000 [] () ST-480
hex:15C7
0000 [] () ST-480
hex:15C8
0000 [] () ST-480
hex:15C9
0000 [] () ST-480
hex:15CA
0000 [] () ST-480
hex:15CB
0000 [] () ST-480
hex:15CC
0000 [] () ST-480
hex:15CD
Tryb pracy pomp
[0] () a
0000 [0] (ogrzewanie domu) 1
0000 [0] (ogrzewanie domu) 123
0000 [0] (ogrzewanie domu) 260
0000 [0] (ogrzewanie domu) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (ogrzewanie domu) asd
0000 [0] (ogrzewanie domu) Defro AG Lux (zPID)
0000 [0] (ogrzewanie domu) e putty
0000 [0] (ogrzewanie domu) k1prv2
0000 [0] (ogrzewanie domu) K1Pv2
0000 [0] (ogrzewanie domu) s
0000 [0] (ogrzewanie domu) st
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST 37
0000 [0] (ogrzewanie domu) st-234
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST-2640
0000 [0] (ogrzewanie domu) st-48
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST-480
0000 [0] (ogrzewanie domu) st-630 H
0000 [0] (ogrzewanie domu) st-630h
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST-730zPID
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST-755 zPid
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST-755zPID
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST-978
0000 [0] (ogrzewanie domu) st37 rs
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST37rs
0000 [0] (ogrzewanie domu) ST402
0000 [0] (ogrzewanie domu) st630h
0000 [0] (ogrzewanie domu) TECH
0000 [0] (ogrzewanie domu) tech AG LUX
0000 [0] (ogrzewanie domu) tech-st630h
0001 [0] (priorytet bojlera) K1PRv2
0001 [0] (priorytet bojlera) 123
0001 [0] (priorytet bojlera) ag
0001 [0] (priorytet bojlera) ag lux
0001 [0] (priorytet bojlera) ddd
0001 [0] (priorytet bojlera) eeee
0001 [0] (priorytet bojlera) esp
0001 [0] (priorytet bojlera) jakistest
0001 [0] (priorytet bojlera) k1prv2
0001 [0] (priorytet bojlera) K1PRv4PZ
0001 [0] (priorytet bojlera) K1Pv2
0001 [0] (priorytet bojlera) st
0001 [0] (priorytet bojlera) st-37
0001 [0] (priorytet bojlera) st-48
0001 [0] (priorytet bojlera) ST-480
0001 [0] (priorytet bojlera) st-48zPID
0001 [0] (priorytet bojlera) st-650h
0001 [0] (priorytet bojlera) ST-717
0001 [0] (priorytet bojlera) ST-978
0001 [0] (priorytet bojlera) ST480
0001 [0] (priorytet bojlera) stalamrk
0001 [0] (priorytet bojlera) stalmark
0002 [0] (pompy równoległe) 12
0002 [0] (pompy równoległe) 123
0002 [0] (pompy równoległe) 480
0002 [0] (pompy równoległe) a
0002 [0] (pompy równoległe) ag lux
0002 [0] (pompy równoległe) asd
0002 [0] (pompy równoległe) ddd
0002 [0] (pompy równoległe) dsa
0002 [0] (pompy równoległe) jakistest
0002 [0] (pompy równoległe) K1p
0002 [0] (pompy równoległe) k1P v2
0002 [0] (pompy równoległe) k1prv2
0002 [0] (pompy równoległe) K1PRv4
0002 [0] (pompy równoległe) K1PRv4PZ
0002 [0] (pompy równoległe) s
0002 [0] (pompy równoległe) st
0002 [0] (pompy równoległe) st-234
0002 [0] (pompy równoległe) ST-37
0002 [0] (pompy równoległe) st-450
0002 [0] (pompy równoległe) st-450zPID
0002 [0] (pompy równoległe) ST-48
0002 [0] (pompy równoległe) ST-480
0002 [0] (pompy równoległe) St-480 zPID
0002 [0] (pompy równoległe) ST-480zPID
0002 [0] (pompy równoległe) st-500
0002 [0] (pompy równoległe) ST-505
0002 [0] (pompy równoległe) ST-709
0002 [0] (pompy równoległe) ST-730
0002 [0] (pompy równoległe) ST-730zPID
0002 [0] (pompy równoległe) ST-750
0002 [0] (pompy równoległe) ST-755
0002 [0] (pompy równoległe) st-978
0002 [0] (pompy równoległe) st37
0002 [0] (pompy równoległe) St37rs
0002 [0] (pompy równoległe) ST402
0002 [0] (pompy równoległe) st450
0002 [0] (pompy równoległe) ST480
0002 [0] (pompy równoległe) ST480K
0002 [0] (pompy równoległe) st480zpid
0002 [0] (pompy równoległe) tech
0002 [0] (pompy równoległe) TECH DEFRO-AG LUX
0002 [0] (pompy równoległe) Tech ST-750zPID
0002 [0] (pompy równoległe) tom
0003 [0] (tryb letni) 123
0003 [0] (tryb letni) aa
0003 [0] (tryb letni) aaa
0003 [0] (tryb letni) ag
0003 [0] (tryb letni) asd
0003 [0] (tryb letni) eeee
0003 [0] (tryb letni) k1pv4
0003 [0] (tryb letni) ST-48
0003 [0] (tryb letni) ST-480
0003 [0] (tryb letni) ST-730zPID
0003 [0] (tryb letni) ST-755
0003 [0] (tryb letni) ST-755zPID
0003 [0] (tryb letni) ST-978
0003 [0] (tryb letni) ST480
0003 [0] (tryb letni) st480k
0003 [0] (tryb letni) st755
0004 [0] () 123
0021 [0] () tech
0216 [0] () tech
hex:15CE
0000 [] () ST-480
hex:15CF
0000 [] () ST-480
hex:15D0
0000 [] () ST-480
hex:15D1
0000 [] () ST-480
hex:15D2
0000 [] () ST-480
hex:15D3
0000 [] () ST-480
hex:15D4
0000 [] () ST-480
hex:15D5
0000 [] () ST-480
hex:15D6
0000 [] () ST-480
hex:15D7
0000 [] () ST-480
hex:15D8
0000 [] () ST-480
hex:15D9
0000 [] () ST-480
hex:15DA
0000 [] () ST-480
hex:15DB
0000 [] () ST-480
hex:15DC
0000 [] () ST-480
hex:15DD
0000 [] () ST-480
hex:15DE
0000 [] () ST-480
hex:15DF
0000 [] () ST-480
hex:15E0
0000 [] () ST-480
hex:15E1
0000 [] () ST-480
hex:15E2
0000 [] () ST-480
hex:15E3
0000 [] () ST-480
hex:15E4
0000 [] () ST-480
hex:15E5
0000 [] () ST-480
hex:15E6
0000 [] () ST-480
hex:15E7
0000 [] () ST-480
hex:15E8
0000 [] () ST-480
hex:15E9
0000 [] () ST-480
hex:15EA
0000 [] () ST-480
hex:15EB
0000 [] () ST-480
hex:15EC
0000 [] () ST-480
hex:15ED
0000 [] () ST-480
hex:15EE
0000 [] () ST-480
hex:15EF
0000 [] () ST-480
hex:15F0
0000 [] () ST-480
hex:15F1
0000 [] () ST-480
hex:15F2
0000 [] () ST-480
hex:15F3
0000 [] () ST-480
hex:15F4
0000 [] () ST-480
hex:15F5
0000 [] () ST-480
hex:15F6
0000 [] () ST-480
hex:15F7
Temp. załączenia pompy podłogowej
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
0014 [9] (20 °C) ST-755
0023 [9] (35 °C) K1p
0023 [9] (35 °C) k1P v2
0023 [9] (35 °C) k1prv2
0026 [9] (38 °C) k1prv2
0028 [9] (40 °C) ST-730zPID
0028 [9] (40 °C) tech AG LUX
hex:15F8
0000 [] () ST-480
hex:15F9
0000 [] () ST-480
hex:15FA
0000 [] () ST-480
hex:15FB
0000 [] () ST-480
hex:15FC
0000 [] () ST-480
hex:15FD
0000 [] () ST-480
hex:15FE
0000 [] () ST-480
hex:15FF
0000 [] () ST-480
hex:1600
0000 [] () ST-480
0516 [] () eeee
0516 [] () stalmark
2020 [] () ST-978
2B16 [] () eeee
2B16 [] () stalamrk
2B16 [] () stalmark
hex:1601
0000 [] () ST-480
7830 [] () ST-480
hex:1602
0000 [] () ST-480
B168 [] () tech
hex:1603
0000 [] () ST-480
hex:1604
0000 [] () ST-480
hex:1605
0000 [] () ST-480
1684 [] () eeee
1684 [] () stalmark
hex:1606
0000 [] () ST-480
hex:1607
0000 [] () ST-480
hex:1608
0000 [] () ST-480
hex:1609
0000 [] () ST-480
hex:160A
0000 [] () ST-480
hex:160B
0000 [] () ST-480
hex:160C
0000 [] () ST-480
hex:160D
0000 [] () ST-480
hex:160E
0000 [] () ST-480
hex:160F
Temp. max podłogi
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
0028 [9] (40 °C) k1prv2
0028 [9] (40 °C) ST-755
002D [9] (45 °C) K1p
002D [9] (45 °C) k1P v2
0030 [9] (48 °C) k1prv2
0032 [9] (50 °C) ST-730zPID
0032 [9] (50 °C) tech AG LUX
hex:1610
Standby (Tryb czuwania)
0000 [0] (Off) K1PRv2
0000 [0] (Off) 123
0000 [0] (Off) 260
0000 [0] (Off) ag
0000 [0] (Off) ag lux
0000 [0] (Off) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (Off) ddd
0000 [0] (Off) Defro AG Lux (zPID)
0000 [0] (Off) e putty
0000 [0] (Off) K1p
0000 [0] (Off) k1P v2
0000 [0] (Off) k1prv2
0000 [0] (Off) K1PRv4
0000 [0] (Off) K1PRv4PZ
0000 [0] (Off) K1Pv2
0000 [0] (Off) q
0000 [0] (Off) st
0000 [0] (Off) st-37
0000 [0] (Off) st-450
0000 [0] (Off) st-450zPID
0000 [0] (Off) ST-480
0000 [0] (Off) st-650H
0000 [0] (Off) ST-717
0000 [0] (Off) ST-730zPID
0000 [0] (Off) ST-755
0000 [0] (Off) ST-978
0000 [0] (Off) ST402
0000 [0] (Off) st450
0000 [0] (Off) ST480
0000 [0] (Off) ST480K
0000 [0] (Off) st630h
0000 [0] (Off) tech AG LUX
0000 [0] (Off) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [0] (Off) tom
0001 [0] (On) 123
0001 [0] (On) AG LUX (bez PID)
0001 [0] (On) ag-lux
0001 [0] (On) ST-480
0001 [0] (On) tom
0010 [0] () 123
0021 [0] () ag lux
hex:1611
0000 [] () ST-480
hex:1612
0000 [] () ST-480
hex:1613
0000 [] () ST-480
hex:1614
Temperatura zaworu
0000 [7] (0 °C) AG LUX (bez PID)
0000 [7] (0 °C) asd
0000 [7] (0 °C) k1P v2
0000 [7] (0 °C) k1prv2
0000 [7] (0 °C) st-234
0000 [7] (0 °C) ST-480
0000 [7] (0 °C) ST-755
00C8 [7] (20 °C) Tech ST-750zPID
00D2 [7] (21 °C) Tech ST-750zPID
00DC [7] (22 °C) ST-450 zPID
00F0 [7] (24 °C) asd
00F0 [7] (24 °C) tech AG LUX
00FA [7] (25 °C) ST-450 zPID
0104 [7] (26 °C) k1prv2
010E [7] (27 °C) k1P v2
010E [7] (27 °C) k1prv2
0118 [7] (28 °C) k1prv2
0118 [7] (28 °C) K1PRv4
0122 [7] (29 °C) K1p
0122 [7] (29 °C) k1prv2
012C [7] (30 °C) k1prv2
012C [7] (30 °C) ST-755
0136 [7] (31 °C) ST-450 zPID
014A [7] (33 °C) 12
014A [7] (33 °C) s
014A [7] (33 °C) st-650h
014A [7] (33 °C) stalmark
0154 [7] (34 °C) stalmark
015E [7] (35 °C) aaa
015E [7] (35 °C) eeee
015E [7] (35 °C) st-234
015E [7] (35 °C) st-650H
015E [7] (35 °C) stalmark
0168 [7] (36 °C) esp
0168 [7] (36 °C) st-650H
0172 [7] (37 °C) a
0172 [7] (37 °C) esp
0172 [7] (37 °C) jakistest
0172 [7] (37 °C) k1prv2
0172 [7] (37 °C) st-650h
0172 [7] (37 °C) ST-755
0172 [7] (37 °C) ST480K
0172 [7] (37 °C) stalmark
0177 [7] (37.5 °C) ST-978
0178 [7] (37.6 °C) ST-978
017A [7] (37.8 °C) ST-978
017C [7] (38 °C) ST-480zPID
017C [7] (38 °C) st-650H
017C [7] (38 °C) ST480
017C [7] (38 °C) ST480K
017E [7] (38.2 °C) ST-730zPID
017E [7] (38.2 °C) ST-978
0186 [7] (39 °C) asd
0186 [7] (39 °C) ST-480zPID
0186 [7] (39 °C) st-650H
0186 [7] (39 °C) st480
0190 [7] (40 °C) st-450zPID
0190 [7] (40 °C) ST-480zPID
0190 [7] (40 °C) st-650H
0190 [7] (40 °C) ST-755 zPid
0190 [7] (40 °C) st480
019A [7] (41 °C) st-234
019A [7] (41 °C) ST-480zPID
019A [7] (41 °C) st-650H
019A [7] (41 °C) ST480
01A4 [7] (42 °C) st-450zPID
01A4 [7] (42 °C) ST-480zPID
01AE [7] (43 °C) st-450zPID
01B5 [7] (43.7 °C) ST-978
01B6 [7] (43.8 °C) ST-978
01B8 [7] (44 °C) eeee
01B8 [7] (44 °C) st-755
01B8 [7] (44 °C) ST-978
01B8 [7] (44 °C) ST480K
01C2 [7] (45 °C) st-234
01C2 [7] (45 °C) st-450zPID
01C2 [7] (45 °C) st450
01C2 [7] (45 °C) ST480K
01D1 [7] (46.5 °C) asd
01D6 [7] (47 °C) K1p
01D6 [7] (47 °C) k1pv4
01D6 [7] (47 °C) ST-402
01D6 [7] (47 °C) ST-450
01D6 [7] (47 °C) st-450zPID
01D6 [7] (47 °C) ST-480
01D6 [7] (47 °C) st-650H
01E0 [7] (48 °C) p1
01E0 [7] (48 °C) ST-480
01E0 [7] (48 °C) ST-480zpid
01F4 [7] (50 °C) Defro AG Lux (zPID)
01F4 [7] (50 °C) st 755
01F4 [7] (50 °C) TECH DEFRO-AG LUX
0212 [7] (53 °C) st-450
021C [7] (54 °C) st-450
021C [7] (54 °C) st-650H
0230 [7] (56 °C) st-450
023A [7] (57 °C) st-450
0244 [7] (58 °C) st-450
024E [7] (59 °C) st-450
F830 [7] (brak pomiaru) 260
F830 [7] (brak pomiaru) e putty
F830 [7] (brak pomiaru) k1prv2
F830 [7] (brak pomiaru) K1PRv4PZ
F830 [7] (brak pomiaru) st
F830 [7] (brak pomiaru) ST-480
F830 [7] (brak pomiaru) ST-500
F830 [7] (brak pomiaru) st-630 H
F830 [7] (brak pomiaru) st-630h
F830 [7] (brak pomiaru) ST-730zPID
F830 [7] (brak pomiaru) ST-750
F830 [7] (brak pomiaru) ST-755
F830 [7] (brak pomiaru) st630h
F830 [7] (brak pomiaru) tech-st630h
hex:1615
0000 [] () ST-480
0003 [] () st-978
hex:1616
Ustawiona temperatura CWU
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
0003 [9] (3 °C) st-978
0005 [9] (5 °C) eeee
0005 [9] (5 °C) stalmark
0028 [9] (40 °C) ag
0028 [9] (40 °C) ag lux
0028 [9] (40 °C) Defro AG Lux (zPID)
0028 [9] (40 °C) eeee
0028 [9] (40 °C) jakistest
0028 [9] (40 °C) k1p
0028 [9] (40 °C) k1pv4
0028 [9] (40 °C) s
0028 [9] (40 °C) st
0028 [9] (40 °C) ST-480
0028 [9] (40 °C) ST-730
0028 [9] (40 °C) ST-730zPID
0028 [9] (40 °C) ST-750
0028 [9] (40 °C) ST-755
0028 [9] (40 °C) ST-755zPID
0028 [9] (40 °C) ST-978
0028 [9] (40 °C) st37
0028 [9] (40 °C) ST480
0028 [9] (40 °C) st755
0028 [9] (40 °C) tom
002A [9] (42 °C) st480
002A [9] (42 °C) ST480K
002B [9] (43 °C) 480
002B [9] (43 °C) ddd
002B [9] (43 °C) eeee
002B [9] (43 °C) esp
002B [9] (43 °C) jakistest
002B [9] (43 °C) ST-48
002B [9] (43 °C) st-480
002B [9] (43 °C) ST-505
002B [9] (43 °C) st-650h
002B [9] (43 °C) ST402
002B [9] (43 °C) ST480K
002B [9] (43 °C) stalamrk
002B [9] (43 °C) stalmark
002B [9] (43 °C) tech
002C [9] (44 °C) st-234
002C [9] (44 °C) ST-37
002C [9] (44 °C) ST-480
002C [9] (44 °C) ST-730zPID
002D [9] (45 °C) 260
002D [9] (45 °C) e putty
002D [9] (45 °C) K1p
002D [9] (45 °C) k1P v2
002D [9] (45 °C) K1Pv2
002D [9] (45 °C) st
002D [9] (45 °C) ST-480
002D [9] (45 °C) st-630h
002D [9] (45 °C) ST-709
002D [9] (45 °C) ST-755zPID
002D [9] (45 °C) st480
002D [9] (45 °C) st630h
002D [9] (45 °C) Tech ST-750zPID
002D [9] (45 °C) tech-st630h
002F [9] (47 °C) 1
002F [9] (47 °C) AG LUX (bez PID)
002F [9] (47 °C) asd
002F [9] (47 °C) s
002F [9] (47 °C) ST-2640
002F [9] (47 °C) ST-480
002F [9] (47 °C) ST-730zPID
002F [9] (47 °C) st37 rs
002F [9] (47 °C) ST402
0030 [9] (48 °C) 123
0030 [9] (48 °C) AG LUX (bez PID)
0030 [9] (48 °C) asd
0030 [9] (48 °C) K1PRv4
0030 [9] (48 °C) st-234
0030 [9] (48 °C) st-48
0030 [9] (48 °C) ST-480
0030 [9] (48 °C) ST-978
0030 [9] (48 °C) TECH DEFRO-AG LUX
0031 [9] (49 °C) ST-48
0031 [9] (49 °C) st-630 H
0032 [9] (50 °C) 123
0032 [9] (50 °C) a
0032 [9] (50 °C) asd
0032 [9] (50 °C) ddd
0032 [9] (50 °C) dsa
0032 [9] (50 °C) K1PRv4PZ
0032 [9] (50 °C) s
0032 [9] (50 °C) ST 37
0032 [9] (50 °C) st-48
0032 [9] (50 °C) ST-480
0032 [9] (50 °C) ST-730zPID
0032 [9] (50 °C) ST-755
0032 [9] (50 °C) ST-755 zPid
0032 [9] (50 °C) ST-755zPID
0032 [9] (50 °C) ST-978
0032 [9] (50 °C) ST37rs
0032 [9] (50 °C) ST480
0032 [9] (50 °C) ST480K
0032 [9] (50 °C) TECH
0032 [9] (50 °C) tech AG LUX
0032 [9] (50 °C) xx
0033 [9] (51 °C) ST-480
0033 [9] (51 °C) st-978
0034 [9] (52 °C) a
0034 [9] (52 °C) st-450
0034 [9] (52 °C) ST-48
0034 [9] (52 °C) ST-480
0034 [9] (52 °C) ST-480zPID
0034 [9] (52 °C) st-500
0034 [9] (52 °C) ST480
0034 [9] (52 °C) st480zpid
0037 [9] (55 °C) K1PRv2
0037 [9] (55 °C) 12
0037 [9] (55 °C) 123
0037 [9] (55 °C) aa
0037 [9] (55 °C) aaa
0037 [9] (55 °C) ag
0037 [9] (55 °C) ag lux
0037 [9] (55 °C) ddd
0037 [9] (55 °C) k1prv2
0037 [9] (55 °C) K1Pv2
0037 [9] (55 °C) st
0037 [9] (55 °C) st-37
0037 [9] (55 °C) st-450zPID
0037 [9] (55 °C) st-48
0037 [9] (55 °C) st-480
0037 [9] (55 °C) St-480 zPID
0037 [9] (55 °C) st-48zPID
0037 [9] (55 °C) ST-717
0037 [9] (55 °C) ST-978
0037 [9] (55 °C) st450
0037 [9] (55 °C) ST480
0037 [9] (55 °C) st480k
0039 [9] (57 °C) asd
0039 [9] (57 °C) st-978
0039 [9] (57 °C) St37rs
003C [9] (60 °C) ST-755
003C [9] (60 °C) xx
0040 [9] (64 °C) st-978
0042 [9] (66 °C) k1p
0049 [9] (73 °C) st-978
004B [9] (75 °C) ST-755
0096 [9] (150 °C) xx
02B1 [9] (689 °C) tech
0516 [9] (1302 °C) eeee
0516 [9] (1302 °C) stalmark
FF00 [9] (65280 °C) stalmark
hex:1617
0000 [] () ST-480
hex:1618
0000 [] () ST-480
hex:1619
0000 [] () ST-480
hex:161A
0000 [] () ST-480
hex:161B
0000 [] () ST-480
hex:161C
0000 [] () ST-480
hex:161D
0000 [] () ST-480
hex:161E
0000 [] () ST-480
hex:161F
0000 [] () ST-480
hex:1620
Ustawiona godzina sterownika
0000 [4] (0:00) ST-480
0000 [4] (0:00) st-978
0001 [4] (0:01) AG LUX (bez PID)
0001 [4] (0:01) asd
0001 [4] (0:01) ST-2640
0001 [4] (0:01) ST-730zPID
0001 [4] (0:01) st-978
0001 [4] (0:01) st630h
0002 [4] (0:02) st630h
000F [4] (0:15) ST-480
0018 [4] (0:24) ST-480
001E [4] (0:30) asd
0025 [4] (0:37) ST 37
002C [4] (0:44) ST 37
0033 [4] (0:51) st-556
0034 [4] (0:52) K1PRv4PZ
003B [4] (0:59) st-978
003C [4] (0:60) st-978
0060 [4] (0:96) st-978
0100 [4] (1:00) st-978
0102 [4] (1:02) ST-730zPID
0102 [4] (1:02) ST-978
0106 [4] (1:06) ST-755
0107 [4] (1:07) K1p
0108 [4] (1:08) st37
010B [4] (1:11) ST-755
010E [4] (1:14) st-450
010E [4] (1:14) ST-755
010F [4] (1:15) ST-755
0110 [4] (1:16) ST-730zPID
0110 [4] (1:16) ST-978
0111 [4] (1:17) ST-730zPID
0111 [4] (1:17) ST-978
0112 [4] (1:18) ST-480
0112 [4] (1:18) ST-978
0113 [4] (1:19) ST-978
0114 [4] (1:20) ST-978
0115 [4] (1:21) st-978
0116 [4] (1:22) ST-978
011A [4] (1:26) st-450
011B [4] (1:27) tech
0121 [4] (1:33) st-450
012A [4] (1:42) st-450
0133 [4] (1:51) st-556
0138 [4] (1:56) ST-48
0139 [4] (1:57) K1Pv2
013B [4] (1:59) ST-48
013B [4] (1:59) st-978
0201 [4] (2:01) ST-48
0202 [4] (2:02) tom
0209 [4] (2:09) ST-48
0217 [4] (2:23) st-556
021A [4] (2:26) st-48
021C [4] (2:28) st-48
021D [4] (2:29) st-48
022B [4] (2:43) ST-755
022E [4] (2:46) st-48
0231 [4] (2:49) AG LUX (bez PID)
0232 [4] (2:50) AG LUX (bez PID)
0233 [4] (2:51) AG LUX (bez PID)
0233 [4] (2:51) ST-755
0234 [4] (2:52) ag lux
0234 [4] (2:52) AG LUX (bez PID)
0235 [4] (2:53) AG LUX (bez PID)
0236 [4] (2:54) AG LUX (bez PID)
0237 [4] (2:55) AG LUX (bez PID)
0238 [4] (2:56) AG LUX (bez PID)
0239 [4] (2:57) ag lux
0239 [4] (2:57) AG LUX (bez PID)
023A [4] (2:58) AG LUX (bez PID)
023B [4] (2:59) AG LUX (bez PID)
0300 [4] (3:00) ag lux
0300 [4] (3:00) AG LUX (bez PID)
0301 [4] (3:01) AG LUX (bez PID)
0302 [4] (3:02) AG LUX (bez PID)
0302 [4] (3:02) st-978
0303 [4] (3:03) AG LUX (bez PID)
0304 [4] (3:04) AG LUX (bez PID)
0305 [4] (3:05) AG LUX (bez PID)
0306 [4] (3:06) AG LUX (bez PID)
0306 [4] (3:06) ST-709
0307 [4] (3:07) AG LUX (bez PID)
0308 [4] (3:08) AG LUX (bez PID)
0309 [4] (3:09) AG LUX (bez PID)
030B [4] (3:11) ST37rs
0310 [4] (3:16) st-37
0310 [4] (3:16) ST-480
0310 [4] (3:16) ST-730zPID
031B [4] (3:27) ddd
031B [4] (3:27) ST480
031B [4] (3:27) ST480K
031E [4] (3:30) tom
032B [4] (3:43) 1
032B [4] (3:43) s
032B [4] (3:43) ST-480
032B [4] (3:43) st37 rs
032B [4] (3:43) ST402
032C [4] (3:44) ST-480
032E [4] (3:46) ag lux
033A [4] (3:58) ST37rs
0404 [4] (4:04) ST37rs
0406 [4] (4:06) ST37rs
0407 [4] (4:07) ST37rs
040D [4] (4:13) ST-755zPID
040E [4] (4:14) st-550
0411 [4] (4:17) st480
041F [4] (4:31) tom
0523 [4] (5:35) st-556
0525 [4] (5:37) st-556
0530 [4] (5:48) st-556
0533 [4] (5:51) st-556
0535 [4] (5:53) st-556
0539 [4] (5:57) st-556
0600 [4] (6:00) ST-48
0603 [4] (6:03) st-556
0604 [4] (6:04) st-650H
0605 [4] (6:05) st-556
0613 [4] (6:19) st480
0616 [4] (6:22) st480
0634 [4] (6:52) St37rs
070C [4] (7:12) St37rs
070D [4] (7:13) St37rs
070E [4] (7:14) ST-480zPID
070F [4] (7:15) ST-480zPID
0710 [4] (7:16) ST-480zPID
0711 [4] (7:17) ST-480zPID
0712 [4] (7:18) ST-480zPID
0713 [4] (7:19) ST-480zPID
0714 [4] (7:20) ST-480zPID
0807 [4] (8:07) st-48
080A [4] (8:10) ST-755 zPid
080B [4] (8:11) ST-755 zPid
080C [4] (8:12) ST-755 zPid
080F [4] (8:15) ST-978
0906 [4] (9:06) st-450
0906 [4] (9:06) st-48
090A [4] (9:10) st-450
0A0E [4] (10:14) tom
0A0F [4] (10:15) ddd
0A0F [4] (10:15) st450
0A10 [4] (10:16) st450
0A11 [4] (10:17) st450
0A11 [4] (10:17) tom
0A2F [4] (10:47) st-450zPID
0B03 [4] (11:03) Tech ST-750zPID
0B0C [4] (11:12) Tech ST-750zPID
0B0D [4] (11:13) Tech ST-750zPID
0B0E [4] (11:14) Tech ST-750zPID
0B10 [4] (11:16) Tech ST-750zPID
0B11 [4] (11:17) Tech ST-750zPID
0B14 [4] (11:20) st-450
0B20 [4] (11:32) Tech ST-750zPID
0B28 [4] (11:40) st-450
0B29 [4] (11:41) st-450
0B31 [4] (11:49) K1p
0B32 [4] (11:50) K1p
0B32 [4] (11:50) st-630 H
0B33 [4] (11:51) K1p
0B34 [4] (11:52) k1P v2
0B36 [4] (11:54) K1p
0B38 [4] (11:56) K1p
0B3A [4] (11:58) K1p
0B3A [4] (11:58) k1P v2
0B3B [4] (11:59) K1p
0C06 [4] (12:06) k1P v2
0C15 [4] (12:21) k1prv2
0C36 [4] (12:54) st-48
0C39 [4] (12:57) k1prv2
0D04 [4] (13:04) st630h
0D06 [4] (13:06) st630h
0D07 [4] (13:07) st630h
0D09 [4] (13:09) st630h
0D0B [4] (13:11) tech AG LUX
0D0E [4] (13:14) tech AG LUX
0D11 [4] (13:17) tech AG LUX
0D12 [4] (13:18) st
0D18 [4] (13:24) ST-730zPID
0D19 [4] (13:25) st-450
0D1B [4] (13:27) ST-730zPID
0D29 [4] (13:41) k1prv2
0D2C [4] (13:44) st630h
0D32 [4] (13:50) k1prv2
0D38 [4] (13:56) k1prv2
0E03 [4] (14:03) k1prv2
0E03 [4] (14:03) ST-755
0E16 [4] (14:22) stalmark
0E1B [4] (14:27) ST-48
0E1C [4] (14:28) ST-48
0E1E [4] (14:30) k1prv2
0E25 [4] (14:37) St-480 zPID
0E27 [4] (14:39) k1prv2
0E28 [4] (14:40) AG LUX (bez PID)
0E28 [4] (14:40) s
0E29 [4] (14:41) AG LUX (bez PID)
0E2A [4] (14:42) AG LUX (bez PID)
0E2A [4] (14:42) k1prv2
0E2B [4] (14:43) AG LUX (bez PID)
0E2C [4] (14:44) AG LUX (bez PID)
0E2F [4] (14:47) st
0E3A [4] (14:58) ST-978
0F01 [4] (15:01) ST-978
0F04 [4] (15:04) k1prv2
0F0E [4] (15:14) k1prv2
0F13 [4] (15:19) tom
0F16 [4] (15:22) k1prv2
0F17 [4] (15:23) k1prv2
0F18 [4] (15:24) k1prv2
0F1E [4] (15:30) st630h
0F22 [4] (15:34) AG LUX (bez PID)
0F27 [4] (15:39) st630h
0F2E [4] (15:46) K1PRv2
0F2E [4] (15:46) ag
0F2E [4] (15:46) ag lux
0F2E [4] (15:46) K1PRv2
0F2E [4] (15:46) K1Pv2
0F2E [4] (15:46) st-37
0F2E [4] (15:46) st-480
0F2E [4] (15:46) ST-717
0F2E [4] (15:46) ST-978
0F2E [4] (15:46) ST480
0F30 [4] (15:48) ST-978
0F39 [4] (15:57) stalmark
0F3A [4] (15:58) stalamrk
1011 [4] (16:17) ST-755
1016 [4] (16:22) st630h
102F [4] (16:47) ag
102F [4] (16:47) eeee
102F [4] (16:47) k1pv4
102F [4] (16:47) ST-978
102F [4] (16:47) ST480
102F [4] (16:47) st755
1031 [4] (16:49) st630h
1032 [4] (16:50) st630h
1035 [4] (16:53) tom
1038 [4] (16:56) dsa
1038 [4] (16:56) st-48
1102 [4] (17:02) st-48
1102 [4] (17:02) ST-480
1103 [4] (17:03) ST-480
110B [4] (17:11) 480
110B [4] (17:11) st-480
110B [4] (17:11) ST-505
110B [4] (17:11) ST402
110B [4] (17:11) ST480K
110B [4] (17:11) tech
110F [4] (17:15) st630h
1110 [4] (17:16) st630h
1111 [4] (17:17) st630h
1112 [4] (17:18) st630h
1113 [4] (17:19) st630h
1114 [4] (17:20) st630h
1115 [4] (17:21) st630h
111A [4] (17:26) ST-755
111C [4] (17:28) eeee
1120 [4] (17:32) eeee
1127 [4] (17:39) esp
1127 [4] (17:39) tom
1128 [4] (17:40) st-450
1128 [4] (17:40) ST-755zPID
1133 [4] (17:51) ST-480
1133 [4] (17:51) st-556
1133 [4] (17:51) stalmark
1139 [4] (17:57) stalmark
11B1 [4] (17:177) tech
1203 [4] (18:03) ST37rs
120A [4] (18:10) st-450
120B [4] (18:11) ST-730zPID
120C [4] (18:12) solar
120C [4] (18:12) ST402
1214 [4] (18:20) k1P v2
1215 [4] (18:21) ST-402
1215 [4] (18:21) ST-978
1215 [4] (18:21) ST402
1221 [4] (18:33) ST-402
122B [4] (18:43) ST480
122C [4] (18:44) ST480
122D [4] (18:45) ST480
122E [4] (18:46) ST480
122F [4] (18:47) ST480
1230 [4] (18:48) ST480
1231 [4] (18:49) a
1231 [4] (18:49) ST480
1232 [4] (18:50) ST480
1233 [4] (18:51) ST480
1233 [4] (18:51) st630h
1234 [4] (18:52) ST480
1235 [4] (18:53) jakistest
1235 [4] (18:53) st-650h
1235 [4] (18:53) ST480
1236 [4] (18:54) ST480
1239 [4] (18:57) st-650h
1300 [4] (19:00) st-650h
1300 [4] (19:00) ST37rs
1302 [4] (19:02) st-48
1302 [4] (19:02) st-48zPID
130B [4] (19:11) st-48zPID
130D [4] (19:13) ST-978
1310 [4] (19:16) st-650h
1310 [4] (19:16) ST37rs
1312 [4] (19:18) st-650h
1312 [4] (19:18) ST37rs
1313 [4] (19:19) asd
1313 [4] (19:19) ST37rs
1317 [4] (19:23) ST-480
131A [4] (19:26) st-650H
131D [4] (19:29) eeee
131D [4] (19:29) st-650H
131E [4] (19:30) eeee
131E [4] (19:30) st-650H
1320 [4] (19:32) ST-978
1321 [4] (19:33) ST-978
1321 [4] (19:33) tech
1324 [4] (19:36) ST-978
1327 [4] (19:39) 12
1328 [4] (19:40) st630h
1328 [4] (19:40) tech-st630h
1329 [4] (19:41) ST-402
1329 [4] (19:41) st630h
132A [4] (19:42) ST-402
132A [4] (19:42) ST402
132C [4] (19:44) K1PRv4
1334 [4] (19:52) K1PRv4
1338 [4] (19:56) K1PRv4
1338 [4] (19:56) st-630h
1339 [4] (19:57) ST-480zPID
1339 [4] (19:57) st-650h
133A [4] (19:58) K1PRv4
133A [4] (19:58) ST-37
133A [4] (19:58) ST-480zPID
133B [4] (19:59) ST-480zPID
1400 [4] (20:00) K1PRv4
1405 [4] (20:05) ST-480
1406 [4] (20:06) ST-755
1408 [4] (20:08) st-234
1408 [4] (20:08) ST-37
140A [4] (20:10) st630h
140B [4] (20:11) 123
140B [4] (20:11) esp
140B [4] (20:11) ST-480
140B [4] (20:11) ST37rs
140C [4] (20:12) AG LUX (bez PID)
140D [4] (20:13) AG LUX (bez PID)
140E [4] (20:14) st-234
140E [4] (20:14) ST-37
1413 [4] (20:19) st630h
1417 [4] (20:23) ST-480
1418 [4] (20:24) ST-480
1419 [4] (20:25) aa
1419 [4] (20:25) st480k
141A [4] (20:26) ST-480
141A [4] (20:26) st-500
141D [4] (20:29) st-650H
1425 [4] (20:37) st630h
1428 [4] (20:40) ag lux
142A [4] (20:42) ST-480zPID
142B [4] (20:43) ST-480zPID
1433 [4] (20:51) ST-755zPID
1434 [4] (20:52) st630h
1437 [4] (20:55) st630h
143B [4] (20:59) st630h
1507 [4] (21:07) st630h
150A [4] (21:10) st-650H
150B [4] (21:11) st-650H
150D [4] (21:13) st-650H
150D [4] (21:13) st480
150E [4] (21:14) st480
1510 [4] (21:16) st-630h
1510 [4] (21:16) st-650H
1513 [4] (21:19) st-650H
1514 [4] (21:20) ST480K
1516 [4] (21:22) ST-480zPID
1516 [4] (21:22) ST480K
1517 [4] (21:23) ST-480zPID
1517 [4] (21:23) ST480K
1518 [4] (21:24) ST-480zPID
1519 [4] (21:25) ST-480zPID
1519 [4] (21:25) st-650H
151A [4] (21:26) ST-480zPID
151B [4] (21:27) ST-480zPID
151C [4] (21:28) ST-480zPID
151E [4] (21:30) ST480K
1521 [4] (21:33) ST480K
1524 [4] (21:36) aaa
1524 [4] (21:36) ST-480zPID
1524 [4] (21:36) st-630h
1524 [4] (21:36) st-650H
1524 [4] (21:36) ST480K
1524 [4] (21:36) st480zpid
1525 [4] (21:37) aaa
1525 [4] (21:37) st480
1526 [4] (21:38) aaa
1531 [4] (21:49) st480
1532 [4] (21:50) a
153B [4] (21:59) a
153B [4] (21:59) st-650H
1601 [4] (22:01) a
1602 [4] (22:02) TECH DEFRO-AG LUX
1605 [4] (22:05) a
1608 [4] (22:08) TECH
1609 [4] (22:09) TECH
160B [4] (22:11) TECH
160D [4] (22:13) st-450
160E [4] (22:14) st-450
160F [4] (22:15) a
1610 [4] (22:16) TECH
1612 [4] (22:18) AG LUX (bez PID)
1612 [4] (22:18) asd
1612 [4] (22:18) st-234
1613 [4] (22:19) st-650H
1616 [4] (22:22) st-48
161B [4] (22:27) st-650H
1622 [4] (22:34) st-450
1629 [4] (22:41) ddd
1629 [4] (22:41) st-650H
162E [4] (22:46) ST-978
162F [4] (22:47) st-650H
1630 [4] (22:48) st-450
1631 [4] (22:49) st-450
1637 [4] (22:55) 260
1637 [4] (22:55) e putty
1637 [4] (22:55) st
1637 [4] (22:55) st630h
1638 [4] (22:56) st
1638 [4] (22:56) st630h
163B [4] (22:59) 123
163B [4] (22:59) st-48
163B [4] (22:59) ST-480
163B [4] (22:59) ST-978
1700 [4] (23:00) 123
1700 [4] (23:00) st
1700 [4] (23:00) st630h
1708 [4] (23:08) st480
1709 [4] (23:09) st480
1711 [4] (23:17) ST-480
1715 [4] (23:21) 123
1715 [4] (23:21) AG LUX (bez PID)
1716 [4] (23:22) st-48
171B [4] (23:27) ST-480
171E [4] (23:30) ST-480
171F [4] (23:31) st-450
1721 [4] (23:33) ST-480
1722 [4] (23:34) st-450
1724 [4] (23:36) ST-480
172C [4] (23:44) 123
1731 [4] (23:49) 123
1734 [4] (23:52) jakistest
1734 [4] (23:52) st
1734 [4] (23:52) st-480
1734 [4] (23:52) ST-730
1734 [4] (23:52) ST-730zPID
1734 [4] (23:52) ST-755
1735 [4] (23:53) ST-730zPID
1735 [4] (23:53) ST-750
1736 [4] (23:54) ST-730zPID
1A33 [4] (26:51) st-556
F121 [4] (241:33) st630h
F191 [4] (241:145) st630h
F211 [4] (242:17) st630h
hex:1621
Ustawiony dzień tygodnia sterownika
0000 [0] (niedziela) 1
0000 [0] (niedziela) 123
0000 [0] (niedziela) 260
0000 [0] (niedziela) 480
0000 [0] (niedziela) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (niedziela) asd
0000 [0] (niedziela) ddd
0000 [0] (niedziela) e putty
0000 [0] (niedziela) eeee
0000 [0] (niedziela) jakistest
0000 [0] (niedziela) s
0000 [0] (niedziela) st
0000 [0] (niedziela) ST 37
0000 [0] (niedziela) ST-2640
0000 [0] (niedziela) st-37
0000 [0] (niedziela) st-450
0000 [0] (niedziela) ST-48
0000 [0] (niedziela) ST-480
0000 [0] (niedziela) ST-505
0000 [0] (niedziela) st-630h
0000 [0] (niedziela) st-650h
0000 [0] (niedziela) ST-709
0000 [0] (niedziela) ST-730zPID
0000 [0] (niedziela) ST-755zPID
0000 [0] (niedziela) ST-978
0000 [0] (niedziela) st37 rs
0000 [0] (niedziela) St37rs
0000 [0] (niedziela) ST402
0000 [0] (niedziela) ST480K
0000 [0] (niedziela) st630h
0000 [0] (niedziela) stalamrk
0000 [0] (niedziela) stalmark
0000 [0] (niedziela) tech
0000 [0] (niedziela) tom
0001 [0] (poniedziałek) K1PRv2
0001 [0] (poniedziałek) 12
0001 [0] (poniedziałek) 123
0001 [0] (poniedziałek) a
0001 [0] (poniedziałek) aa
0001 [0] (poniedziałek) aaa
0001 [0] (poniedziałek) ag
0001 [0] (poniedziałek) ag lux
0001 [0] (poniedziałek) AG LUX (bez PID)
0001 [0] (poniedziałek) eeee
0001 [0] (poniedziałek) k1prv2
0001 [0] (poniedziałek) K1Pv2
0001 [0] (poniedziałek) k1pv4
0001 [0] (poniedziałek) st
0001 [0] (poniedziałek) st-37
0001 [0] (poniedziałek) st-450
0001 [0] (poniedziałek) st-48
0001 [0] (poniedziałek) ST-480
0001 [0] (poniedziałek) ST-480zPID
0001 [0] (poniedziałek) st-650H
0001 [0] (poniedziałek) ST-717
0001 [0] (poniedziałek) ST-755
0001 [0] (poniedziałek) ST-755 zPid
0001 [0] (poniedziałek) ST-755zPID
0001 [0] (poniedziałek) ST-978
0001 [0] (poniedziałek) ST37rs
0001 [0] (poniedziałek) ST480
0001 [0] (poniedziałek) st480k
0001 [0] (poniedziałek) st630h
0001 [0] (poniedziałek) st755
0002 [0] (wtorek) AG LUX (bez PID)
0002 [0] (wtorek) ddd
0002 [0] (wtorek) st-450
0002 [0] (wtorek) st-48
0002 [0] (wtorek) ST-480
0002 [0] (wtorek) ST-480zPID
0002 [0] (wtorek) st-48zPID
0002 [0] (wtorek) st-500
0002 [0] (wtorek) ST-755
0002 [0] (wtorek) ST-978
0002 [0] (wtorek) st480
0002 [0] (wtorek) ST480K
0002 [0] (wtorek) st480zpid
0002 [0] (wtorek) st630h
0002 [0] (wtorek) Tech ST-750zPID
0003 [0] (środa) a
0003 [0] (środa) ag lux
0003 [0] (środa) AG LUX (bez PID)
0003 [0] (środa) asd
0003 [0] (środa) esp
0003 [0] (środa) jakistest
0003 [0] (środa) K1PRv4
0003 [0] (środa) s
0003 [0] (środa) st
0003 [0] (środa) st-234
0003 [0] (środa) st-450
0003 [0] (środa) st-48
0003 [0] (środa) ST-480
0003 [0] (środa) ST-480zPID
0003 [0] (środa) st-650h
0003 [0] (środa) ST-730
0003 [0] (środa) ST-730zPID
0003 [0] (środa) ST-750
0003 [0] (środa) ST-755
0003 [0] (środa) st480
0003 [0] (środa) st630h
0003 [0] (środa) tech
0003 [0] (środa) tech-st630h
0003 [0] (środa) tom
0004 [0] (czwartek) ag lux
0004 [0] (czwartek) K1p
0004 [0] (czwartek) k1P v2
0004 [0] (czwartek) st-450
0004 [0] (czwartek) St-480 zPID
0004 [0] (czwartek) ST-730zPID
0004 [0] (czwartek) TECH
0004 [0] (czwartek) tech AG LUX
0004 [0] (czwartek) TECH DEFRO-AG LUX
0005 [0] (piątek) AG LUX (bez PID)
0005 [0] (piątek) ddd
0005 [0] (piątek) dsa
0005 [0] (piątek) k1P v2
0005 [0] (piątek) k1prv2
0005 [0] (piątek) K1PRv4PZ
0005 [0] (piątek) st-234
0005 [0] (piątek) ST-37
0005 [0] (piątek) st-450
0005 [0] (piątek) st-450zPID
0005 [0] (piątek) ST-48
0005 [0] (piątek) st-630 H
0005 [0] (piątek) st-978
0005 [0] (piątek) st450
0005 [0] (piątek) st480
0005 [0] (piątek) st630h
0006 [0] (sobota) K1Pv2
0006 [0] (sobota) st-450
0006 [0] (sobota) st-48
0006 [0] (sobota) st-650H
0006 [0] (sobota) ST-755zPID
0006 [0] (sobota) st-978
0006 [0] (sobota) st37
0006 [0] (sobota) ST37rs
0006 [0] (sobota) st480
0006 [0] (sobota) st630h
0006 [0] (sobota) tom
0015 [0] () st-480
0015 [0] () tech
0315 [0] () st-630h
0515 [0] () st630h
hex:1622
0000 [] () ST-480
hex:1623
0000 [] () ST-480
hex:1624
Typ zaworu
0000 [0] (zawór (mieszający)) AG LUX (bez PID)
0000 [0] (zawór (mieszający)) asd
0000 [0] (zawór (mieszający)) st-234
0000 [0] (zawór (mieszający)) ST-480
0000 [0] (zawór (mieszający)) ST-755
0000 [0] (zawór (mieszający)) ST-978
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) 12
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) a
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) aaa
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) asd
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) Defro AG Lux (zPID)
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) eeee
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) esp
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) jakistest
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) K1p
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) k1P v2
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) k1prv2
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) k1pv4
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) p1
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) s
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) st 755
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) st-234
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST-402
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) st-450
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) st-450zPID
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST-480
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST-480zPID
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST-500
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) st-650h
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST-730zPID
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) st-755
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST-755 zPid
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST-978
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) st450
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST480
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) ST480K
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) stalmark
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) tech AG LUX
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) TECH DEFRO-AG LUX
0001 [0] (zawór CO (mieszający)) Tech ST-750zPID
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) 260
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) e putty
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) K1p
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) k1P v2
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) k1prv2
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) K1PRv4
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) K1PRv4PZ
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) st
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) ST-450 zPID
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) ST-480
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) st-630 H
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) st-630h
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) ST-730zPID
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) ST-750
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) ST-755
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) st630h
0002 [0] (zawór podłogowy (mieszający)) tech-st630h
hex:1625
0000 [] () ST-480
hex:1626
0000 [] () ST-480
hex:1627
0000 [] () ST-480
hex:1628
0000 [] () ST-480
hex:1629
0000 [] () ST-480
hex:162A
0000 [] () ST-480
hex:162B
0000 [] () ST-480
hex:162C
0000 [] () ST-480
hex:162D
0000 [] () ST-480
hex:162E
0000 [] () ST-480
hex:162F
0000 [] () ST-480
hex:1630
0000 [] () ST-480
hex:1631
0000 [] () ST-480
hex:1632
0000 [] () ST-480
hex:1633
0000 [] () ST-480
hex:1634
0000 [] () ST-480
hex:1635
0000 [] () ST-480
hex:1636
0000 [] () ST-480
hex:1637
0000 [] () ST-480
hex:1638
0000 [] () ST-480
hex:1639
0000 [] () ST-480
hex:163A
0000 [] () ST-480
hex:163B
0000 [] () ST-480
hex:163C
0000 [] () ST-480
0016 [] () st-650H
hex:163D
0000 [] () ST-480
hex:163E
0000 [] () ST-480
hex:163F
0000 [] () ST-480
hex:1640
0000 [] () ST-480
hex:1641
0000 [] () ST-480
hex:1642
0000 [] () ST-480
0000 [] () st630h
hex:1643
0000 [] () ST-480
hex:1644
0000 [] () ST-480
hex:1645
0000 [] () ST-480
hex:1646
0000 [] () ST-480
hex:1647
0000 [] () ST-480
hex:1648
0000 [] () ST-480
hex:1649
0000 [] () ST-480
hex:164A
0000 [] () ST-480
hex:164B
0000 [] () ST-480
hex:164C
0000 [] () ST-480
hex:164D
0000 [] () ST-480
hex:164E
0000 [] () ST-480
hex:164F
0000 [] () ST-480
hex:1650
0000 [] () ST-480
hex:1651
0000 [] () ST-480
hex:1652
0000 [] () ST-480
hex:1653
0000 [] () ST-480
hex:1654
0000 [] () ST-480
hex:1655
0000 [] () ST-480
hex:1656
0000 [] () ST-480
hex:1657
0000 [] () ST-480
hex:1658
0000 [] () ST-480
hex:1659
0000 [] () ST-480
hex:165A
0000 [] () ST-480
hex:165B
0000 [] () ST-480
hex:165C
0000 [] () ST-480
hex:165D
0000 [] () ST-480
hex:165E
0000 [] () ST-480
hex:165F
0000 [] () ST-480
hex:1660
0000 [] () ST-480
hex:1661
0000 [] () ST-480
hex:1662
0000 [] () ST-480
hex:1663
0000 [] () ST-480
hex:1664
0000 [] () ST-480
hex:1665
0000 [] () ST-480
hex:1666
0000 [] () ST-480
hex:1667
0000 [] () ST-480
hex:1668
0000 [] () ST-480
hex:1669
0000 [] () ST-480
hex:166A
0000 [] () ST-480
hex:166B
0000 [] () ST-480
hex:166C
0000 [] () ST-480
hex:166D
0000 [] () ST-480
hex:166E
Zmierzona temperatura CWU
0000 [7] (0 °C) 1
0000 [7] (0 °C) 260
0000 [7] (0 °C) AG LUX (bez PID)
0000 [7] (0 °C) asd
0000 [7] (0 °C) Defro AG Lux (zPID)
0000 [7] (0 °C) e putty
0000 [7] (0 °C) s
0000 [7] (0 °C) st
0000 [7] (0 °C) ST 37
0000 [7] (0 °C) ST-2640
0000 [7] (0 °C) ST-480
0000 [7] (0 °C) ST-730zPID
0000 [7] (0 °C) ST-755 zPid
0000 [7] (0 °C) ST-755zPID
0000 [7] (0 °C) st37 rs
0000 [7] (0 °C) ST402
0000 [7] (0 °C) st630h
0000 [7] (0 °C) tech AG LUX
0000 [7] (0 °C) tech-st630h
00B4 [7] (18 °C) ST-755
00BE [7] (19 °C) AG LUX (bez PID)
00BE [7] (19 °C) asd
00BE [7] (19 °C) st-234
00C8 [7] (20 °C) AG LUX (bez PID)
00C8 [7] (20 °C) ST-755
00C8 [7] (20 °C) st-978
00D2 [7] (21 °C) AG LUX (bez PID)
00DC [7] (22 °C) 123
00DC [7] (22 °C) AG LUX (bez PID)
00DC [7] (22 °C) st-48
00DC [7] (22 °C) ST-480
00DC [7] (22 °C) ST-978
00F0 [7] (24 °C) ag lux
00FA [7] (25 °C) ag lux
00FA [7] (25 °C) st-630 H
0104 [7] (26 °C) ag lux
0118 [7] (28 °C) Tech ST-750zPID
0122 [7] (29 °C) Tech ST-750zPID
0140 [7] (32 °C) ag lux
0142 [7] (32.2 °C) ST-480
014A [7] (33 °C) st630h
0154 [7] (34 °C) tom
0165 [7] (35.7 °C) s
0172 [7] (37 °C) asd
0172 [7] (37 °C) ST37rs
017C [7] (38 °C) ST-480
0186 [7] (39 °C) 123
0186 [7] (39 °C) st480
0186 [7] (39 °C) ST480K
0186 [7] (39 °C) TECH DEFRO-AG LUX
018A [7] (39.4 °C) ST-480
0190 [7] (40 °C) 123
0190 [7] (40 °C) ag lux
0190 [7] (40 °C) ST-480
0190 [7] (40 °C) st480
0190 [7] (40 °C) TECH
0190 [7] (40 °C) tom
0194 [7] (40.4 °C) st
0198 [7] (40.8 °C) ST-978
019A [7] (41 °C) jakistest
019A [7] (41 °C) K1p
019A [7] (41 °C) st
019A [7] (41 °C) st-480
019A [7] (41 °C) ST-730
019A [7] (41 °C) ST-730zPID
019A [7] (41 °C) ST-750
019A [7] (41 °C) ST-755
019A [7] (41 °C) st480
01A0 [7] (41.6 °C) ST-978
01A1 [7] (41.7 °C) st
01A1 [7] (41.7 °C) ST-730zPID
01A1 [7] (41.7 °C) ST-978
01A2 [7] (41.8 °C) ST-730zPID
01A2 [7] (41.8 °C) ST-978
01A4 [7] (42 °C) K1p
01A4 [7] (42 °C) k1P v2
01A4 [7] (42 °C) st37
01A4 [7] (42 °C) st480
01AE [7] (43 °C) 480
01AE [7] (43 °C) ST-48
01AE [7] (43 °C) ST-480
01AE [7] (43 °C) ST-505
01AE [7] (43 °C) ST402
01AE [7] (43 °C) st480
01AE [7] (43 °C) ST480K
01AE [7] (43 °C) tech
01B8 [7] (44 °C) k1P v2
01B8 [7] (44 °C) ST-480
01B8 [7] (44 °C) st480
01B8 [7] (44 °C) st630h
01B8 [7] (44 °C) tech
01C2 [7] (45 °C) K1PRv4
01C2 [7] (45 °C) st-37
01C2 [7] (45 °C) ST-480
01C2 [7] (45 °C) St-480 zPID
01C2 [7] (45 °C) st-650H
01C2 [7] (45 °C) ST-709
01C2 [7] (45 °C) ST-730zPID
01C2 [7] (45 °C) st480
01CC [7] (46 °C) ST-480
01CC [7] (46 °C) ST-480zPID
01CC [7] (46 °C) st-650H
01CC [7] (46 °C) ST37rs
01CC [7] (46 °C) st480
01D6 [7] (47 °C) st-48
01D6 [7] (47 °C) ST-480
01D6 [7] (47 °C) ST-480zPID
01D6 [7] (47 °C) st-650H
01D6 [7] (47 °C) st480
01D6 [7] (47 °C) st630h
01DC [7] (47.6 °C) ddd
01DC [7] (47.6 °C) ST480
01DC [7] (47.6 °C) ST480K
01E0 [7] (48 °C) dsa
01E0 [7] (48 °C) k1prv2
01E0 [7] (48 °C) K1PRv4
01E0 [7] (48 °C) K1PRv4PZ
01E0 [7] (48 °C) st-48
01E0 [7] (48 °C) ST-480zPID
01E0 [7] (48 °C) st-650H
01E0 [7] (48 °C) st480
01E6 [7] (48.6 °C) ST-978
01E7 [7] (48.7 °C) ST-978
01E8 [7] (48.8 °C) ST480K
01E9 [7] (48.9 °C) ST-978
01EA [7] (49 °C) k1prv2
01EA [7] (49 °C) K1PRv4PZ
01EA [7] (49 °C) st-450
01EA [7] (49 °C) st-48
01EA [7] (49 °C) ST-480zPID
01EA [7] (49 °C) st-650H
01EB [7] (49.1 °C) ST480K
01ED [7] (49.3 °C) a
01F0 [7] (49.6 °C) a
01F1 [7] (49.7 °C) a
01F2 [7] (49.8 °C) a
01F2 [7] (49.8 °C) ST-978
01F3 [7] (49.9 °C) st480
01F4 [7] (50 °C) ddd
01F4 [7] (50 °C) esp
01F4 [7] (50 °C) k1prv2
01F4 [7] (50 °C) K1PRv4PZ
01F4 [7] (50 °C) st-450
01F4 [7] (50 °C) st-48
01F4 [7] (50 °C) st-630h
01F4 [7] (50 °C) st-650H
01F4 [7] (50 °C) ST-978
01F6 [7] (50.2 °C) st480
01F6 [7] (50.2 °C) ST480K
01F7 [7] (50.3 °C) ST480K
01F8 [7] (50.4 °C) ST480K
01FA [7] (50.6 °C) ST-978
01FB [7] (50.7 °C) ST-978
01FD [7] (50.9 °C) aaa
01FE [7] (51 °C) aaa
01FE [7] (51 °C) asd
01FE [7] (51 °C) ddd
01FE [7] (51 °C) eeee
01FE [7] (51 °C) jakistest
01FE [7] (51 °C) k1prv2
01FE [7] (51 °C) K1PRv4PZ
01FE [7] (51 °C) st-450
01FE [7] (51 °C) ST-48
01FE [7] (51 °C) ST-480
01FE [7] (51 °C) ST-480zPID
01FE [7] (51 °C) st-500
01FE [7] (51 °C) st-650h
01FE [7] (51 °C) ST37rs
01FE [7] (51 °C) st450
01FE [7] (51 °C) ST480K
01FE [7] (51 °C) st480zpid
01FE [7] (51 °C) stalmark
0208 [7] (52 °C) a
0208 [7] (52 °C) eeee
0208 [7] (52 °C) st-450
0208 [7] (52 °C) st-48
0208 [7] (52 °C) ST-480
0208 [7] (52 °C) ST-480zPID
0208 [7] (52 °C) ST-755zPID
0208 [7] (52 °C) St37rs
0208 [7] (52 °C) ST480
0208 [7] (52 °C) stalamrk
0208 [7] (52 °C) stalmark
020B [7] (52.3 °C) aa
020B [7] (52.3 °C) st480k
0212 [7] (53 °C) k1prv2
0212 [7] (53 °C) st-450zPID
0212 [7] (53 °C) st-48
0212 [7] (53 °C) ST-480zPID
0212 [7] (53 °C) st-48zPID
0212 [7] (53 °C) st-650h
0212 [7] (53 °C) ST-755
0217 [7] (53.5 °C) 123
021C [7] (54 °C) k1prv2
021C [7] (54 °C) K1PRv4PZ
021C [7] (54 °C) st-48
021C [7] (54 °C) st-48zPID
021C [7] (54 °C) ST-755zPID
021C [7] (54 °C) St37rs
0224 [7] (54.8 °C) 12
0226 [7] (55 °C) K1PRv2
0226 [7] (55 °C) ag
0226 [7] (55 °C) ag lux
0226 [7] (55 °C) eeee
0226 [7] (55 °C) K1PRv2
0226 [7] (55 °C) K1Pv2
0226 [7] (55 °C) k1pv4
0226 [7] (55 °C) st-37
0226 [7] (55 °C) st-480
0226 [7] (55 °C) ST-717
0226 [7] (55 °C) ST-978
0226 [7] (55 °C) ST480
0226 [7] (55 °C) st755
0258 [7] (60 °C) st-234
0258 [7] (60 °C) ST-37
0258 [7] (60 °C) ST-48
026C [7] (62 °C) ST-37
026C [7] (62 °C) ST-48
0276 [7] (63 °C) st-234
0276 [7] (63 °C) ST-37
0280 [7] (64 °C) ST-755
03DE [7] (99 °C) ST-480
03DE [7] (99 °C) st37 rs
03DE [7] (99 °C) ST402
1AE1 [7] (688.1 °C) tech
F830 [7] (brak pomiaru) K1Pv2
hex:166F
0000 [] () ST-480
hex:1670
0000 [] () ST-480
hex:1671
0000 [] () ST-480
hex:1672
0000 [] () ST-480
hex:1673
0000 [] () ST-480
hex:1674
0000 [] () ST-480
hex:1675
0000 [] () ST-480
hex:1676
0000 [] () ST-480
hex:1677
0000 [] () ST-480
hex:1678
0000 [] () ST-480
0066 [] () ST-480
hex:1679
0000 [] () ST-480
0000 [] () st630h
0002 [] () st630h
0003 [] () st630h
hex:167A
0000 [] () ST-480
hex:167B
0000 [] () ST-480
hex:167C
0000 [] () ST-480
hex:167D
0000 [] () ST-480
hex:167E
0000 [] () ST-480
hex:167F
Zawór ustawienie wprowadzone
0000 [9] (brak ustawienia) AG LUX (bez PID)
0000 [9] (brak ustawienia) asd
0000 [9] (brak ustawienia) k1P v2
0000 [9] (brak ustawienia) k1prv2
0000 [9] (brak ustawienia) st-234
0000 [9] (brak ustawienia) ST-480
0000 [9] (brak ustawienia) ST-755
0006 [9] (6 °C) ST-480
0014 [9] (20 °C) Tech ST-750zPID
0017 [9] (23 °C) ST-755
001A [9] (26 °C) k1prv2
001A [9] (26 °C) ST-450 zPID
001A [9] (26 °C) ST-480
001A [9] (26 °C) st-630 H
001A [9] (26 °C) ST-730zPID
001A [9] (26 °C) ST-750
001B [9] (27 °C) k1P v2
001B [9] (27 °C) k1prv2
001B [9] (27 °C) K1PRv4
001C [9] (28 °C) K1p
001C [9] (28 °C) k1P v2
001D [9] (29 °C) k1prv2
001E [9] (30 °C) 260
001E [9] (30 °C) e putty
001E [9] (30 °C) st
001E [9] (30 °C) ST-450 zPID
001E [9] (30 °C) st-630h
001E [9] (30 °C) st630h
001E [9] (30 °C) tech-st630h
0020 [9] (32 °C) K1PRv4
0021 [9] (33 °C) 12
0022 [9] (34 °C) st-650h
0022 [9] (34 °C) stalmark
0023 [9] (35 °C) st-234
0023 [9] (35 °C) ST-755
0023 [9] (35 °C) stalmark
0024 [9] (36 °C) eeee
0024 [9] (36 °C) esp
0024 [9] (36 °C) jakistest
0024 [9] (36 °C) st-650h
0024 [9] (36 °C) st-755
0024 [9] (36 °C) ST-978
0024 [9] (36 °C) stalmark
0025 [9] (37 °C) ST480
0025 [9] (37 °C) ST480K
0026 [9] (38 °C) a
0026 [9] (38 °C) st480
0027 [9] (39 °C) asd
0027 [9] (39 °C) st480
0028 [9] (40 °C) at-987
0028 [9] (40 °C) ST-755 zPid
0028 [9] (40 °C) ST-978
0028 [9] (40 °C) st480
0029 [9] (41 °C) st-234
0029 [9] (41 °C) ST-480zPID
0029 [9] (41 °C) st-650H
0029 [9] (41 °C) ST480
002A [9] (42 °C) aaa
002A [9] (42 °C) ST-978
002A [9] (42 °C) ST480K
002B [9] (43 °C) ST-730zPID
002B [9] (43 °C) ST-978
002D [9] (45 °C) K1PRv4PZ
002D [9] (45 °C) s
002D [9] (45 °C) st-234
002D [9] (45 °C) st-450zPID
002D [9] (45 °C) st450
002D [9] (45 °C) ST480K
0030 [9] (48 °C) asd
0030 [9] (48 °C) K1p
0030 [9] (48 °C) k1pv4
0030 [9] (48 °C) p1
0030 [9] (48 °C) ST-402
0030 [9] (48 °C) ST-450
0030 [9] (48 °C) ST-480
0030 [9] (48 °C) ST-480zpid
0030 [9] (48 °C) st-650H
0031 [9] (49 °C) k1prv2
0032 [9] (50 °C) st 755
0032 [9] (50 °C) TECH DEFRO-AG LUX
0037 [9] (55 °C) ST-500
003C [9] (60 °C) asd
003C [9] (60 °C) st-450
003C [9] (60 °C) st-650H
003C [9] (60 °C) tech AG LUX
0041 [9] (65 °C) Defro AG Lux (zPID)
hex:1680
Stan zaworu
0000 [0] (stop) 260
0000 [0] (stop) asd
0000 [0] (stop) e putty
0000 [0] (stop) k1P v2
0000 [0] (stop) k1prv2
0000 [0] (stop) K1PRv4PZ
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) ST-450 zPID
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) ST-500
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) st-630h
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-750
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) tech AG LUX
0000 [0] (stop) tech-st630h
0001 [0] (praca) 12
0001 [0] (praca) a
0001 [0] (praca) aaa
0001 [0] (praca) asd
0001 [0] (praca) Defro AG Lux (zPID)
0001 [0] (praca) eeee
0001 [0] (praca) esp
0001 [0] (praca) jakistest
0001 [0] (praca) K1p
0001 [0] (praca) k1P v2
0001 [0] (praca) k1prv2
0001 [0] (praca) K1PRv4
0001 [0] (praca) k1pv4
0001 [0] (praca) p1
0001 [0] (praca) s
0001 [0] (praca) st 755
0001 [0] (praca) st-234
0001 [0] (praca) ST-402
0001 [0] (praca) st-450
0001 [0] (praca) ST-450 zPID
0001 [0] (praca) st-450zPID
0001 [0] (praca) ST-480
0001 [0] (praca) ST-480zPID
0001 [0] (praca) st-650h
0001 [0] (praca) ST-730zPID
0001 [0] (praca) st-755
0001 [0] (praca) ST-755 zPid
0001 [0] (praca) ST-978
0001 [0] (praca) st450
0001 [0] (praca) ST480
0001 [0] (praca) ST480K
0001 [0] (praca) stalmark
0001 [0] (praca) TECH DEFRO-AG LUX
0001 [0] (praca) Tech ST-750zPID
0037 [0] () st630h
hex:1681
Zmierzona temperatura zewnętrzna
0000 [7] (0 °C) a
0000 [7] (0 °C) ddd
0000 [7] (0 °C) eeee
0000 [7] (0 °C) jakistest
0000 [7] (0 °C) k1P v2
0000 [7] (0 °C) st-450
0000 [7] (0 °C) ST-480
0000 [7] (0 °C) ST-480zPID
0000 [7] (0 °C) st-650h
0000 [7] (0 °C) ST-755
0000 [7] (0 °C) st480
0000 [7] (0 °C) stalmark
0001 [7] (0.1 °C) asd
000A [7] (1 °C) eeee
000A [7] (1 °C) K1p
000A [7] (1 °C) st-450
000A [7] (1 °C) ST-755
000C [7] (1.2 °C) asd
0010 [7] (1.6 °C) asd
0011 [7] (1.7 °C) ddd
0011 [7] (1.7 °C) ST480
0011 [7] (1.7 °C) ST480K
0014 [7] (2 °C) K1PRv2
0014 [7] (2 °C) ag
0014 [7] (2 °C) ag lux
0014 [7] (2 °C) k1prv2
0014 [7] (2 °C) K1Pv2
0014 [7] (2 °C) st-37
0014 [7] (2 °C) st-450
0014 [7] (2 °C) st-480
0014 [7] (2 °C) ST-717
0014 [7] (2 °C) ST-978
0014 [7] (2 °C) ST480
0014 [7] (2 °C) stalamrk
0014 [7] (2 °C) stalmark
001C [7] (2.8 °C) asd
001E [7] (3 °C) k1P v2
001E [7] (3 °C) st-450
001E [7] (3 °C) st-650h
0024 [7] (3.6 °C) 123
0028 [7] (4 °C) k1P v2
0028 [7] (4 °C) st-450
0032 [7] (5 °C) k1P v2
0032 [7] (5 °C) k1prv2
0032 [7] (5 °C) K1PRv4
0032 [7] (5 °C) st-450
0038 [7] (5.6 °C) 12
003C [7] (6 °C) a
003C [7] (6 °C) k1P v2
003C [7] (6 °C) k1prv2
003C [7] (6 °C) K1PRv4
003C [7] (6 °C) st-450
003C [7] (6 °C) ST480
0064 [7] (10 °C) ST-480zPID
0064 [7] (10 °C) ST-755
006E [7] (11 °C) ST-480zPID
006E [7] (11 °C) st480zpid
0078 [7] (12 °C) ST-755
0078 [7] (12 °C) ST-755zPID
0079 [7] (12.1 °C) aa
0079 [7] (12.1 °C) st480k
0080 [7] (12.8 °C) aaa
0081 [7] (12.9 °C) aaa
0082 [7] (13 °C) aaa
0082 [7] (13 °C) ST480K
0085 [7] (13.3 °C) ST480K
0097 [7] (15.1 °C) ST480K
00B3 [7] (17.9 °C) s
00B4 [7] (18 °C) Tech ST-750zPID
00BE [7] (19 °C) Tech ST-750zPID
00C0 [7] (19.2 °C) st
00C2 [7] (19.4 °C) st
00DC [7] (22 °C) jakistest
00DC [7] (22 °C) st
00DC [7] (22 °C) st-480
00DC [7] (22 °C) ST-730
00DC [7] (22 °C) ST-730zPID
00F0 [7] (24 °C) ST-730zPID
00F0 [7] (24 °C) ST-755
010E [7] (27 °C) ag
010E [7] (27 °C) eeee
010E [7] (27 °C) k1pv4
010E [7] (27 °C) ST-730zPID
010E [7] (27 °C) ST-755zPID
010E [7] (27 °C) ST-978
010E [7] (27 °C) ST480
010E [7] (27 °C) st755
0118 [7] (28 °C) ST-730zPID
0122 [7] (29 °C) ST-730zPID
0122 [7] (29 °C) ST-750
013C [7] (31.6 °C) asd
3015 [7] (1230.9 °C) st630h
F830 [7] (brak pomiaru) 123
F830 [7] (brak pomiaru) 260
F830 [7] (brak pomiaru) 480
F830 [7] (brak pomiaru) ag lux
F830 [7] (brak pomiaru) asd
F830 [7] (brak pomiaru) Defro AG Lux (zPID)
F830 [7] (brak pomiaru) dsa
F830 [7] (brak pomiaru) e putty
F830 [7] (brak pomiaru) K1PRv4PZ
F830 [7] (brak pomiaru) st
F830 [7] (brak pomiaru) ST 37
F830 [7] (brak pomiaru) st-234
F830 [7] (brak pomiaru) ST-37
F830 [7] (brak pomiaru) ST-48
F830 [7] (brak pomiaru) ST-480
F830 [7] (brak pomiaru) St-480 zPID
F830 [7] (brak pomiaru) st-48zPID
F830 [7] (brak pomiaru) st-500
F830 [7] (brak pomiaru) ST-505
F830 [7] (brak pomiaru) st-630 H
F830 [7] (brak pomiaru) st-630h
F830 [7] (brak pomiaru) ST-709
F830 [7] (brak pomiaru) ST-730zPID
F830 [7] (brak pomiaru) ST-755
F830 [7] (brak pomiaru) ST-755 zPid
F830 [7] (brak pomiaru) ST-755zPID
F830 [7] (brak pomiaru) ST-978
F830 [7] (brak pomiaru) st37
F830 [7] (brak pomiaru) ST37rs
F830 [7] (brak pomiaru) ST402
F830 [7] (brak pomiaru) st480
F830 [7] (brak pomiaru) ST480K
F830 [7] (brak pomiaru) st630h
F830 [7] (brak pomiaru) TECH
F830 [7] (brak pomiaru) tech AG LUX
F830 [7] (brak pomiaru) tech-st630h
F830 [7] (brak pomiaru) tom
FC18 [7] (brak pomiaru) 1
FC18 [7] (brak pomiaru) 123
FC18 [7] (brak pomiaru) AG LUX (bez PID)
FC18 [7] (brak pomiaru) asd
FC18 [7] (brak pomiaru) s
FC18 [7] (brak pomiaru) ST 37
FC18 [7] (brak pomiaru) st-234
FC18 [7] (brak pomiaru) ST-2640
FC18 [7] (brak pomiaru) ST-37
FC18 [7] (brak pomiaru) st-48
FC18 [7] (brak pomiaru) ST-480
FC18 [7] (brak pomiaru) ST-730zPID
FC18 [7] (brak pomiaru) ST-978
FC18 [7] (brak pomiaru) st37
FC18 [7] (brak pomiaru) st37 rs
FC18 [7] (brak pomiaru) ST37rs
FC18 [7] (brak pomiaru) ST402
FFB0 [7] (-8 °C) K1Pv2
FFD8 [7] (-4 °C) ddd
FFD8 [7] (-4 °C) st450
FFE2 [7] (-3 °C) esp
FFE2 [7] (-3 °C) st-650H
FFE2 [7] (-3 °C) st450
FFEC [7] (-2 °C) st-450zPID
FFEC [7] (-2 °C) st-650H
FFF6 [7] (-1 °C) esp
FFF6 [7] (-1 °C) ST-480zPID
FFF6 [7] (-1 °C) st-650H
FFF6 [7] (-1 °C) TECH DEFRO-AG LUX
FFFD [7] (-0.3 °C) a
FFFF [7] (-0.1 °C) a
FFFF [7] (-0.1 °C) st480
hex:1682
0000 [] () ST-480
hex:1683
0000 [] () ST-480
hex:1684
0000 [] () K1PRv2
0000 [] () ag
0000 [] () ag lux
0000 [] () asd
0000 [] () Defro AG Lux (zPID)
0000 [] () eeee
0000 [] () esp
0000 [] () jakistest
0000 [] () K1p
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () K1PRv4
0000 [] () K1PRv4PZ
0000 [] () K1Pv2
0000 [] () s
0000 [] () st
0000 [] () st 755
0000 [] () st-234
0000 [] () st-37
0000 [] () st-450
0000 [] () ST-450 zPID
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-480zPID
0000 [] () ST-500
0000 [] () st-630 H
0000 [] () st-630h
0000 [] () st-650h
0000 [] () ST-717
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-750
0000 [] () st-755
0000 [] () ST-755 zPid
0000 [] () ST-978
0000 [] () st37
0000 [] () St37rs
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
0000 [] () st630h
0000 [] () stalmark
0000 [] () tech AG LUX
0000 [] () TECH DEFRO-AG LUX
0000 [] () Tech ST-750zPID
0000 [] () tech-st630h
0000 [] () tom
FFF6 [] () st-234
FFF6 [] () st-450zPID
FFF6 [] () ST-480
FFF6 [] () st450
FFF6 [] () ST480
FFF8 [] () st630h
FFFA [] () 260
FFFA [] () e putty
FFFA [] () st
FFFA [] () st630h
FFFB [] () tom
hex:1685
0000 [] () ST-480
hex:1686
0000 [] () ST-480
hex:1687
0000 [] () ST-480
hex:1688
0000 [] () ST-480
hex:1689
0000 [] () ST-480
hex:168A
0000 [] () ST-480
hex:168B
0000 [] () ST-480
hex:168C
0000 [] () ST-480
hex:168D
0000 [] () ST-480
hex:168E
0000 [] () ST-480
hex:168F
0000 [] () ST-480
hex:1690
0000 [] () ST-480
hex:1691
0000 [] () ST-480
hex:1692
0000 [] () ST-480
hex:1693
0000 [] () ST-480
hex:1694
0000 [] () ST-480
hex:1695
0000 [] () ST-480
hex:1696
0000 [] () ST-480
hex:1697
0000 [] () ST-480
hex:1698
0000 [] () ST-480
hex:1699
?
0000 [2] (brak) a
0000 [2] (brak) asd
0000 [2] (brak) s
0000 [2] (brak) st
0000 [2] (brak) ST-480
0000 [2] (brak) ST-730zPID
0000 [2] (brak) ST-978
00E3 [2] (22.7) st-450
00E4 [2] (22.8) st-450
00E5 [2] (22.9) st-450
hex:169A
0000 [] () ST-480
hex:169B
0000 [] () ST-480
hex:169C
0000 [] () ST-480
hex:169D
0000 [] () ST-480
hex:169E
minMax CO
0000 [3] (brak ustawień) ST-480
3C3C [3] (60-60 °C) ST-755
4632 [3] (50-70 °C) 12
4632 [3] (50-70 °C) 123
4632 [3] (50-70 °C) aa
4632 [3] (50-70 °C) aaa
4632 [3] (50-70 °C) st480k
463C [3] (60-70 °C) a
463C [3] (60-70 °C) ddd
463C [3] (60-70 °C) ST480
463C [3] (60-70 °C) ST480K
502D [3] (45-80 °C) 1
502D [3] (45-80 °C) 123
502D [3] (45-80 °C) 260
502D [3] (45-80 °C) 480
502D [3] (45-80 °C) a
502D [3] (45-80 °C) AG LUX
502D [3] (45-80 °C) AG LUX (bez PID)
502D [3] (45-80 °C) asd
502D [3] (45-80 °C) ddd
502D [3] (45-80 °C) dsa
502D [3] (45-80 °C) e putty
502D [3] (45-80 °C) eeee
502D [3] (45-80 °C) esp
502D [3] (45-80 °C) jakistest
502D [3] (45-80 °C) K1p
502D [3] (45-80 °C) k1P v2
502D [3] (45-80 °C) k1prv2
502D [3] (45-80 °C) K1PRv4
502D [3] (45-80 °C) s
502D [3] (45-80 °C) st
502D [3] (45-80 °C) ST 37
502D [3] (45-80 °C) st-234
502D [3] (45-80 °C) ST-2640
502D [3] (45-80 °C) ST-37
502D [3] (45-80 °C) st-450
502D [3] (45-80 °C) st-450zPID
502D [3] (45-80 °C) ST-48
502D [3] (45-80 °C) ST-480
502D [3] (45-80 °C) St-480 zPID
502D [3] (45-80 °C) ST-480zPID
502D [3] (45-80 °C) st-48zPID
502D [3] (45-80 °C) st-500
502D [3] (45-80 °C) ST-505
502D [3] (45-80 °C) st-630 H
502D [3] (45-80 °C) st-630h
502D [3] (45-80 °C) st-650h
502D [3] (45-80 °C) ST-730
502D [3] (45-80 °C) ST-730zPID
502D [3] (45-80 °C) ST-750
502D [3] (45-80 °C) ST-755
502D [3] (45-80 °C) st-978
502D [3] (45-80 °C) st37 rs
502D [3] (45-80 °C) ST37rs
502D [3] (45-80 °C) ST402
502D [3] (45-80 °C) st450
502D [3] (45-80 °C) ST480
502D [3] (45-80 °C) ST480K
502D [3] (45-80 °C) st480zpid
502D [3] (45-80 °C) st630h
502D [3] (45-80 °C) stalamrk
502D [3] (45-80 °C) stalmark
502D [3] (45-80 °C) TECH
502D [3] (45-80 °C) TECH DEFRO-AG LUX
502D [3] (45-80 °C) tech-st630h
502D [3] (45-80 °C) tom
5032 [3] (50-80 °C) ST-709
5032 [3] (50-80 °C) ST-730zPID
5032 [3] (50-80 °C) tech AG LUX
5035 [3] (53-80 °C) ag
5035 [3] (53-80 °C) asd
5035 [3] (53-80 °C) eeee
5035 [3] (53-80 °C) k1pv4
5035 [3] (53-80 °C) ST-480
5035 [3] (53-80 °C) ST-730zPID
5035 [3] (53-80 °C) ST-755
5035 [3] (53-80 °C) ST-755 zPid
5035 [3] (53-80 °C) ST-755zPID
5035 [3] (53-80 °C) ST-978
5035 [3] (53-80 °C) st37
5035 [3] (53-80 °C) ST480
5035 [3] (53-80 °C) st755
5035 [3] (53-80 °C) Tech ST-750zPID
hex:169F
minMax CWU
0000 [3] (brak ustawień) ST-480
0000 [3] (brak ustawień) ST-978
3C1E [3] (30-60 °C) ddd
3C1E [3] (30-60 °C) st-450zPID
3C1E [3] (30-60 °C) st450
3C23 [3] (35-60 °C) ddd
3C23 [3] (35-60 °C) eeee
3C23 [3] (35-60 °C) esp
3C23 [3] (35-60 °C) jakistest
3C23 [3] (35-60 °C) st-650h
3C23 [3] (35-60 °C) stalamrk
3C23 [3] (35-60 °C) stalmark
3C28 [3] (40-60 °C) a
3C28 [3] (40-60 °C) ag
3C28 [3] (40-60 °C) eeee
3C28 [3] (40-60 °C) jakistest
3C28 [3] (40-60 °C) k1pv4
3C28 [3] (40-60 °C) st
3C28 [3] (40-60 °C) st-37
3C28 [3] (40-60 °C) ST-480
3C28 [3] (40-60 °C) St-480 zPID
3C28 [3] (40-60 °C) ST-480zPID
3C28 [3] (40-60 °C) ST-730
3C28 [3] (40-60 °C) ST-730zPID
3C28 [3] (40-60 °C) ST-750
3C28 [3] (40-60 °C) ST-755
3C28 [3] (40-60 °C) ST-755 zPid
3C28 [3] (40-60 °C) ST-755zPID
3C28 [3] (40-60 °C) ST-978
3C28 [3] (40-60 °C) ST480
3C28 [3] (40-60 °C) st480zpid
3C28 [3] (40-60 °C) st755
3C28 [3] (40-60 °C) tech AG LUX
3C28 [3] (40-60 °C) Tech ST-750zPID
4614 [3] (20-70 °C) 12
4614 [3] (20-70 °C) 123
4614 [3] (20-70 °C) a
4614 [3] (20-70 °C) aa
4614 [3] (20-70 °C) aaa
4614 [3] (20-70 °C) ddd
4614 [3] (20-70 °C) ST480
4614 [3] (20-70 °C) ST480K
4B23 [3] (35-75 °C) 260
4B23 [3] (35-75 °C) e putty
4B23 [3] (35-75 °C) st
4B23 [3] (35-75 °C) st-630 H
4B23 [3] (35-75 °C) st-630h
4B23 [3] (35-75 °C) st630h
4B23 [3] (35-75 °C) tech-st630h
4B28 [3] (40-75 °C) 1
4B28 [3] (40-75 °C) 123
4B28 [3] (40-75 °C) 480
4B28 [3] (40-75 °C) AG LUX
4B28 [3] (40-75 °C) AG LUX (bez PID)
4B28 [3] (40-75 °C) asd
4B28 [3] (40-75 °C) dsa
4B28 [3] (40-75 °C) K1p
4B28 [3] (40-75 °C) k1P v2
4B28 [3] (40-75 °C) k1prv2
4B28 [3] (40-75 °C) K1PRv4
4B28 [3] (40-75 °C) s
4B28 [3] (40-75 °C) st
4B28 [3] (40-75 °C) ST 37
4B28 [3] (40-75 °C) st-234
4B28 [3] (40-75 °C) ST-2640
4B28 [3] (40-75 °C) ST-37
4B28 [3] (40-75 °C) st-450
4B28 [3] (40-75 °C) ST-48
4B28 [3] (40-75 °C) ST-480
4B28 [3] (40-75 °C) st-48zPID
4B28 [3] (40-75 °C) st-500
4B28 [3] (40-75 °C) ST-505
4B28 [3] (40-75 °C) st-650H
4B28 [3] (40-75 °C) ST-709
4B28 [3] (40-75 °C) ST-730zPID
4B28 [3] (40-75 °C) ST-755
4B28 [3] (40-75 °C) ST-978
4B28 [3] (40-75 °C) st37
4B28 [3] (40-75 °C) st37 rs
4B28 [3] (40-75 °C) ST37rs
4B28 [3] (40-75 °C) ST402
4B28 [3] (40-75 °C) st480
4B28 [3] (40-75 °C) ST480K
4B28 [3] (40-75 °C) TECH
4B28 [3] (40-75 °C) TECH DEFRO-AG LUX
4B28 [3] (40-75 °C) tom
hex:16A0
0000 [] () ST-480
hex:16A1
0000 [] () ST-480
hex:16A2
0000 [] () ST-480
hex:16A3
0000 [] () ST-480
hex:16A4
0000 [] () ST-480
hex:16A5
0000 [] () ST-480
hex:16A6
0000 [] () ST-480
hex:16A7
0000 [] () ST-480
hex:16A8
0000 [] () ST-480
hex:16A9
0000 [] () ST-480
hex:16AA
0000 [] () ST-480
hex:16AB
0000 [] () ST-480
hex:16AC
0000 [] () ST-480
hex:16AD
0000 [] () ST-480
hex:16AE
Pompa dodatkowa
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) ddd
0000 [0] (stop) eeee
0000 [0] (stop) esp
0000 [0] (stop) jakistest
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) st-37
0000 [0] (stop) st-450
0000 [0] (stop) st-450zPID
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) St-480 zPID
0000 [0] (stop) ST-480zPID
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) st-650h
0000 [0] (stop) ST-730
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-750
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) st450
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) st480zpid
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) stalamrk
0000 [0] (stop) stalmark
0001 [0] (praca) 260
0001 [0] (praca) e putty
0001 [0] (praca) st
0001 [0] (praca) st-630h
0001 [0] (praca) st630h
0001 [0] (praca) tech-st630h
hex:16AF
0000 [] () ST-480
hex:16B0
Dodatkowa pompa
0000 [0] () ST-480
0004 [0] () 260
0004 [0] () e putty
0004 [0] () st
0004 [0] () st-630h
0004 [0] () st630h
0004 [0] () tech-st630h
0005 [0] (wyłączona) a
0005 [0] (wyłączona) ag
0005 [0] (wyłączona) ddd
0005 [0] (wyłączona) eeee
0005 [0] (wyłączona) esp
0005 [0] (wyłączona) jakistest
0005 [0] (wyłączona) k1pv4
0005 [0] (wyłączona) st
0005 [0] (wyłączona) st-37
0005 [0] (wyłączona) st-450
0005 [0] (wyłączona) st-450zPID
0005 [0] (wyłączona) ST-480
0005 [0] (wyłączona) St-480 zPID
0005 [0] (wyłączona) ST-480zPID
0005 [0] (wyłączona) st-630 H
0005 [0] (wyłączona) st-650h
0005 [0] (wyłączona) ST-730
0005 [0] (wyłączona) ST-730zPID
0005 [0] (wyłączona) ST-750
0005 [0] (wyłączona) ST-755
0005 [0] (wyłączona) ST-755 zPid
0005 [0] (wyłączona) ST-755zPID
0005 [0] (wyłączona) ST-978
0005 [0] (wyłączona) st450
0005 [0] (wyłączona) ST480
0005 [0] (wyłączona) st480zpid
0005 [0] (wyłączona) st630h
0005 [0] (wyłączona) st755
0005 [0] (wyłączona) stalamrk
0005 [0] (wyłączona) stalmark
0005 [0] (wyłączona) tech AG LUX
0005 [0] (wyłączona) Tech ST-750zPID
0416 [0] () st-630h
0416 [0] () st630h
hex:16B1
0000 [] () ST-480
hex:16B2
0000 [] () ST-480
hex:16B3
0000 [] () ST-480
hex:16B4
0000 [] () ST-480
hex:16B5
0000 [] () ST-480
hex:16B6
Pompa cyrkulacyjna
0000 [0] (stop) 260
0000 [0] (stop) a
0000 [0] (stop) ag
0000 [0] (stop) ddd
0000 [0] (stop) e putty
0000 [0] (stop) eeee
0000 [0] (stop) esp
0000 [0] (stop) jakistest
0000 [0] (stop) k1pv4
0000 [0] (stop) st
0000 [0] (stop) st-37
0000 [0] (stop) st-450
0000 [0] (stop) st-450zPID
0000 [0] (stop) ST-480
0000 [0] (stop) St-480 zPID
0000 [0] (stop) ST-480zPID
0000 [0] (stop) st-630 H
0000 [0] (stop) st-630h
0000 [0] (stop) st-650h
0000 [0] (stop) ST-730
0000 [0] (stop) ST-730zPID
0000 [0] (stop) ST-750
0000 [0] (stop) ST-755
0000 [0] (stop) ST-755 zPid
0000 [0] (stop) ST-755zPID
0000 [0] (stop) ST-978
0000 [0] (stop) st450
0000 [0] (stop) ST480
0000 [0] (stop) st480zpid
0000 [0] (stop) st630h
0000 [0] (stop) st755
0000 [0] (stop) stalamrk
0000 [0] (stop) stalmark
0000 [0] (stop) tech AG LUX
0000 [0] (stop) Tech ST-750zPID
0000 [0] (stop) tech-st630h
0016 [0] () st630h
hex:16B7
0000 [] () ST-480
hex:16B8
0000 [] () ST-480
hex:16B9
0000 [] () aaa
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () s
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-755
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST480K
0001 [] () 12
0001 [] () a
0001 [] () asd
0001 [] () ST-978
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:16BA
0000 [] () ST-480
hex:16BB
0000 [] () ST-480
hex:16BC
0000 [] () ST-480
hex:16BD
0000 [] () ST-480
hex:16BE
0000 [] () ST-480
hex:16BF
0000 [] () ST-480
hex:16C0
0000 [] () ST-480
hex:16C1
?
0000 [2] (brak) ST-480
00B2 [2] (17.8) s
00B9 [2] (18.5) st
00C0 [2] (19.2) st
0107 [2] (26.3) ST-978
0109 [2] (26.5) ST-978
010B [2] (26.7) ST-978
0123 [2] (29.1) ST-978
0147 [2] (32.7) asd
01DE [2] (47.8) ddd
01DE [2] (47.8) ST480
01DE [2] (47.8) ST480K
01E1 [2] (48.1) a
01E8 [2] (48.8) a
01F1 [2] (49.7) a
01F8 [2] (50.4) st480
01F9 [2] (50.5) ST-978
0206 [2] (51.8) 12
0207 [2] (51.9) ST-978
0208 [2] (52) ST-978
0209 [2] (52.1) ST-978
020A [2] (52.2) ST-978
020B [2] (52.3) a
020B [2] (52.3) ST-730zPID
020B [2] (52.3) ST-978
020C [2] (52.4) ST-730zPID
020C [2] (52.4) ST-978
020D [2] (52.5) a
0211 [2] (52.9) st480
0214 [2] (53.2) aa
0214 [2] (53.2) ST-730zPID
0214 [2] (53.2) ST-978
0214 [2] (53.2) st480
0214 [2] (53.2) st480k
0218 [2] (53.6) a
021A [2] (53.8) ST480K
021B [2] (53.9) ST-978
021C [2] (54) ST-978
021C [2] (54) ST480K
021D [2] (54.1) ST480K
021E [2] (54.2) aaa
0220 [2] (54.4) aaa
0221 [2] (54.5) aaa
0221 [2] (54.5) ST480K
0229 [2] (55.3) ST-978
022E [2] (55.8) 123
0240 [2] (57.6) ST480K
0257 [2] (59.9) ST-978
026E [2] (62.2) ST-480
hex:16C2
Adres zaworu
0000 [1] (brak) 12
0000 [1] (brak) 123
0000 [1] (brak) 260
0000 [1] (brak) a
0000 [1] (brak) aaa
0000 [1] (brak) ag
0000 [1] (brak) AG LUX
0000 [1] (brak) AG LUX (bez PID)
0000 [1] (brak) asd
0000 [1] (brak) e putty
0000 [1] (brak) eeee
0000 [1] (brak) esp
0000 [1] (brak) jakistest
0000 [1] (brak) K1p
0000 [1] (brak) k1P v2
0000 [1] (brak) k1prv2
0000 [1] (brak) K1PRv4PZ
0000 [1] (brak) s
0000 [1] (brak) st
0000 [1] (brak) ST 37
0000 [1] (brak) st-234
0000 [1] (brak) ST-37
0000 [1] (brak) st-450
0000 [1] (brak) st-450zPID
0000 [1] (brak) ST-480
0000 [1] (brak) ST-480zPID
0000 [1] (brak) st-630h
0000 [1] (brak) st-650h
0000 [1] (brak) st-730
0000 [1] (brak) ST-730zPID
0000 [1] (brak) ST-750
0000 [1] (brak) ST-755
0000 [1] (brak) ST-755 zPid
0000 [1] (brak) ST-978
0000 [1] (brak) st-987
0000 [1] (brak) st37
0000 [1] (brak) ST37rs
0000 [1] (brak) st450
0000 [1] (brak) ST480
0000 [1] (brak) ST480K
0000 [1] (brak) st630h
0000 [1] (brak) st730
0000 [1] (brak) stalmark
0000 [1] (brak) TECH DEFRO-AG LUX
0000 [1] (brak) Tech ST-750zPID
0000 [1] (brak) tech-st630h
0000 [1] (brak) tom
0001 [1] (1) 12
0001 [1] (1) a
0001 [1] (1) aaa
0001 [1] (1) asd
0001 [1] (1) at-987
0001 [1] (1) eeee
0001 [1] (1) s
0001 [1] (1) st-234
0001 [1] (1) ST-730zPID
0001 [1] (1) ST-978
0001 [1] (1) ST480
0001 [1] (1) ST480K
0001 [1] (1) stalmark
0016 [1] (22) eeee
0016 [1] (22) st630h
0016 [1] (22) stalmark
167F [1] (5759) eeee
167F [1] (5759) stalmark
4B36 [1] (19254) Defro AG Lux (zPID)
FFF1 [1] (65521) 260
FFF1 [1] (65521) asd
FFF1 [1] (65521) e putty
FFF1 [1] (65521) eeee
FFF1 [1] (65521) esp
FFF1 [1] (65521) jakistest
FFF1 [1] (65521) st
FFF1 [1] (65521) st 755
FFF1 [1] (65521) st-234
FFF1 [1] (65521) st-450
FFF1 [1] (65521) ST-450 zPID
FFF1 [1] (65521) st-450zPID
FFF1 [1] (65521) ST-480
FFF1 [1] (65521) ST-480zPID
FFF1 [1] (65521) ST-500
FFF1 [1] (65521) st-630 H
FFF1 [1] (65521) st-630h
FFF1 [1] (65521) st-650h
FFF1 [1] (65521) ST-730zPID
FFF1 [1] (65521) ST-750
FFF1 [1] (65521) st-755
FFF1 [1] (65521) ST-755 zPid
FFF1 [1] (65521) ST-978
FFF1 [1] (65521) st450
FFF1 [1] (65521) ST480
FFF1 [1] (65521) st630h
FFF1 [1] (65521) stalmark
FFF1 [1] (65521) tech AG LUX
FFF1 [1] (65521) Tech ST-750zPID
FFF1 [1] (65521) tech-st630h
FFFF [1] (65535) asd
FFFF [1] (65535) K1p
FFFF [1] (65535) k1P v2
FFFF [1] (65535) k1prv2
FFFF [1] (65535) K1PRv4
FFFF [1] (65535) K1PRv4PZ
FFFF [1] (65535) k1pv4
FFFF [1] (65535) p1
FFFF [1] (65535) ST-402
FFFF [1] (65535) ST-450
FFFF [1] (65535) ST-480
FFFF [1] (65535) ST-480zpid
FFFF [1] (65535) st-650H
FFFF [1] (65535) ST-755
FFFF [1] (65535) st480
FFFF [1] (65535) TECH DEFRO-AG LUX
hex:16C3
minMax zaworu
0000 [3] (brak ustawień) AG LUX (bez PID)
0000 [3] (brak ustawień) asd
0000 [3] (brak ustawień) st-234
0000 [3] (brak ustawień) ST-480
0000 [3] (brak ustawień) ST-755
320A [3] (10-50 °C) 260
320A [3] (10-50 °C) e putty
320A [3] (10-50 °C) K1p
320A [3] (10-50 °C) k1P v2
320A [3] (10-50 °C) k1prv2
320A [3] (10-50 °C) K1PRv4
320A [3] (10-50 °C) K1PRv4PZ
320A [3] (10-50 °C) st
320A [3] (10-50 °C) ST-450 zPID
320A [3] (10-50 °C) ST-480
320A [3] (10-50 °C) st-630 H
320A [3] (10-50 °C) st-630h
320A [3] (10-50 °C) ST-730zPID
320A [3] (10-50 °C) ST-750
320A [3] (10-50 °C) st630h
320A [3] (10-50 °C) tech-st630h
3214 [3] (20-50 °C) ST-755
4600 [3] (0-70 °C) Defro AG Lux (zPID)
4614 [3] (20-70 °C) eeee
4614 [3] (20-70 °C) st 755
4614 [3] (20-70 °C) st-755
4614 [3] (20-70 °C) ST-755 zPid
4614 [3] (20-70 °C) ST-978
4614 [3] (20-70 °C) Tech ST-750zPID
630A [3] (10-99 °C) 12
630A [3] (10-99 °C) a
630A [3] (10-99 °C) aaa
630A [3] (10-99 °C) asd
630A [3] (10-99 °C) eeee
630A [3] (10-99 °C) esp
630A [3] (10-99 °C) jakistest
630A [3] (10-99 °C) K1p
630A [3] (10-99 °C) k1P v2
630A [3] (10-99 °C) k1prv2
630A [3] (10-99 °C) k1pv4
630A [3] (10-99 °C) p1
630A [3] (10-99 °C) s
630A [3] (10-99 °C) st-234
630A [3] (10-99 °C) ST-402
630A [3] (10-99 °C) st-450
630A [3] (10-99 °C) st-450zPID
630A [3] (10-99 °C) ST-480
630A [3] (10-99 °C) ST-480zPID
630A [3] (10-99 °C) ST-500
630A [3] (10-99 °C) st-650h
630A [3] (10-99 °C) ST-730zPID
630A [3] (10-99 °C) ST-755
630A [3] (10-99 °C) ST-978
630A [3] (10-99 °C) st450
630A [3] (10-99 °C) ST480
630A [3] (10-99 °C) ST480K
630A [3] (10-99 °C) stalmark
630A [3] (10-99 °C) tech AG LUX
630A [3] (10-99 °C) TECH DEFRO-AG LUX
hex:16C4
0000 [] () ST-480
hex:16C5
0000 [] () ST-480
hex:16C6
0000 [] () ST-480
hex:16C7
0000 [] () ST-480
hex:16C8
0000 [] () ST-480
hex:16C9
0000 [] () ST-480
hex:16CA
0000 [] () ST-480
hex:16CB
0000 [] () ST-480
hex:16CC
0000 [] () ST-480
hex:16CD
0000 [] () ST-480
hex:16CE
0000 [] () ST-480
hex:16CF
0000 [] () ST-480
hex:16D0
0000 [] () ST-480
hex:16D1
0000 [] () ST-480
hex:16D2
0000 [] () ST-480
hex:16D3
0000 [] () ST-480
hex:16D4
0000 [] () ST-480
hex:16D5
0000 [] () ST-480
hex:16D6
0000 [] () ST-480
hex:16D7
0000 [] () ST-480
hex:16D8
0000 [] () ST-480
hex:16D9
0000 [] () ST-480
hex:16DA
0000 [] () ST-480
hex:16DB
0000 [] () ST-480
hex:16DC
0000 [] () ST-480
hex:16DD
0000 [] () ST-480
hex:16DE
0000 [] () ST-480
hex:16DF
0000 [] () ST-480
hex:16E0
0000 [] () ST-480
hex:16E1
0000 [] () aaa
0000 [] () asd
0000 [] () s
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST480K
0001 [] () 12
0001 [] () a
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:16E2
0000 [] () ST-480
hex:16E3
0000 [] () ST-480
hex:16E4
0000 [] () ST-480
hex:16E5
0000 [] () ST-480
hex:16E6
0000 [] () 12
0000 [] () 123
0000 [] () a
0000 [] () aa
0000 [] () aaa
0000 [] () ddd
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:16E7
0000 [] () ST-480
hex:16E8
0000 [] () ST-480
hex:16E9
0000 [] () ST-480
hex:16EA
0000 [] () ST-480
hex:16EB
0000 [] () ST-480
hex:16EC
?
0000 [2] (brak) ST-480
010E [2] (27) k1prv2
hex:16ED
0000 [] () ST-480
hex:16EE
0000 [] () ST-480
hex:16EF
Numer zestawu danych dla zaworu (z regulatora?)
[1] (brak) st-450
[1] (brak) st-650H
0000 [1] (brak) 12
0000 [1] (brak) a
0000 [1] (brak) aaa
0000 [1] (brak) asd
0000 [1] (brak) s
0000 [1] (brak) ST-480
0000 [1] (brak) ST-730zPID
0000 [1] (brak) ST-978
0000 [1] (brak) st-987
0000 [1] (brak) ST480
0000 [1] (brak) ST480K
0001 [1] (1) 12
0001 [1] (1) 123
0001 [1] (1) 260
0001 [1] (1) a
0001 [1] (1) aaa
0001 [1] (1) AG LUX
0001 [1] (1) AG LUX (bez PID)
0001 [1] (1) asd
0001 [1] (1) at-987
0001 [1] (1) Defro AG Lux (zPID)
0001 [1] (1) e putty
0001 [1] (1) K1p
0001 [1] (1) k1P v2
0001 [1] (1) k1prv2
0001 [1] (1) K1PRv4PZ
0001 [1] (1) s
0001 [1] (1) st
0001 [1] (1) ST 37
0001 [1] (1) st-234
0001 [1] (1) ST-37
0001 [1] (1) st-450
0001 [1] (1) ST-450 zPID
0001 [1] (1) st-450zPID
0001 [1] (1) ST-480
0001 [1] (1) ST-480zPID
0001 [1] (1) st-650H
0001 [1] (1) ST-730zPID
0001 [1] (1) ST-755
0001 [1] (1) ST-755 zPid
0001 [1] (1) ST-978
0001 [1] (1) st37
0001 [1] (1) ST37rs
0001 [1] (1) st450
0001 [1] (1) ST480
0001 [1] (1) ST480K
0001 [1] (1) st630h
0001 [1] (1) TECH DEFRO-AG LUX
0001 [1] (1) Tech ST-750zPID
0002 [1] (2) 12
0002 [1] (2) 123
0002 [1] (2) 260
0002 [1] (2) aaa
0002 [1] (2) ag lux
0002 [1] (2) asd
0002 [1] (2) e putty
0002 [1] (2) K1p
0002 [1] (2) k1P v2
0002 [1] (2) k1prv2
0002 [1] (2) K1PRv4PZ
0002 [1] (2) s
0002 [1] (2) st
0002 [1] (2) ST 37
0002 [1] (2) st-234
0002 [1] (2) ST-37
0002 [1] (2) st-450
0002 [1] (2) st-450zPID
0002 [1] (2) ST-480
0002 [1] (2) ST-480zPID
0002 [1] (2) ST-730zPID
0002 [1] (2) ST-755
0002 [1] (2) ST-755 zPid
0002 [1] (2) ST-978
0002 [1] (2) st37
0002 [1] (2) ST37rs
0002 [1] (2) st450
0002 [1] (2) ST480
0002 [1] (2) ST480K
0002 [1] (2) st630h
0002 [1] (2) st730
0002 [1] (2) TECH DEFRO-AG LUX
0002 [1] (2) Tech ST-750zPID
0003 [1] (3) 12
0003 [1] (3) 260
0003 [1] (3) a
0003 [1] (3) e putty
0003 [1] (3) K1p
0003 [1] (3) k1P v2
0003 [1] (3) k1prv2
0003 [1] (3) K1PRv4
0003 [1] (3) K1PRv4PZ
0003 [1] (3) k1pv4
0003 [1] (3) p1
0003 [1] (3) s
0003 [1] (3) st
0003 [1] (3) st-234
0003 [1] (3) ST-402
0003 [1] (3) st-450
0003 [1] (3) st-450zPID
0003 [1] (3) ST-480
0003 [1] (3) ST-480zPID
0003 [1] (3) st-650H
0003 [1] (3) ST-730zPID
0003 [1] (3) ST-755
0003 [1] (3) ST-755 zPid
0003 [1] (3) ST-978
0003 [1] (3) st450
0003 [1] (3) ST480
0003 [1] (3) ST480K
0003 [1] (3) st630h
0003 [1] (3) st730
0003 [1] (3) TECH DEFRO-AG LUX
0003 [1] (3) Tech ST-750zPID
hex:16F0
0000 [] () ST-480
hex:16F1
procent paliwa w zasobniku
0000 [12] (brak ustawienia) K1PRv2
0000 [12] (brak ustawienia) ag
0000 [12] (brak ustawienia) ag lux
0000 [12] (brak ustawienia) k1prv2
0000 [12] (brak ustawienia) K1Pv2
0000 [12] (brak ustawienia) st-234
0000 [12] (brak ustawienia) st-37
0000 [12] (brak ustawienia) st-450
0000 [12] (brak ustawienia) ST-48
0000 [12] (brak ustawienia) ST-480
0000 [12] (brak ustawienia) ST-717
0000 [12] (brak ustawienia) ST-978
0000 [12] (brak ustawienia) ST402
0000 [12] (brak ustawienia) st450
0000 [12] (brak ustawienia) ST480
0000 [12] (brak ustawienia) tech
0218 [12] (1.046875%) ST-978
0A00 [12] (5%) st-450
0C00 [12] (6%) st-450
0C00 [12] (6%) ST-480
0C06 [12] (6.01171875%) ST-480
1200 [12] (9%) st-450
1800 [12] (12%) st-450
1800 [12] (12%) st-650h
1800 [12] (12%) st480
1800 [12] (12%) ST480K
1817 [12] (12.044921875%) 12
1C1B [12] (14.052734375%) 1
2400 [12] (18%) ST480
2438 [12] (18.109375%) ST-480
243A [12] (18.11328125%) ST-978
2800 [12] (20%) st480
2A00 [12] (21%) st480
2C00 [12] (22%) st480
2E00 [12] (23%) ST-480zPID
3000 [12] (24%) st-450
3000 [12] (24%) ST-480zPID
3000 [12] (24%) st480
3600 [12] (27%) esp
3800 [12] (28%) ST-480
3857 [12] (28.169921875%) ST-978
3A00 [12] (29%) K1PRv4
3A00 [12] (29%) st-650H
3A58 [12] (29.171875%) ST-978
3C00 [12] (30%) eeee
3C00 [12] (30%) jakistest
3C00 [12] (30%) st-650h
3C00 [12] (30%) stalmark
3E00 [12] (31%) TECH DEFRO-AG LUX
4600 [12] (35%) st480
4668 [12] (35.203125%) ST-730zPID
4668 [12] (35.203125%) ST-978
4E00 [12] (39%) st-450
5000 [12] (40%) ST-480
5028 [12] (40.078125%) ST-480
5400 [12] (42%) ST-480
5400 [12] (42%) st480
5C00 [12] (46%) st480
5E5D [12] (47.181640625%) a
5E5E [12] (47.18359375%) st480
6000 [12] (48%) K1PRv4PZ
6000 [12] (48%) st480
6200 [12] (49%) K1PRv4PZ
6400 [12] (50%) st-450
6400 [12] (50%) ST-978
6867 [12] (52.201171875%) aaa
6867 [12] (52.201171875%) ST480K
6A00 [12] (53%) st-450
6C00 [12] (54%) st-450
6E00 [12] (55%) st-450
7200 [12] (57%) st-450
7200 [12] (57%) ST-480
7A00 [12] (61%) st480
7C00 [12] (62%) st480
8000 [12] (64%) st-450
8200 [12] (65%) ST-480zPID
8400 [12] (66%) st-450
8600 [12] (67%) K1PRv4PZ
8800 [12] (68%) K1Pv2
8800 [12] (68%) st-450
8E8D [12] (71.275390625%) ST480
8E8D [12] (71.275390625%) ST480K
96B0 [12] (75.34375%) ST-978
9800 [12] (76%) st-234
9800 [12] (76%) ST-480zPID
A0DC [12] (80.4296875%) ST-978
A0DD [12] (80.431640625%) ST-978
A0DE [12] (80.43359375%) ST-978
A2E6 [12] (81.44921875%) ST-978
A4DD [12] (82.431640625%) ST-978
A4E3 [12] (82.443359375%) ST-978
A600 [12] (83%) st-450
AAAA [12] (85.33203125%) ST-978
B200 [12] (89%) st480
B2B1 [12] (89.345703125%) ST480K
B800 [12] (92%) st480
BA00 [12] (93%) st480
BBAA [12] (93.83203125%) ST-978
BCAA [12] (94.33203125%) ST-978
BE00 [12] (95%) st480
BE45 [12] (95.134765625%) asd
C0AA [12] (96.33203125%) ST-978
C4AA [12] (98.33203125%) ST-978
C600 [12] (99%) st-650H
C6AA [12] (99.33203125%) ST-978
C7AA [12] (99.83203125%) ST-978
C800 [12] (100%) st-450zPID
C800 [12] (100%) ST-978
C8AA [12] (100.33203125%) ST-978
C8C8 [12] (100.390625%) ST-978
CAAA [12] (101.33203125%) ST-978
CCAA [12] (102.33203125%) ST-978
DDDD [12] (110.931640625%) ST-978
FF00 [12] (127.5%) ST-978
FFFF [12] (127.998046875%) ST-978
hex:16F2
orientacyjny czas zapasu paliwa w godzinach (aktualizowane co 5 minut)
0000 [1] (brak) K1PRv2
0000 [1] (brak) ag
0000 [1] (brak) ag lux
0000 [1] (brak) k1prv2
0000 [1] (brak) K1Pv2
0000 [1] (brak) st-234
0000 [1] (brak) st-37
0000 [1] (brak) st-450
0000 [1] (brak) st-450zPID
0000 [1] (brak) ST-48
0000 [1] (brak) ST-480
0000 [1] (brak) ST-717
0000 [1] (brak) ST-978
0000 [1] (brak) ST402
0000 [1] (brak) st450
0000 [1] (brak) ST480
0000 [1] (brak) tech
0002 [1] (2) st-450
0003 [1] (3) st480
0003 [1] (3) ST480K
0006 [1] (6) st480
0007 [1] (7) st-450
0007 [1] (7) ST-480
0007 [1] (7) st480
0008 [1] (8) st-450
0008 [1] (8) ST-480
0009 [1] (9) st-450
000A [1] (10) st480
000D [1] (13) st-450
000F [1] (15) ST480
0010 [1] (16) st480
0011 [1] (17) st480
0012 [1] (18) st480
0016 [1] (22) ST-480zPID
0017 [1] (23) ST-480zPID
0017 [1] (23) st480
0019 [1] (25) st480
001D [1] (29) 12
0022 [1] (34) 1
0023 [1] (35) st-450
0023 [1] (35) ST-480
0023 [1] (35) ST-978
0025 [1] (37) ST-480
0027 [1] (39) K1PRv4
0029 [1] (41) K1Pv2
0032 [1] (50) K1PRv4PZ
0032 [1] (50) ST-480
0033 [1] (51) K1PRv4PZ
0035 [1] (53) ST-480
0037 [1] (55) ST-480
0038 [1] (56) TECH DEFRO-AG LUX
0039 [1] (57) st480
003A [1] (58) ST-480
003A [1] (58) ST-978
003B [1] (59) st480
003D [1] (61) ST-480zPID
003E [1] (62) ST-480
003F [1] (63) st-450
0043 [1] (67) ST-480
0046 [1] (70) ST-730zPID
0046 [1] (70) ST-978
0048 [1] (72) st-234
0048 [1] (72) ST-480zPID
004D [1] (77) K1PRv4PZ
004D [1] (77) st-450
0051 [1] (81) st-450
0052 [1] (82) st-450
0054 [1] (84) a
0054 [1] (84) st-450
0055 [1] (85) a
0056 [1] (86) st480
0057 [1] (87) st-450
0058 [1] (88) st-450
0061 [1] (97) st-450
0064 [1] (100) st-450
0066 [1] (102) st-650H
0074 [1] (116) st-450
0084 [1] (132) ST480
0084 [1] (132) ST480K
008E [1] (142) st-450
0090 [1] (144) st-450
00A0 [1] (160) ST-978
00A1 [1] (161) ST-978
00A3 [1] (163) ST-978
00A4 [1] (164) ST-978
00BD [1] (189) asd
0107 [1] (263) aaa
0107 [1] (263) ST480K
0256 [1] (598) st-650h
0285 [1] (645) ST480K
0341 [1] (833) eeee
0341 [1] (833) esp
0341 [1] (833) jakistest
0341 [1] (833) st-650h
0341 [1] (833) stalmark
hex:16F3
0000 [] () ST-480
hex:16F4
0000 [] () ST-480
hex:16F5
0000 [] () ST-480
hex:16F6
0000 [] () ST-480
hex:16F7
0000 [] () ST-480
hex:16F8
Temperatura podajnika
0000 [7] (0 °C) ST-480
0078 [7] (12 °C) ST-450 zPID
0096 [7] (15 °C) st-234
0096 [7] (15 °C) ST480
00A0 [7] (16 °C) ST480
00AA [7] (17 °C) ST-480zPID
00B4 [7] (18 °C) st-234
00B4 [7] (18 °C) ST-480zPID
00B4 [7] (18 °C) st-650H
00BE [7] (19 °C) ST-480
00BE [7] (19 °C) Tech ST-750zPID
00C8 [7] (20 °C) Tech ST-750zPID
00D2 [7] (21 °C) st-234
00D2 [7] (21 °C) ST-450 zPID
00D2 [7] (21 °C) st-450zPID
00D2 [7] (21 °C) st450
00DC [7] (22 °C) st-234
00DC [7] (22 °C) st-450zPID
00DC [7] (22 °C) st450
00E6 [7] (23 °C) K1Pv2
00E6 [7] (23 °C) ST-450 zPID
00E6 [7] (23 °C) ST-480
00E6 [7] (23 °C) ST-755
00E6 [7] (23 °C) st480
00F0 [7] (24 °C) k1prv2
00F0 [7] (24 °C) St37rs
00F0 [7] (24 °C) st480
00FA [7] (25 °C) k1prv2
00FA [7] (25 °C) K1PRv4
0104 [7] (26 °C) K1PRv2
0104 [7] (26 °C) ag
0104 [7] (26 °C) ag lux
0104 [7] (26 °C) K1PRv2
0104 [7] (26 °C) K1Pv2
0104 [7] (26 °C) st-37
0104 [7] (26 °C) st-480
0104 [7] (26 °C) ST-717
0104 [7] (26 °C) ST-978
0104 [7] (26 °C) ST480
010E [7] (27 °C) K1PRv4
010E [7] (27 °C) ST-755
010E [7] (27 °C) st37
0118 [7] (28 °C) st-450
0118 [7] (28 °C) ST-755
0118 [7] (28 °C) tom
0122 [7] (29 °C) ag lux
0122 [7] (29 °C) k1prv2
0122 [7] (29 °C) K1PRv4PZ
0122 [7] (29 °C) st-450
0122 [7] (29 °C) ST-755
0122 [7] (29 °C) TECH
0122 [7] (29 °C) tom
012C [7] (30 °C) ag lux
012C [7] (30 °C) k1prv2
012C [7] (30 °C) st-450
012C [7] (30 °C) TECH
012C [7] (30 °C) tom
0136 [7] (31 °C) ag lux
0136 [7] (31 °C) asd
0136 [7] (31 °C) K1p
0136 [7] (31 °C) st-450
0136 [7] (31 °C) ST-755 zPid
0136 [7] (31 °C) tech AG LUX
0140 [7] (32 °C) st-450
014A [7] (33 °C) st-450
0154 [7] (34 °C) K1p
0154 [7] (34 °C) st-450
015E [7] (35 °C) k1P v2
015E [7] (35 °C) st-450
015E [7] (35 °C) st-650H
017C [7] (38 °C) ST-730zPID
017C [7] (38 °C) ST-750
0186 [7] (39 °C) ST-730zPID
01A4 [7] (42 °C) eeee
01A4 [7] (42 °C) st-755
01A4 [7] (42 °C) ST-978
01A4 [7] (42 °C) TECH DEFRO-AG LUX
01AE [7] (43 °C) st 755
01AE [7] (43 °C) ST-480
01AE [7] (43 °C) ST-730zPID
01C2 [7] (45 °C) k1P v2
01CC [7] (46 °C) k1P v2
1361 [7] (496.1 °C) ag lux
F948 [7] (brak pomiaru) 260
F948 [7] (brak pomiaru) e putty
F948 [7] (brak pomiaru) st
F948 [7] (brak pomiaru) st-630 H
F948 [7] (brak pomiaru) st-630h
F948 [7] (brak pomiaru) st630h
F948 [7] (brak pomiaru) tech-st630h
hex:16F9
Parametr dla poprzedniej wartości
0000 [1] (brak) 1
0000 [1] (brak) 123
0000 [1] (brak) 260
0000 [1] (brak) ag
0000 [1] (brak) ag lux
0000 [1] (brak) AG LUX (bez PID)
0000 [1] (brak) asd
0000 [1] (brak) e putty
0000 [1] (brak) eeee
0000 [1] (brak) esp
0000 [1] (brak) jakistest
0000 [1] (brak) k1P v2
0000 [1] (brak) k1prv2
0000 [1] (brak) s
0000 [1] (brak) st
0000 [1] (brak) st 755
0000 [1] (brak) st-234
0000 [1] (brak) ST-2640
0000 [1] (brak) st-450
0000 [1] (brak) ST-450 zPID
0000 [1] (brak) st-450zPID
0000 [1] (brak) ST-480
0000 [1] (brak) ST-480zPID
0000 [1] (brak) ST-500
0000 [1] (brak) st-630 H
0000 [1] (brak) st-630h
0000 [1] (brak) st-650h
0000 [1] (brak) st-730
0000 [1] (brak) ST-730zPID
0000 [1] (brak) ST-750
0000 [1] (brak) st-755
0000 [1] (brak) ST-755 zPid
0000 [1] (brak) ST-978
0000 [1] (brak) st37
0000 [1] (brak) st37 rs
0000 [1] (brak) St37rs
0000 [1] (brak) ST402
0000 [1] (brak) st450
0000 [1] (brak) ST480
0000 [1] (brak) st630h
0000 [1] (brak) st730
0000 [1] (brak) stalmark
0000 [1] (brak) tech AG LUX
0000 [1] (brak) Tech ST-750zPID
0000 [1] (brak) tech-st630h
0000 [1] (brak) tom
0001 [1] (1) ag lux
0001 [1] (1) asd
0001 [1] (1) eeee
0001 [1] (1) esp
0001 [1] (1) jakistest
0001 [1] (1) k1P v2
0001 [1] (1) k1prv2
0001 [1] (1) st 755
0001 [1] (1) st-450
0001 [1] (1) ST-450 zPID
0001 [1] (1) ST-480
0001 [1] (1) ST-480zPID
0001 [1] (1) ST-500
0001 [1] (1) st-630 H
0001 [1] (1) st-630h
0001 [1] (1) st-650h
0001 [1] (1) ST-730zPID
0001 [1] (1) ST-750
0001 [1] (1) st-755
0001 [1] (1) ST-755 zPid
0001 [1] (1) ST-978
0001 [1] (1) st37
0001 [1] (1) St37rs
0001 [1] (1) ST480
0001 [1] (1) st630h
0001 [1] (1) stalmark
0001 [1] (1) tech AG LUX
0001 [1] (1) Tech ST-750zPID
0001 [1] (1) tech-st630h
0001 [1] (1) tom
0002 [1] (2) 123
0002 [1] (2) ag
0002 [1] (2) ag lux
0002 [1] (2) eeee
0002 [1] (2) esp
0002 [1] (2) jakistest
0002 [1] (2) k1prv2
0002 [1] (2) st-450
0002 [1] (2) ST-480
0002 [1] (2) ST-480zPID
0002 [1] (2) st-630h
0002 [1] (2) st-650h
0002 [1] (2) st-730
0002 [1] (2) ST-730zPID
0002 [1] (2) ST-750
0002 [1] (2) ST-755
0002 [1] (2) ST-978
0002 [1] (2) st37
0002 [1] (2) St37rs
0002 [1] (2) ST480
0002 [1] (2) st630h
0002 [1] (2) stalmark
0002 [1] (2) Tech ST-750zPID
0002 [1] (2) tech-st630h
0003 [1] (3) 123
0003 [1] (3) ag
0003 [1] (3) eeee
0003 [1] (3) esp
0003 [1] (3) jakistest
0003 [1] (3) k1P v2
0003 [1] (3) k1prv2
0003 [1] (3) st-450
0003 [1] (3) ST-480
0003 [1] (3) ST-480zPID
0003 [1] (3) st-630h
0003 [1] (3) st-650h
0003 [1] (3) st-730
0003 [1] (3) ST-730zPID
0003 [1] (3) ST-750
0003 [1] (3) ST-755
0003 [1] (3) ST-978
0003 [1] (3) ST480
0003 [1] (3) st630h
0003 [1] (3) stalmark
0003 [1] (3) Tech ST-750zPID
0003 [1] (3) tech-st630h
0015 [1] (21) st630h
0016 [1] (22) ag lux
0116 [1] (278) st630h
0216 [1] (534) st630h
hex:16FA
0000 [] () ST-480
hex:16FB
0000 [] () ST-480
hex:16FC
0000 [] () ST-480
hex:16FD
0000 [] () ST-480
hex:16FE
0000 [] () ST-480
hex:16FF
Typ sterownika??
0000 [0] () ST-480
0001 [0] () st-48
0001 [0] () st-48zPID
0002 [0] () TECH
0003 [0] (AG-LUXbezPID) K1PRv2
0003 [0] (AG-LUXbezPID) 1
0003 [0] (AG-LUXbezPID) 123
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ag
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ag lux
0003 [0] (AG-LUXbezPID) AG LUX (bez PID)
0003 [0] (AG-LUXbezPID) asd
0003 [0] (AG-LUXbezPID) Defro AG Lux (zPID)
0003 [0] (AG-LUXbezPID) K1p
0003 [0] (AG-LUXbezPID) k1P v2
0003 [0] (AG-LUXbezPID) k1prv2
0003 [0] (AG-LUXbezPID) K1PRv4
0003 [0] (AG-LUXbezPID) K1PRv4PZ
0003 [0] (AG-LUXbezPID) K1Pv2
0003 [0] (AG-LUXbezPID) s
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST-2640
0003 [0] (AG-LUXbezPID) st-37
0003 [0] (AG-LUXbezPID) st-48
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST-480
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST-717
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST-730zPID
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST-755
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST-978
0003 [0] (AG-LUXbezPID) st37 rs
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST402
0003 [0] (AG-LUXbezPID) ST480
0003 [0] (AG-LUXbezPID) TECH DEFRO-AG LUX
0003 [0] (AG-LUXbezPID) tom
0005 [0] (ST-730zPID) 260
0005 [0] (ST-730zPID) asd
0005 [0] (ST-730zPID) e putty
0005 [0] (ST-730zPID) eeee
0005 [0] (ST-730zPID) esp
0005 [0] (ST-730zPID) jakistest
0005 [0] (ST-730zPID) st
0005 [0] (ST-730zPID) st 755
0005 [0] (ST-730zPID) ST-480
0005 [0] (ST-730zPID) ST-500
0005 [0] (ST-730zPID) st-630 H
0005 [0] (ST-730zPID) st-630h
0005 [0] (ST-730zPID) st-650h
0005 [0] (ST-730zPID) ST-730zPID
0005 [0] (ST-730zPID) ST-750
0005 [0] (ST-730zPID) st-755
0005 [0] (ST-730zPID) ST-755 zPid
0005 [0] (ST-730zPID) ST-978
0005 [0] (ST-730zPID) st630h
0005 [0] (ST-730zPID) stalmark
0005 [0] (ST-730zPID) tech AG LUX
0005 [0] (ST-730zPID) Tech ST-750zPID
0005 [0] (ST-730zPID) tech-st630h
0006 [0] (ST-480) 123
0006 [0] (ST-480) asd
0006 [0] (ST-480) ST 37
0006 [0] (ST-480) st-234
0006 [0] (ST-480) ST-37
0006 [0] (ST-480) ST-48
0006 [0] (ST-480) ST-480
0006 [0] (ST-480) ST-480zPID
0006 [0] (ST-480) st-650H
0006 [0] (ST-480) ST-709
0006 [0] (ST-480) st37
0006 [0] (ST-480) ST37rs
0006 [0] (ST-480) ST402
0006 [0] (ST-480) ST480
0006 [0] (ST-480) ST480K
0006 [0] (ST-480) tech
0008 [0] (ST-450zPID) st-234
0008 [0] (ST-450zPID) st-450
0008 [0] (ST-450zPID) ST-450 zPID
0008 [0] (ST-450zPID) st-450zPID
0008 [0] (ST-450zPID) st-650H
0008 [0] (ST-450zPID) st450
001A [0] () 12
001A [0] () 123
001A [0] () a
001A [0] () aa
001A [0] () aaa
001A [0] () ddd
001A [0] () ST480
001A [0] () ST480K
0022 [0] () solar
0022 [0] () ST-402
0022 [0] () ST-978
0022 [0] () ST402
0034 [0] () s
0034 [0] () st
hex:1700
0000 [] () ST-480
0001 [] () k1prv2
hex:1701
0000 [] () ST-480
0046 [] () ST402
005F [] () ST402
0090 [] () ST-402
0090 [] () ST402
0093 [] () ST402
00A9 [] () ST402
00B4 [] () ST-402
00C0 [] () ST402
00C8 [] () ST-402
00C8 [] () ST-978
00C8 [] () ST402
00E6 [] () solar
00E6 [] () ST402
0137 [] () ST402
0149 [] () ST402
0235 [] () ST402
023C [] () ST402
028F [] () ST402
0417 [] () ST402
hex:1702
0000 [] () ST-480
00CE [] () ST-402
00CE [] () ST402
00D4 [] () solar
00D4 [] () ST-402
00D4 [] () ST-978
00D4 [] () ST402
0137 [] () ST402
0138 [] () ST402
013A [] () ST402
0154 [] () ST402
0171 [] () ST402
017F [] () ST402
0195 [] () ST402
019D [] () ST402
01DC [] () ST402
hex:1703
0000 [] () ST-480
00FA [] () ST402
0107 [] () ST402
0127 [] () ST402
012A [] () ST402
0138 [] () ST402
014B [] () ST402
0151 [] () ST402
01C9 [] () ST402
01D2 [] () ST402
F830 [] () solar
F830 [] () ST-402
F830 [] () ST-978
F830 [] () ST402
hex:1704
0000 [] () ST-480
00F2 [] () ST402
00F7 [] () ST402
0115 [] () ST402
011B [] () ST402
011C [] () ST402
0122 [] () ST402
0127 [] () ST402
F830 [] () solar
F830 [] () ST-402
F830 [] () ST-978
F830 [] () ST402
hex:1705
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
0001 [] () ST-402
0001 [] () st-650H
0002 [] () ST-978
0002 [] () ST402
hex:1706
0000 [] () ST-480
hex:1707
0000 [] () ST-480
hex:1708
0000 [] () ST-480
hex:1709
0000 [] () ST-480
hex:170A
0000 [] () 12
0000 [] () a
0000 [] () aaa
0000 [] () asd
0000 [] () eeee
0000 [] () esp
0000 [] () jakistest
0000 [] () K1p
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () K1PRv4
0000 [] () K1PRv4PZ
0000 [] () k1pv4
0000 [] () p1
0000 [] () s
0000 [] () st 755
0000 [] () st-234
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-450
0000 [] () st-450zPID
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-480zPID
0000 [] () ST-500
0000 [] () st-650h
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-750
0000 [] () ST-755
0000 [] () ST-755 zPid
0000 [] () ST-978
0000 [] () st450
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
0000 [] () stalmark
0000 [] () tech AG LUX
0000 [] () TECH DEFRO-AG LUX
0000 [] () Tech ST-750zPID
0002 [] () asd
FFEC [] () eeee
FFEC [] () st-755
FFEC [] () ST-978
FFF1 [] () Defro AG Lux (zPID)
FFF6 [] () ST-755
hex:170B
0000 [] () ST-480
hex:170C
0000 [] () ST-480
hex:170D
0000 [] () ST-480
hex:170E
0000 [] () ST-480
hex:170F
0000 [] () ST-480
hex:1710
0000 [] () ST-480
hex:1711
0000 [] () ST-480
hex:1712
0000 [] () ST-480
hex:1713
0000 [] () ST-480
hex:1714
0000 [] () ST-480
hex:1715
0000 [] () ST-480
hex:1716
0000 [] () ST-480
hex:1717
0000 [] () ST-480
hex:1718
0000 [] () ST-480
hex:1719
0000 [] () ST-480
hex:171A
0000 [] () ST-480
hex:171B
0000 [] () ST-480
hex:171C
0000 [] () ST-480
hex:171D
0000 [] () ST-480
hex:171E
0000 [] () ST-480
hex:171F
0000 [] () ST-480
hex:1720
0000 [] () ST-480
0021 [] () ST-480
0CEC [] () ST-480
hex:1721
0000 [] () ST-480
hex:1722
0000 [] () ST-480
hex:1723
0000 [] () ST-480
hex:1724
0000 [] () ST-480
hex:1725
0000 [] () ST-480
hex:1726
0000 [] () ST-480
hex:1727
0000 [] () ST-480
hex:1728
0000 [] () ST-480
hex:1729
0000 [] () ST-480
hex:172A
0000 [] () ST-480
hex:172B
0000 [] () ST-480
hex:172C
0000 [] () ST-480
hex:172D
0000 [] () ST-480
hex:172E
0000 [] () ST-480
hex:172F
0000 [] () ST-480
hex:1730
0000 [] () ST-480
hex:1731
0000 [] () ST-480
hex:1732
0000 [] () ST-480
hex:1733
0000 [] () ST-480
hex:1734
0000 [] () ST-480
hex:1735
0000 [] () ST-480
hex:1736
0000 [] () ST-480
hex:1737
0000 [] () ST-480
hex:1738
0000 [] () ST-480
hex:1739
0000 [] () ST-480
hex:173A
0000 [] () ST-480
hex:173B
0000 [] () ST-480
hex:173C
0000 [] () ST-480
hex:173D
0000 [] () ST-480
hex:173E
0000 [] () ST-480
hex:173F
0000 [] () ST-480
hex:1740
0000 [] () ST-480
hex:1741
0000 [] () ST-480
hex:1742
0000 [] () ST-480
0090 [] () ST-402
0090 [] () ST402
00B4 [] () ST-402
00C8 [] () ST-402
00C8 [] () ST-978
00C8 [] () ST402
00E6 [] () solar
00E6 [] () ST402
hex:1743
0000 [] () ST-480
00CE [] () ST-402
00CE [] () ST402
00D4 [] () solar
00D4 [] () ST-402
00D4 [] () ST-978
00D4 [] () ST402
hex:1744
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:1745
0000 [] () ST-480
hex:1746
0000 [] () ST-480
hex:1747
0000 [] () ST-480
hex:1748
0000 [] () ST-480
hex:1749
0000 [] () ST-480
hex:174A
0000 [] () ST-480
hex:174B
0000 [] () ST-480
hex:174C
0000 [] () ST-480
hex:174D
0000 [] () ST-480
hex:174E
0000 [] () ST-480
hex:174F
0000 [] () ST-480
hex:1750
0000 [] () ST-480
hex:1751
0000 [] () ST-480
hex:1752
0000 [] () ST-480
hex:1753
0000 [] () ST-480
hex:1754
0000 [] () ST-480
hex:1755
0000 [] () ST-480
hex:1756
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:1757
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:1758
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:1759
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:175A
0000 [] () solar
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
hex:175B
0000 [] () ST-480
hex:175C
0000 [] () ST-480
hex:175D
0000 [] () ST-480
hex:175E
0000 [] () ST-480
hex:175F
0000 [] () ST-480
hex:1760
0000 [] () ST-480
hex:1761
0000 [] () ST-480
hex:1762
0000 [] () ST-480
hex:1763
0000 [] () ST-480
hex:1764
0000 [] () ST-480
hex:1765
0000 [] () ST-480
hex:1766
0000 [] () ST-480
hex:1767
0000 [] () ST-480
hex:1768
0000 [] () ST-480
hex:1769
0000 [] () ST-480
hex:176A
0000 [] () ST-480
hex:176B
0000 [] () ST-480
hex:176C
0000 [] () ST-480
hex:176D
0000 [] () ST-480
hex:176E
0000 [] () ST-480
hex:176F
0000 [] () ST-480
hex:1770
0000 [] () ST-480
hex:1771
Pompa bufora (wartości 0 i 1, gdzie 1 to praca)
0000 [0] () ST-480
0001 [0] () k1prv2
hex:1772
0000 [] () ST-480
hex:1773
0000 [] () ST-480
hex:1774
0000 [] () ST-480
hex:1775
0000 [] () ST-480
hex:1776
0000 [] () ST-480
hex:1777
0000 [] () ST-480
hex:1778
0000 [] () ST-480
hex:1779
0000 [] () ST-480
hex:177A
0000 [] () ST-480
hex:177B
0000 [] () ST-480
hex:177C
0000 [] () ST-480
hex:177D
0000 [] () ST-480
hex:177E
0000 [] () ST-480
hex:177F
0000 [] () ST-480
hex:1780
0000 [] () ST-480
hex:1781
0000 [] () ST-480
hex:1782
0000 [] () ST-480
hex:1783
0000 [] () ST-480
hex:1784
0000 [] () ST-480
hex:1785
0000 [] () ST-480
hex:1786
0000 [] () ST-480
hex:1787
0000 [] () ST-480
hex:1788
0000 [] () 12
0000 [] () dsfsdf
0000 [] () dsfsdfd
0000 [] () ST-480
0000 [] () st-650H
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-978
0000 [] () ST402
0000 [] () st480
0000 [] () ST480K
0000 [] () ST505
0001 [] () ST-480
0002 [] () ST-2640
0002 [] () ST-480
0008 [] () ST-480
hex:1789
0000 [] () ST-480
hex:178A
0000 [] () ST-480
hex:178B
0000 [] () ST-480
hex:178C
0000 [] () ST-480
1E05 [] () st-450
2805 [] () a
2805 [] () asd
2805 [] () s
2805 [] () st
2805 [] () ST-480
2805 [] () ST-730zPID
2805 [] () ST-978
hex:178D
0000 [] () a
0000 [] () asd
0000 [] () s
0000 [] () st
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-978
00D2 [] () st-450
hex:178E
0000 [] () a
0000 [] () asd
0000 [] () s
0000 [] () st
0000 [] () st-450
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-978
hex:178F
0000 [] () ST-480
hex:1790
0000 [] () ST-480
hex:1791
0000 [] () ST-480
hex:1792
0000 [] () ST-480
hex:1793
0000 [] () ST-480
hex:1794
0000 [] () ST-480
hex:1795
0000 [] () ST-480
hex:1796
0000 [] () ST-480
hex:1797
0000 [] () ST-480
hex:1798
0000 [] () ST-480
hex:1799
0000 [] () ST-480
hex:179A
0000 [] () ST-480
hex:179B
0000 [] () ST-480
hex:179C
0000 [] () ST-480
hex:179D
0000 [] () ST-480
hex:179E
0000 [] () ST-480
hex:179F
0000 [] () ST-480
hex:17A0
0000 [] () ST-480
hex:17A1
0000 [] () ST-480
hex:17A2
0000 [] () ST-480
hex:17A3
0000 [] () ST-480
hex:17A4
0000 [] () ST-480
hex:17A5
0000 [] () ST-480
hex:17A6
0000 [] () ST-480
hex:17A7
0000 [] () ST-480
hex:17A8
0000 [] () ST-480
hex:17A9
0000 [] () ST-480
hex:17AA
0000 [] () ST-480
hex:17AB
0000 [] () ST-480
hex:17AC
0000 [] () ST-480
hex:17AD
0000 [] () ST-480
hex:17AE
0000 [] () ST-480
hex:17AF
0000 [] () ST-480
hex:17B0
0000 [] () ST-480
hex:17B1
0000 [] () ST-480
hex:17B2
0000 [] () ST-480
hex:17B3
0000 [] () ST-480
hex:17B4
0000 [] () ST-480
hex:17B5
0000 [] () ST-480
hex:17B6
0000 [] () ST-480
hex:17B7
0000 [] () ST-480
hex:17B8
0000 [] () ST-480
hex:17B9
0000 [] () ST-480
6511 [] () solar
6511 [] () ST-402
6511 [] () ST-978
6511 [] () ST402
hex:17BA
0000 [] () ST-480
hex:17BB
0000 [] () ST-480
hex:17BC
0000 [] () ST-480
hex:17BD
0000 [] () ST-480
hex:17BE
0000 [] () ST-480
hex:17BF
0000 [] () ST-480
hex:17C0
0000 [] () ST-480
hex:17C1
0000 [] () ST-480
hex:17C2
0000 [] () ST-480
hex:17C3
0000 [] () ST-480
hex:17C4
0000 [] () ST-480
hex:17C5
0000 [] () ST-480
hex:17C6
0000 [] () ST-480
hex:17C7
0000 [] () ST-480
hex:17C8
0000 [] () ST-480
hex:17C9
0000 [] () ST-480
hex:17CA
0000 [] () ST-480
hex:17CB
0000 [] () ST-480
hex:17CC
0000 [] () ST-480
hex:17CD
0000 [] () ST-480
hex:17CE
0000 [] () ST-480
hex:17CF
0000 [] () ST-480
hex:17D0
0000 [] () ST-480
hex:17D1
0000 [] () ST-480
hex:17D2
0000 [] () ST-480
hex:17D3
0000 [] () ST-480
hex:17D4
0000 [] () ST-480
hex:17D5
0000 [] () ST-480
hex:17D6
0000 [] () ST-480
hex:17D7
0000 [] () ST-480
hex:17D8
0000 [] () ST-480
hex:17D9
0000 [] () ST-480
hex:17DA
0000 [] () ST-480
hex:17DB
0000 [] () ST-480
hex:17DC
0000 [] () ST-480
hex:17DD
0000 [] () ST-480
hex:17DE
0000 [] () ST-480
hex:17DF
0000 [] () ST-480
hex:17E0
0000 [] () ST-480
hex:17E1
0000 [] () ST-480
hex:17E2
0000 [] () ST-480
hex:17E3
0000 [] () ST-480
hex:17E4
0000 [] () ST-480
hex:17E5
0000 [] () ST-480
hex:17E6
0000 [] () ST-480
hex:17E7
0000 [] () ST-480
hex:17E8
0000 [] () ST-480
hex:17E9
0000 [] () ST-480
hex:17EA
0000 [] () ST-480
hex:17EB
0000 [] () ST-480
hex:17EC
0000 [] () ST-480
hex:17ED
0000 [] () ST-480
hex:17EE
0000 [] () ST-480
hex:17EF
0000 [] () ST-480
hex:17F0
0000 [] () ST-480
hex:17F1
0000 [] () ST-480
hex:17F2
0000 [] () ST-480
hex:17F3
0000 [] () ST-480
hex:17F4
0000 [] () ST-480
hex:17F5
0000 [] () ST-480
hex:17F6
0000 [] () ST-480
hex:17F7
0000 [] () ST-480
hex:17F8
0000 [] () ST-480
hex:17F9
0000 [] () ST-480
hex:17FA
0000 [] () ST-480
hex:17FB
0000 [] () ST-480
hex:17FC
0000 [] () ST-480
hex:17FD
0000 [] () ST-480
hex:17FE
0000 [] () ST-480
hex:17FF
0000 [] () ST-480
hex:18
[] () stalmark
hex:1800
0000 [] () ST-480
hex:1801
0000 [] () ST-480
hex:1802
0000 [] () ST-480
hex:1803
0000 [] () ST-480
hex:1804
0000 [] () ST-480
6B [] () stalmark
hex:1805
0000 [] () ST-480
52 [] () ST-480
hex:1806
0000 [] () ST-480
hex:1807
0000 [] () ST-480
hex:1808
0000 [] () ST-480
48 [] () stalmark
hex:1809
0000 [] () ST-480
hex:180A
0000 [] () ST-480
hex:180B
0000 [] () ST-480
12 [] () ST-978
hex:180C
0000 [] () ST-480
hex:180D
0000 [] () ST-480
hex:180E
0000 [] () ST-480
hex:180F
0000 [] () ST-480
hex:1810
0000 [] () ST-480
hex:1811
0000 [] () ST-480
hex:1812
0000 [] () ST-480
hex:1813
0000 [] () ST-480
hex:1814
0000 [] () ST-480
hex:1815
0000 [] () ST-480
ED [] () stalmark
hex:1816
0000 [] () ST-480
hex:1817
0000 [] () ST-480
hex:1818
0000 [] () ST-480
58 [] () ST-48
hex:1819
0000 [] () ST-480
hex:181A
0000 [] () ST-480
hex:181B
0000 [] () ST-480
hex:181C
0000 [] () ST-480
hex:181D
0000 [] () ST-480
hex:181E
0000 [] () ST-480
hex:181F
0000 [] () ST-480
hex:1820
0000 [] () ST-480
hex:1821
0000 [] () ST-480
hex:1822
0000 [] () ST-480
hex:1823
0000 [] () ST-480
hex:1824
0000 [] () ST-480
hex:1825
0000 [] () ST-480
BB [] () st630h
hex:1826
0000 [] () ST-480
hex:1827
0000 [] () ST-480
hex:1828
0000 [] () ST-480
hex:1829
0000 [] () ST-480
hex:182A
0000 [] () ST-480
hex:182B
0000 [] () ST-480
hex:182C
0000 [] () ST-480
hex:182D
0000 [] () ST-480
hex:182E
0000 [] () ST-480
hex:182F
0000 [] () ST-480
hex:1830
0000 [] () ST-480
hex:1831
0000 [] () ST-480
hex:1832
0000 [] () ST-480
1C [] () tech
hex:1833
0000 [] () ST-480
hex:1834
0000 [] () ST-480
hex:1835
0000 [] () ST-480
hex:1836
0000 [] () ST-480
hex:1837
0000 [] () ST-480
hex:1838
0000 [] () ST-480
hex:1839
0000 [] () ST-480
95 [] () stalmark
hex:183A
0000 [] () ST-480
hex:183B
0000 [] () ST-480
hex:183C
0000 [] () K1PRv2
0000 [] () 12
0000 [] () 123
0000 [] () a
0000 [] () aa
0000 [] () aaa
0000 [] () ag
0000 [] () ag lux
0000 [] () ddd
0000 [] () K1p
0000 [] () k1P v2
0000 [] () k1prv2
0000 [] () K1PRv4
0000 [] () K1PRv4PZ
0000 [] () K1Pv2
0000 [] () s
0000 [] () st
0000 [] () st-37
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-717
0000 [] () ST-755
0000 [] () ST-978
0000 [] () st480
0000 [] () ST480K
0000 [] () TECH DEFRO-AG LUX
FFF6 [] () asd
FFF6 [] () ST-480
FFF6 [] () ST-730zPID
FFF6 [] () ST-978
hex:183D
0000 [] () asd
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-730zPID
0000 [] () ST-978
0001 [] () s
0001 [] () st
hex:183E
0000 [] () ST-480
hex:183F
0000 [] () ST-480
hex:1840
0000 [] () ST-480
hex:1841
0000 [] () ST-480
hex:1842
0000 [] () ST-480
hex:1843
0000 [] () ST-480
27 [] () stalmark
hex:1844
0000 [] () ST-480
hex:1845
0000 [] () ST-480
hex:1846
0000 [] () ST-480
hex:1847
0000 [] () ST-480
hex:1848
0000 [] () ST-480
hex:1849
0000 [] () ST-480
hex:184A
0000 [] () ST-480
6B [] () ST-48
hex:184B
0000 [] () ST-480
hex:184C
0000 [] () ST-480
hex:184D
0000 [] () ST-480
hex:184E
0000 [] () ST-480
hex:184F
0000 [] () ST-480
hex:1850
0000 [] () ST-480
hex:1851
0000 [] () ST-480
hex:1852
0000 [] () ST-480
07 [] () st630h
BE [] () st-450
hex:1853
0000 [] () ST-480
hex:1854
0000 [] () ST-480
hex:1855
0000 [] () ST-480
77 [] () ST-480
hex:1856
0000 [] () ST-480
0226 [] () st-650H
hex:1857
0000 [] () ST-480
hex:1858
0000 [] () ST-480
hex:1859
0000 [] () ST-480
hex:185A
0000 [] () ST-480
hex:185B
0000 [] () ST-480
hex:185C
0000 [] () ST-480
hex:185D
0000 [] () ST-480
0226 [] () st-650H
hex:185E
0000 [] () ST-480
hex:185F
0000 [] () ST-480
hex:1860
0000 [] () ST-480
hex:1861
0000 [] () ST-480
hex:1862
0000 [] () ST-480
hex:1863
0000 [] () ST-480
37 [] () eeee
hex:1864
0000 [] () ST-480
hex:1865
0000 [] () ST-480
hex:1866
0000 [] () ST-480
hex:1867
0000 [] () ST-480
hex:1868
0000 [] () ST-480
hex:1869
0000 [] () ST-480
hex:186A
0000 [] () ST-480
hex:186B
0000 [] () ST-480
A8 [] () st-650H
A8 [] () stalmark
hex:186C
0000 [] () ST-480
hex:186D
0000 [] () ST-480
hex:186E
0000 [] () ST-480
hex:186F
0000 [] () ST-480
hex:1870
0000 [] () ST-480
hex:1871
0000 [] () ST-480
F0 [] () stalmark
hex:1872
0000 [] () ST-480
hex:1873
0000 [] () ST-480
hex:1874
0000 [] () ST-480
hex:1875
0000 [] () ST-480
hex:1876
0000 [] () ST-480
0226 [] () st-650H
hex:1877
0000 [] () ST-480
hex:1878
0000 [] () ST-480
hex:1879
0000 [] () ST-480
hex:187A
0000 [] () ST-480
hex:187B
0000 [] () ST-480
hex:187C
0000 [] () ST-480
hex:187D
0000 [] () ST-480
DF [] () eeee
hex:187E
0000 [] () ST-480
hex:187F
0000 [] () ST-480
hex:1880
0000 [] () ST-480
hex:1881
0000 [] () ST-480
hex:1882
0000 [] () ST-480
hex:1883
0000 [] () ST-480
hex:1884
0000 [] () ST-480
hex:1885
0000 [] () ST-480
hex:1886
0000 [] () ST-480
hex:1887
0000 [] () ST-480
hex:1888
0000 [] () ST-480
hex:1889
0000 [] () ST-480
hex:188A
0000 [] () ST-480
hex:188B
0000 [] () ST-480
hex:188C
0000 [] () ST-480
hex:188D
0000 [] () ST-480
hex:188E
0000 [] () ST-480
hex:188F
0000 [] () ST-480
hex:1890
0000 [] () ST-480
hex:1891
0000 [] () ST-480
CE [] () ST-480
hex:1892
0000 [] () ST-480
hex:1893
0000 [] () ST-480
hex:1894
0000 [] () ST-480
hex:1895
0000 [] () ST-480
D5 [] () stalamrk
hex:1896
0000 [] () ST-480
hex:1897
0000 [] () ST-480
hex:1898
0000 [] () ST-480
hex:1899
0000 [] () ST-480
hex:189A
0000 [] () ST-480
hex:189B
0000 [] () ST-480
hex:189C
0000 [] () ST-480
hex:189D
0000 [] () ST-480
hex:189E
0000 [] () ST-480
hex:189F
0000 [] () ST-480
hex:18A0
0000 [] () ST-480
hex:18A1
0000 [] () ST-480
D [] () stalmark
DE [] () stalamrk
DE [] () stalmark
hex:18A2
0000 [] () ST-480
hex:18A3
0000 [] () ST-480
hex:18A4
0000 [] () ST-480
hex:18A5
0000 [] () ST-480
hex:18A6
0000 [] () ST-480
hex:18A7
0000 [] () ST-480
hex:18A8
0000 [] () ST-480
hex:18A9
0000 [] () ST-480
hex:18AA
0000 [] () ST-480
hex:18AB
0000 [] () ST-480
hex:18AC
0000 [] () ST-480
hex:18AD
0000 [] () ST-480
hex:18AE
0000 [] () ST-480
hex:18AF
0000 [] () ST-480
hex:18B0
0000 [] () ST-480
hex:18B1
0000 [] () ST-480
hex:18B2
0000 [] () ST-480
hex:18B3
0000 [] () ST-480
hex:18B4
0000 [] () ST-480
hex:18B5
0000 [] () ST-480
hex:18B6
0000 [] () ST-480
hex:18B7
0000 [] () ST-480
hex:18B8
0000 [] () ST-480
hex:18B9
0000 [] () ST-480
hex:18BA
0000 [] () ST-480
hex:18BB
0000 [] () ST-480
hex:18BC
0000 [] () ST-480
hex:18BD
0000 [] () ST-480
hex:18BE
0000 [] () ST-480
85 [] () stalmark
hex:18BF
0000 [] () ST-480
hex:18C0
0000 [] () ST-480
hex:18C1
0000 [] () ST-480
hex:18C2
0000 [] () ST-480
hex:18C3
0000 [] () ST-480
hex:18C4
0000 [] () ST-480
hex:18C5
0000 [] () ST-480
hex:18C6
0000 [] () ST-480
hex:18C7
0000 [] () ST-480
hex:18C8
0000 [] () ST-480
hex:18C9
0000 [] () ST-480
2B [] () stalmark
hex:18CA
0000 [] () ST-480
hex:18CB
0000 [] () ST-480
hex:18CC
0000 [] () ST-480
hex:18CD
0000 [] () ST-480
hex:18CE
0000 [] () ST-480
hex:18CF
0000 [] () ST-480
hex:18D0
0000 [] () ST-480
hex:18D1
0000 [] () ST-480
hex:18D2
0000 [] () ST-480
hex:18D3
0000 [] () ST-480
hex:18D4
0000 [] () ST-480
hex:18D5
0000 [] () ST-480
hex:18D6
0000 [] () ST-480
hex:18D7
0000 [] () ST-480
hex:18D8
0000 [] () ST-480
hex:18D9
0000 [] () ST-480
hex:18DA
0000 [] () ST-480
hex:18DB
0000 [] () ST-480
2022 [] () ST-978
2400 [] () ST-480
2400 [] () ST-978
hex:18DC
0000 [] () ST-480
hex:18DD
0000 [] () ST-480
hex:18DE
0000 [] () ST-480
hex:18DF
0000 [] () ST-480
hex:18E0
0000 [] () ST-480
hex:18E1
0000 [] () ST-480
hex:18E2
0000 [] () ST-480
hex:18E3
0000 [] () ST-480
EC [] () stalmark
hex:18E4
0000 [] () ST-480
hex:18E5
0000 [] () ST-480
hex:18E6
0000 [] () ST-480
hex:18E7
0000 [] () ST-480
hex:18E8
0000 [] () ST-480
hex:18E9
0000 [] () ST-480
hex:18EA
0000 [] () ST-480
hex:18EB
0000 [] () ST-480
hex:18EC
0000 [] () ST-480
hex:18ED
0000 [] () ST-480
hex:18EE
0000 [] () ST-480
hex:18EF
0000 [] () ST-480
hex:18F0
0000 [] () ST-480
42 [] () stalmark
hex:18F1
0000 [] () ST-480
hex:18F2
0000 [] () ST-480
hex:18F3
0000 [] () ST-480
hex:18F4
0000 [] () ST-480
hex:18F5
0000 [] () ST-480
hex:18F6
0000 [] () ST-480
hex:18F7
0000 [] () ST-480
hex:18F8
0000 [] () ST-480
hex:18F9
0000 [] () ST-480
hex:18FA
0000 [] () ST-480
hex:18FB
0000 [] () ST-480
hex:18FC
0000 [] () ST-480
hex:18FD
0000 [] () ST-480
hex:18FE
0000 [] () ST-480
hex:18FF
0000 [] () ST-480
hex:1900
0000 [] () ST-480
hex:1901
0000 [] () ST-480
hex:1902
0000 [] () ST-480
hex:1903
0000 [] () ST-480
hex:1904
0000 [] () ST-480
hex:1905
0000 [] () ST-480
hex:1906
0000 [] () ST-480
hex:1907
0000 [] () ST-480
hex:1908
0000 [] () ST-480
hex:1909
0000 [] () ST-480
hex:190A
0000 [] () ST-480
hex:190B
0000 [] () ST-480
hex:190C
0000 [] () ST-480
hex:190D
0000 [] () ST-480
hex:190E
0000 [] () ST-480
hex:190F
0000 [] () ST-480
hex:1910
0000 [] () ST-480
hex:1911
0000 [] () ST-480
hex:1912
0000 [] () ST-480
hex:1913
0000 [] () ST-480
hex:1914
0000 [] () ST-480
hex:1915
0000 [] () ST-480
hex:1916
0000 [] () ST-480
hex:1917
0000 [] () ST-480
hex:1918
0000 [] () ST-480
hex:1919
0000 [] () ST-480
hex:191A
0000 [] () ST-480
hex:191B
0000 [] () ST-480
hex:191C
0000 [] () ST-480
hex:191D
0000 [] () ST-480
hex:191E
0000 [] () ST-480
hex:191F
0000 [] () ST-480
hex:1920
0000 [] () ST-480
hex:1921
0000 [] () ST-480
hex:1922
0000 [] () ST-480
hex:1923
0000 [] () ST-480
hex:1924
0000 [] () ST-480
hex:1925
0000 [] () ST-480
hex:1926
0000 [] () ST-480
hex:1927
0000 [] () ST-480
hex:1928
0000 [] () ST-480
hex:1929
0000 [] () ST-480
hex:192A
0000 [] () ST-480
hex:192B
0000 [] () ST-480
hex:192C
0000 [] () ST-480
hex:192D
0000 [] () ST-480
hex:192E
0000 [] () ST-480
hex:192F
0000 [] () ST-480
hex:1A16
2100 [] () ST-480
hex:1AE1
6160 [] () ST-480
6160 [] () tech
hex:1B16
2100 [] () tech
hex:1B58
0000 [] () solar
hex:1B5A
0050 [] () solar
hex:1B5B
005A [] () solar
hex:1B5C
0003 [] () solar
hex:1B5D
0008 [] () solar
hex:1B5E
0001 [] () solar
hex:1B5F
0028 [] () solar
hex:1B60
0041 [] () solar
hex:1B61
005A [] () solar
hex:1B62
0002 [] () solar
hex:1B63
0002 [] () solar
hex:1B64
0001 [] () solar
hex:1B65
0001 [] () solar
hex:1B66
Ustawienie maksymalnej temperatury pracy kolektorów
0080 [0] () 123
0080 [0] () k1p
0080 [0] () ST-480
0080 [0] () st-650H
0082 [0] () solar
hex:1B67
0014 [] () solar
hex:1B68
0003 [] () solar
hex:1B69
0005 [] () solar
hex:1B6A
FFF1 [] () solar
hex:1B6B
000A [] () solar
hex:1B6C
005A [] () solar
hex:1B6D
0002 [] () solar
hex:1B6E
0001 [] () solar
hex:1B6F
007D [] () solar
hex:1B70
0006 [] () solar
hex:1B71
0008 [] () solar
hex:1B72
0003 [] () solar
hex:1B73
0014 [] () solar
hex:1B74
0012 [] () solar
hex:1B75
0050 [] () solar
0050 [] () ST-402
hex:1B76
0001 [] () 480
0001 [] () 480ST
0001 [] () F
0001 [] () R
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:1B77
0005 [] () 480
0005 [] () 480ST
0005 [] () F
0005 [] () R
0005 [] () ST480
0005 [] () ST480K
hex:1B78
001E [] () 480
001E [] () 480ST
001E [] () F
001E [] () R
001E [] () ST480
001E [] () ST480K
hex:1B79
0005 [] () 480
0005 [] () 480ST
0005 [] () F
0005 [] () R
0005 [] () ST480
0005 [] () ST480K
hex:1B7A
0008 [] () 480
0008 [] () 480ST
0008 [] () F
0008 [] () R
0008 [] () ST480
0008 [] () ST480K
hex:1B7B
0001 [] () 480
0001 [] () 480ST
0001 [] () F
0001 [] () R
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:1B7D
001E [] () 480
001E [] () 480ST
001E [] () F
001E [] () R
001E [] () ST480
001E [] () ST480K
hex:1B7E
000F [] () 480
000F [] () 480ST
000F [] () F
000F [] () R
000F [] () ST480
000F [] () ST480K
hex:1B7F
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:1B80
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:1B81
0028 [] () 480
0028 [] () 480ST
0028 [] () F
0028 [] () R
0028 [] () ST480
0028 [] () ST480K
6160 [] () ST-480
hex:1B82
0002 [] () 480
0002 [] () 480ST
0002 [] () F
0002 [] () R
0002 [] () ST480
0002 [] () ST480K
hex:1B83
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:1B84
0000 [] () 480
0000 [] () 480ST
0000 [] () F
0000 [] () R
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:1B85
001E [] () ST480
001E [] () ST480K
hex:1B86
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:1B87
0003 [] () ST480
0003 [] () ST480K
hex:1B88
000A [] () ST480
000A [] () ST480K
hex:1B89
0014 [] () ST480
0014 [] () ST480K
hex:1B8A
0002 [] () ST480
0002 [] () ST480K
hex:1B8B
001E [] () ST480
001E [] () ST480K
hex:1B8C
0000 [] () ST480
0000 [] () ST480K
hex:1B8D
0014 [] () ST480
0014 [] () ST480K
hex:1B8E
0006 [] () ST480
0006 [] () ST480K
hex:1B8F
0014 [] () ST480
0014 [] () ST480K
hex:1B90
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:1B91
003C [] () ST480
003C [] () ST480K
hex:1B92
0005 [] () ST480
0005 [] () ST480K
hex:1B93
0001 [] () ST-402
0001 [] () ST480
0001 [] () ST480K
hex:1B94
0037 [] () ST-402
0037 [] () ST402
0037 [] () ST480
hex:1B95
0004 [] () ST-402
0004 [] () ST402
0004 [] () ST480
hex:1B96
0002 [] () ST-402
0002 [] () ST402
0002 [] () ST480
hex:1B97
0001 [] () ST-402
0001 [] () ST402
0001 [] () ST480
hex:1B98
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
0000 [] () ST480
hex:1B99
0006 [] () ST-402
0006 [] () ST402
002A [] () ST480
0767 [] () ST402
0816 [] () ST402
0A17 [] () ST402
0FF4 [] () ST402
1309 [] () ST402
1A2A [] () ST402
2354 [] () ST402
40E3 [] () ST402
hex:1B9A
0003 [] () ST480
0033 [] () ST-402
0033 [] () ST402
1D02 [] () ST402
561E [] () ST402
5DF0 [] () ST402
DD11 [] () ST402
E01C [] () ST402
E0A4 [] () ST402
FC0A [] () ST402
hex:1B9B
010D [] () ST-402
010D [] () ST402
04A9 [] () ST480
3690 [] () ST402
6B71 [] () ST402
8E5F [] () ST402
A168 [] () ST402
AC82 [] () ST402
D61F [] () ST402
FA17 [] () ST402
hex:1B9C
0000 [] () ST402
706A [] () ST-402
706A [] () ST402
7836 [] () ST480
8E5F [] () ST402
hex:1B9D
0046 [] () ST-402
0046 [] () ST402
0046 [] () ST480
hex:1B9E
001E [] () ST-402
001E [] () ST402
001E [] () ST480
hex:1B9F
005A [] () ST-402
005A [] () ST402
005A [] () ST480
hex:1BA0
0001 [] () ST-402
0001 [] () ST402
0001 [] () ST480
hex:1BA1
0009 [] () ST480
0016 [] () ST-402
0016 [] () ST402
005E [] () ST402
0075 [] () ST402
0079 [] () ST402
0089 [] () ST402
008B [] () ST402
00B4 [] () ST402
00B6 [] () ST402
00B7 [] () ST402
hex:1BA2
003A [] () ST402
011D [] () ST402
01DB [] () ST402
01DE [] () ST402
0219 [] () ST402
0221 [] () ST402
0227 [] () ST-402
0227 [] () ST402
02A4 [] () ST480
02DF [] () ST402
0361 [] () ST402
hex:1BA3
000A [] () ST-402
000A [] () ST402
000A [] () ST480
hex:1BA4
0019 [] () ST-402
0019 [] () ST402
001E [] () ST480
hex:1BA5
0079 [] () ST-402
0079 [] () ST402
hex:1BA6
007C [] () ST-402
007C [] () ST402
hex:1BA7
0078 [] () ST-402
0078 [] () ST402
hex:1BA8
007D [] () ST-402
007D [] () ST402
hex:1BAF
5829 [] () ST-402
5829 [] () ST402
hex:1BB0
58B4 [] () ST-402
58B4 [] () ST402
hex:1BB1
58B6 [] () ST-402
58B6 [] () ST402
hex:1BB2
58C5 [] () ST-402
58C5 [] () ST402
hex:1BB9
BE8E [] () ST-402
BE8E [] () ST402
hex:1BBA
317E [] () ST-402
317E [] () ST402
hex:1BBB
DD42 [] () ST-402
DD42 [] () ST402
hex:1BBC
27CF [] () ST-402
27CF [] () ST402
hex:1BC3
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
hex:1BC4
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
hex:1BC5
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
hex:1BC6
0000 [] () ST-402
0000 [] () ST402
hex:1BCD
16CF [] () ST-402
16CF [] () ST402
hex:1BCE
0CDD [] () ST-402
0CDD [] () ST402
hex:1BCF
018D [] () ST-402
018D [] () ST402
hex:1BD0
0025 [] () ST-402
0025 [] () ST402
hex:1BD7
5747 [] () ST-402
hex:1BD8
5749 [] () ST-402
hex:1BD9
5757 [] () ST-402
hex:1BDA
5862 [] () ST-402
hex:1BDC
59EB [] () ST-408
hex:1BE1
1A38 [] () ST-402
hex:1BE2
7D3C [] () ST-402
hex:1BE3
072C [] () ST-402
hex:1BE4
7368 [] () ST-402
hex:1BE6
4C14 [] () ST-408
hex:1BEB
0000 [] () ST-402
hex:1BEC
0000 [] () ST-402
hex:1BED
0000 [] () ST-402
hex:1BEE
0000 [] () ST-402
hex:1BF0
0000 [] () ST-408
hex:1BF5
0124 [] () ST-402
hex:1BF6
0428 [] () ST-402
hex:1BF7
0078 [] () ST-402
hex:1BF8
01C5 [] () ST-402
hex:1BFA
0053 [] () ST-408
hex:1BFF
000A [] () ST-402
hex:1C
[] () tech
hex:1C00
0046 [] () ST-402
hex:1C01
0000 [] () ST-402
hex:1C02
0003 [] () ST-402
hex:1C03
0001 [] () ST-402
hex:1C04
1B85 [] () ST-402
hex:1C05
0032 [] () ST-402
hex:1C06
0070 [] () solar
0070 [] () ST-402
0070 [] () ST-978
0070 [] () ST402
hex:1C07
000A [] () solar
000A [] () ST-402
000A [] () ST-978
000A [] () ST402
hex:1D9A
1B9A [] () ST402
hex:1E01
57E0 [] () ag lux
hex:1E02
0200 [] () ST-978
0D00 [] () ST-978
2000 [] () ST-978
38FE [] () ST-978
hex:1F40
0000 [] () ST-480
0010 [] () ST-978
hex:1F41
0000 [] () ST-480
hex:1F42
0000 [] () ST-480
hex:1F43
0000 [] () ST-480
hex:1F44
0000 [] () ST-480
hex:1F45
0000 [] () ST-480
hex:1F46
0000 [] () ST-480
hex:1F47
0000 [] () ST-480
hex:1F48
0000 [] () ST-480
hex:1F49
0000 [] () ST-480
hex:1F4A
0000 [] () ST-480
hex:1F4B
0000 [] () ST-480
hex:1F4C
0000 [] () ST-480
hex:1F4D
0000 [] () ST-480
hex:1F4E
0000 [] () ST-480
hex:1F4F
0000 [] () ST-480
hex:1F50
0000 [] () ST-480
hex:1F51
0000 [] () ST-480
hex:1F52
0000 [] () ST-480
hex:1F53
0000 [] () ST-480
hex:1F54
0000 [] () ST-480
hex:1F55
0000 [] () ST-480
hex:1F56
0000 [] () ST-480
hex:1F57
0000 [] () ST-480
hex:1F58
0000 [] () ST-480
hex:1F59
0000 [] () ST-480
hex:1F5A
0000 [] () ST-480
hex:1F5B
0000 [] () ST-480
hex:1F5C
0000 [] () ST-480
hex:1F5D
0000 [] () ST-480
hex:1F5E
0000 [] () ST-480
hex:1F5F
0000 [] () ST-480
hex:1F60
0000 [] () st
0000 [] () ST-480
0000 [] () st630h
028E [] () st-480
028E [] () tech
hex:1F61
0000 [] () ST-480
hex:1F62
0000 [] () ST-480
hex:1F63
0000 [] () ST-480
hex:1F64
0000 [] () ST-480
hex:1F65
0000 [] () ST-480
hex:1F66
0000 [] () ST-480
hex:1F67
0000 [] () ST-480
hex:1F68
0000 [] () ST-480
hex:1F69
0000 [] () ST-480
hex:1F6A
0000 [] () ST-480
hex:1F6B
0000 [] () ST-480
hex:1F6C
0000 [] () ST-480
hex:1F6D
0000 [] () ST-480
hex:1F6E
0000 [] () ST-480
hex:1F6F
0000 [] () ST-480
hex:1F70
0000 [] () ST-480
hex:1F71
0000 [] () ST-480
hex:1F72
0000 [] () ST-480
hex:1F73
0000 [] () ST-480
hex:1F74
0000 [] () ST-480
hex:1F75
0000 [] () ST-480
hex:1F76
0000 [] () ST-480
hex:1F77
0000 [] () ST-480
hex:1F78
0000 [] () ST-480
hex:1F79
0000 [] () ST-480
hex:1F7A
0000 [] () ST-480
hex:1F7B
0000 [] () ST-480
hex:1F7C
0000 [] () ST-480
hex:1F7D
0000 [] () ST-480
hex:1F7E
0000 [] () ST-480
hex:1F7F
0000 [] () ST-480
hex:1F80
0000 [] () ST-480
hex:1F81
0000 [] () ST-480
hex:1F82
0000 [] () ST-480
hex:1F83
0000 [] () ST-480
0157 [] () ag lux
015C [] () tech
hex:1F84
0000 [] () ST-480
hex:1F85
0000 [] () ST-480
hex:1F86
0000 [] () ST-480
hex:1F87
0000 [] () ST-480
hex:1F88
0000 [] () ST-480
hex:1F89
0000 [] () ST-480
hex:1F8A
0000 [] () ST-480
hex:1F8B
0000 [] () ST-480
hex:1F8C
0000 [] () ST-480
hex:1F8D
0000 [] () ST-480
hex:1F8E
0000 [] () ST-480
hex:1F8F
0000 [] () ST-480
hex:1F90
0000 [] () st
0000 [] () ST-480
0000 [] () st630h
hex:1F91
0000 [] () ST-480
hex:1F92
0000 [] () ST-480
hex:1F93
0000 [] () ST-480
hex:1F94
0000 [] () ST-480
hex:1F95
0000 [] () ST-480
hex:1F96
0000 [] () ST-480
hex:1F97
0000 [] () ST-480
hex:1F98
0000 [] () ST-480
hex:1F99
0000 [] () ST-480
hex:1F9A
0000 [] () ST-480
hex:1F9B
0000 [] () ST-480
hex:1F9C
0000 [] () ST-480
hex:1F9D
0000 [] () ST-480
hex:1F9E
0000 [] () ST-480
hex:1F9F
0000 [] () ST-480
hex:1FA0
0000 [] () ST-480
hex:1FA1
0000 [] () ST-480
6160 [] () asd
hex:1FA2
0000 [] () ST-480
hex:1FA3
0000 [] () ST-480
hex:1FA4
0000 [] () ST-480
hex:1FA5
0000 [] () ST-480
hex:1FA6
0000 [] () ST-480
hex:1FA7
0000 [] () ST-480
hex:1FA8
0000 [] () ST-480
hex:1FA9
0000 [] () ST-480
hex:1FAA
0000 [] () ST-480
hex:1FAB
0000 [] () ST-480
hex:1FAC
0000 [] () ST-480
hex:1FAD
0000 [] () ST-480
hex:1FAE
0000 [] () ST-480
hex:1FAF
0000 [] () ST-480
hex:1FB0
0000 [] () ST-480
hex:1FB1
0000 [] () ST-480
hex:1FB2
0000 [] () ST-480
hex:1FB3
0000 [] () ST-480
hex:1FB4
0000 [] () ST-480
hex:1FB5
0000 [] () ST-480
hex:1FB6
0000 [] () ST-480
hex:1FB7
0000 [] () ST-480
hex:1FB8
0000 [] () ST-480
hex:1FB9
0000 [] () ST-480
hex:1FBA
0000 [] () ST-480
hex:1FBB
0000 [] () ST-480
hex:1FBC
0000 [] () ST-480
hex:1FBD
0000 [] () ST-480
hex:1FBE
0000 [] () ST-480
hex:1FBF
0000 [] () ST-480
hex:2000
0140 [] () ST-978
F9FD [] () ST-480
F9FD [] () ST-978
hex:2003
416F [] () ST-480
hex:2004
316F [] () ST-480
hex:200C
EC02 [] () ST-480
hex:200E
1E16 [] () stalmark
2616 [] () stalmark
3216 [] () stalmark
hex:200F
1E16 [] () stalmark
3916 [] () stalmark
hex:2010
0C16 [] () stalamrk
3516 [] () stalmark
hex:2011
1016 [] () st630h
1116 [] () st630h
1C16 [] () eeee
6211 [] () asd
B162 [] () tech
hex:2015
AC00 [] () ST-480
hex:2016
2400 [] () ST-480
8000 [] () ST-480
hex:2024
00DF [] () ST-480
00DF [] () ST-978
hex:2040
40D0 [] () ST-978
hex:2048
0206 [] () ST-978
hex:21
[] () s
hex:2100
0015 [] () eeee
0015 [] () stalamrk
0015 [] () stalmark
0515 [] () st630h
1589 [] () tech
hex:2101
1589 [] () st630h
hex:2116
C363 [] () stalmark
hex:2157
E003 [] () ST-480
hex:215A
C000 [] () ST-480
hex:2161
4F83 [] () ST-480
hex:2162
011B [] () st-480
011B [] () tech
hex:2181
5ED [] () stalmark
E30 [] () ST-480
hex:2182
B28 [] () st
B28 [] () st630h
hex:2183
216 [] () asd
21C [] () tech
hex:2184
A6B [] () tech
hex:2185
B12 [] () ST-978
hex:2189
1CE [] () ST-480
hex:218B
0CF [] () ST-480
hex:21C
[] () tech
hex:2202
2400 [] () ST-978
hex:220F
EFDF [] () ST-978
hex:2216
C363 [] () stalmark
hex:2240
01C0 [] () ST-978
hex:2316
C363 [] () stalmark
hex:2323
3333 [] () ST-28
hex:237F
[] () k1prv2
hex:2400
007E [] () ST-978
0115 [] () eeee
0115 [] () stalmark
0402 [] () ST-480
0402 [] () ST-978
0C02 [] () ST-978
hex:2416
C363 [] () eeee
C363 [] () stalmark
hex:2441
57E0 [] () ST-480
hex:2450
0001 [] () st
0001 [] () st630h
0218 [] () st-630h
0218 [] () st630h
0218 [] () tech
hex:2453
[] () ST-480
hex:2591
0000 [] () k1prv2
hex:26
[] () stalmark
hex:2621
57E0 [] () ST-480
hex:2710
0000 [] () ST-480
hex:2711
0000 [] () ST-480
hex:2712
0000 [] () ST-480
hex:2713
0000 [] () ST-480
hex:2714
0000 [] () ST-480
hex:2715
0000 [] () ST-480
hex:2716
0000 [] () ST-480
hex:2717
0000 [] () ST-480
hex:2718
0000 [] () ST-480
hex:2719
0000 [] () ST-480
hex:271A
0000 [] () ST-480
hex:271B
0000 [] () ST-480
hex:271C
0000 [] () ST-480
hex:271D
0000 [] () ST-480
hex:271E
0000 [] () ST-480
hex:271F
0000 [] () ST-480
hex:2720
0000 [] () ST-480
hex:2721
0000 [] () ST-480
hex:2722
0000 [] () ST-480
hex:2723
0000 [] () ST-480
hex:2724
0000 [] () ST-480
hex:2725
0000 [] () ST-480
hex:2726
0000 [] () ST-480
hex:2727
0000 [] () ST-480
hex:2728
0000 [] () ST-480
hex:2729
0000 [] () ST-480
hex:272A
0000 [] () ST-480
hex:272B
0000 [] () ST-480
hex:272C
0000 [] () ST-480
hex:272D
0000 [] () ST-480
hex:272E
0000 [] () ST-480
hex:272F
0000 [] () ST-480
hex:2730
0000 [] () ST-480
hex:2731
0000 [] () ST-480
hex:2732
0000 [] () ST-480
hex:2733
0000 [] () ST-480
hex:2734
0000 [] () ST-480
hex:2735
0000 [] () ST-480
hex:2736
0000 [] () ST-480
hex:2737
0000 [] () ST-480
hex:2738
0000 [] () ST-480
hex:2739
0000 [] () ST-480
hex:273A
0000 [] () ST-480
hex:273B
0000 [] () ST-480
hex:273C
0000 [] () ST-480
hex:273D
0000 [] () ST-480
hex:273E
0000 [] () ST-480
hex:273F
0000 [] () ST-480
hex:2740
0000 [] () ST-480
hex:2741
0000 [] () ST-480
hex:2742
0000 [] () ST-480
hex:2743
0000 [] () ST-480
hex:2744
0000 [] () ST-480
hex:2745
0000 [] () ST-480
hex:2746
0000 [] () ST-480
hex:2747
0000 [] () ST-480
hex:2748
0000 [] () ST-480
hex:2749
0000 [] () ST-480
hex:274A
0000 [] () ST-480
hex:274B
0000 [] () ST-480
hex:274C
0000 [] () ST-480
hex:274D
0000 [] () ST-480
hex:274E
0000 [] () ST-480
hex:274F
0000 [] () ST-480
hex:2750
0000 [] () ST-480
hex:2751
0000 [] () ST-480
hex:2752
0000 [] () ST-480
hex:2753
0000 [] () ST-480
hex:2754
0000 [] () ST-480
hex:2755
0000 [] () ST-480
hex:2756
0000 [] () ST-480
hex:2757
0000 [] () ST-480
hex:2758
0000 [] () ST-480
hex:2759
0000 [] () ST-480
hex:275A
0000 [] () ST-480
hex:275B
0000 [] () ST-480
hex:275C
0000 [] () ST-480
hex:275D
0000 [] () ST-480
hex:275E
0000 [] () ST-480
hex:275F
0000 [] () ST-480
hex:2760
0000 [] () ST-480
hex:2761
0000 [] () ST-480
57E0 [] () tech
hex:2762
0000 [] () ST-480
hex:2763
0000 [] () ST-480
hex:2764
0000 [] () ST-480
hex:2765
0000 [] () ST-480
hex:2766
0000 [] () ST-480
hex:2767
0000 [] () ST-480
hex:2768
0000 [] () ST-480
hex:2769
0000 [] () ST-480
hex:276A
0000 [] () ST-480
hex:276B
0000 [] () ST-480
hex:276C
0000 [] () ST-480
hex:276D
0000 [] () ST-480
hex:276E
0000 [] () ST-480
hex:276F
0000 [] () ST-480
hex:2770
0000 [] () ST-480
hex:2771
0000 [] () ST-480
hex:2772
0000 [] () ST-480
hex:2773
0000 [] () ST-480
hex:2774
0000 [] () ST-480
hex:2775
0000 [] () ST-480
hex:2776
0000 [] () ST-480
hex:2777
0000 [] () ST-480
hex:2778
0000 [] () ST-480
hex:2779
0000 [] () ST-480
hex:277A
0000 [] () ST-480
hex:277B
0000 [] () ST-480
hex:277C
0000 [] () ST-480
hex:277D
0000 [] () ST-480
hex:277E
0000 [] () ST-480
hex:277F
0000 [] () ST-480
hex:2780
0000 [] () ST-480
hex:2781
0000 [] () ST-480
hex:2782
0000 [] () ST-480
hex:2783
0000 [] () ST-480
hex:2784
0000 [] () ST-480
hex:2785
0000 [] () ST-480
hex:2786
0000 [] () ST-480
hex:2787
0000 [] () ST-480
hex:2788
0000 [] () ST-480
hex:2789
0000 [] () ST-480
hex:278A
0000 [] () ST-480
hex:278B
0000 [] () ST-480
hex:278C
0000 [] () ST-480
hex:278D
0000 [] () ST-480
hex:278E
0000 [] () ST-480
hex:278F
0000 [] () ST-480
hex:27E2
0000 [] () rs
hex:2802
0410 [] () ST-480
0410 [] () ST-978
hex:2815
8900 [] () ST-480
8900 [] () st-650H
hex:2880
0000 [] () st
0000 [] () st630h
hex:28E0
0000 [] () st
0000 [] () st630h
0029 [] () tech
01F9 [] () ag lux
0298 [] () st630h
hex:2980
0000 [] () st
0000 [] () st630h
0299 [] () tech
hex:2990
0000 [] () st
0000 [] () st630h
0245 [] () tech
hex:2B16
81F8 [] () tech
hex:2BBD
[] () asd
hex:2D16
2100 [] () 123
81F8 [] () st-630h
81F8 [] () st630h
9F3C [] () ST-480
9F4B [] () st-650H
F801 [] () st-650H
hex:2D18
3C00 [] () ST-480
hex:2E35
[] () stalmark
hex:2F3B
[] () stalmark
hex:2FBB
7FFD [] () ST-978
hex:2FC0
0000 [] () st
0000 [] () st630h
hex:3
[] () 123
hex:3000
0024 [] () ST-480
hex:3001
57D0 [] () ST-480
hex:3002
1884 [] () 123
hex:3015
7D02 [] () ST-480
CD00 [] () st-630h
CD00 [] () st630h
CD02 [] () tech
hex:3016
6E19 [] () ag lux
hex:302D
EDBB [] () ST-978
hex:3110
0000 [] () st
0000 [] () st630h
hex:3120
0000 [] () st
0000 [] () st630h
hex:3216
8000 [] () eeee
8000 [] () stalmark
hex:321C
[] () tech
hex:32F2
[] () stalmark
hex:332A
1614 [] () st630h
hex:336F
8DEF [] () ST-978
hex:3416
8000 [] () stalmark
hex:35
[] () stalmark
hex:3600
0200 [] () ST-978
0204 [] () ST-978
0404 [] () ST-978
0620 [] () ST-978
1E02 [] () ST-480
1E02 [] () ST-978
hex:3616
8000 [] () stalmark
hex:36FE
DFFB [] () ST-480
DFFB [] () ST-978
hex:36FF
DFFB [] () ST-978
hex:3702
1834 [] () s
hex:3A16
8000 [] () stalmark
hex:3C00
16F2 [] () stalmark
hex:3C0D
166E [] () ST-480
hex:3C16
6E01 [] () ST-480
hex:3C23
157C [] () eeee
157C [] () stalamrk
157C [] () stalmark
157C [] () stalmart Tech
hex:3CC3
B6FF [] () ST-978
hex:3EFB
FBB7 [] () ST-978
hex:3FF8
0101 [] () ST-480
0101 [] () ST-978
hex:4000
0021 [] () stalmark
0201 [] () ST-978
0202 [] () ST-480
0202 [] () ST-978
hex:4016
6E1A [] () tech
hex:4022
0402 [] () ST-978
0404 [] () ST-480
0404 [] () ST-978
0C02 [] () ST-978
1E02 [] () ST-978
hex:4040
A000 [] () ST-978
hex:4102
186B [] () stalmark
hex:4109
2120 [] () ST-978
hex:4116
6E01 [] () st-650H
hex:4157
E003 [] () ST-480
hex:4178
8000 [] () ST-480
hex:4201
[] () tech
hex:4294
0218 [] () ST-480
hex:43
[] () st630h
hex:430
[] () st630h
hex:430D
B240 [] () ST-978
hex:4343
5353 [] () ST-28
hex:43EC
EC16 [] () ST-480
hex:440D
157E [] () ST-480
hex:4415
7E00 [] () ST-480
hex:4500
0002 [] () eeee
0002 [] () st630h
0002 [] () stalamrk
0002 [] () stalmark
0016 [] () ST-480
2181 [] () st630h
2182 [] () st630h
2183 [] () tech
2187 [] () st630h
hex:48
[] () stalmark
hex:48A0
[] () st-48zPID
hex:4A16
2400 [] () stalmark
hex:4E15
7E00 [] () ST-480
hex:5000
016F [] () ST-480
hex:5002
1832 [] () tech
hex:502D
169F [] () eeee
169F [] () stalamrk
169F [] () stalmark
169F [] () stalmart Tech
hex:5400
0218 [] () ST-480
hex:5416
2400 [] () stalmark
hex:5577
[] () ST-480
hex:57
[] () 123
hex:57D1
F415 [] () st-630h
FE15 [] () st630h
hex:57D2
1215 [] () st630h
7615 [] () st-480
7615 [] () tech
hex:57F0
0011 [] () st
0011 [] () st630h
hex:5870
0001 [] () st
0001 [] () st630h
0159 [] () ag lux
hex:5880
0001 [] () st
0001 [] () st630h
0159 [] () st630h
0159 [] () tech
hex:5890
1158 [] () ag lux
hex:58B0
015A [] () tech
hex:59B0
0000 [] () st
0000 [] () st630h
01F6 [] () tech
hex:5A4B
[] () st630h
hex:5AA0
015A [] () tech
hex:5AB0
0001 [] () st
0001 [] () st630h
0158 [] () tech
hex:5C00
0218 [] () asd
hex:5CD0
2162 [] () tech
hex:5DF0
1B9B [] () ST402
hex:5E16
2400 [] () eeee
hex:6000
5168 [] () stalmark
hex:6002
8E00 [] () tech
hex:6021
8 [] () ST-978
87EB [] () ST-28
hex:60B2
FFFB [] () ST-480
FFFB [] () ST-978
hex:6100
0000 [] () st
0000 [] () st630h
hex:6160
0051 [] () stalmark
2B16 [] () tech
hex:6201
1B16 [] () tech
2816 [] () st630h
hex:6210
0158 [] () tech
6158 [] () st630h
hex:630A
1614 [] () eeee
1614 [] () stalmark
hex:6337
[] () eeee
hex:6363
7373 [] () ST-28
hex:63F0
0402 [] () ST-978
hex:6400
1EC2 [] () ST-978
hex:65A
[] () st630h
hex:66E1
AE16 [] () tech
hex:6800
03F2 [] () ST-978
hex:6803
029E [] () ST-480
029E [] () ST-978
hex:681F
8301 [] () tech
hex:6840
0000 [] () stalmark
0168 [] () ag lux
hex:6AE0
0011 [] () st
0011 [] () st630h
hex:6B00
0041 [] () st
0041 [] () st630h
416A [] () st630h
hex:6B60
0001 [] () st
0001 [] () st630h
hex:6BA8
[] () stalmark
hex:6E01
FE16 [] () stalmark
hex:6E02
0816 [] () eeee
0816 [] () stalamrk
0816 [] () stalmark
hex:6F15
4000 [] () ST-480
hex:6F17
2000 [] () ST-480
hex:6F20
0341 [] () ST-480
0431 [] () ST-480
hex:7000
000F [] () ST-978
hex:7001
5880 [] () tech
hex:7011
5880 [] () tech
hex:7200
0218 [] () ST-480
hex:7216
2400 [] () stalmark
hex:7390
00A0 [] () asd
hex:73D7
[] () stalmark
hex:7402
0410 [] () ST-978
hex:7476
[] () ST-480
hex:75
[] () st630h
hex:76
[] () stalmark
hex:7800
00C0 [] () st-48zPID
hex:781E
00F8 [] () st-48zPID
0FC0 [] () st-48zPID
hex:78E0
0000 [] () st-48zPID
hex:7C00
010A [] () ST-978
0215 [] () stalmark
5015 [] () eeee
5015 [] () stalamrk
5015 [] () stalmark
hex:7D02
0815 [] () stalmark
1215 [] () stalmark
3A15 [] () stalmark
4415 [] () stalamrk
4415 [] () stalmark
4E15 [] () eeee
hex:7D1F
4157 [] () st630h
hex:7D26
C157 [] () tech
hex:7DDF
[] () eeee
hex:7E00
3716 [] () eeee
3716 [] () stalamrk
3716 [] () stalmark
hex:7E03
3166 [] () st-630h
3166 [] () st630h
hex:7E04
0166 [] () st-480
0166 [] () tech
hex:7F00
157D [] () ag lux
2416 [] () eeee
2416 [] () stalmark
hex:7F01
E16C [] () st630h
hex:8000
0000 [] () st-48zPID
00F0 [] () st-48zPID
0117 [] () eeee
0117 [] () stalmark
F026 [] () st-48zPID
hex:8002
9900 [] () st-630h
9900 [] () st630h
9900 [] () tech
hex:8055
2 [] () ST-480
hex:8100
0015 [] () stalmark
0A15 [] () eeee
0A15 [] () stalamrk
0A15 [] () stalmark
1415 [] () stalmark
2815 [] () stalmark
hex:815E
D [] () stalmark
hex:8161
6002 [] () ST-480
hex:81F8
3015 [] () tech
hex:8245
3 [] () ST-480
hex:8301
5CD0 [] () st-480
5CD0 [] () tech
hex:8321
C [] () tech
hex:8332
[] () k1prv2
hex:8400
0002 [] () eeee
0002 [] () stalmark
hex:8557
7 [] () ST-480
hex:858
[] () st630h
hex:865E
1 [] () ST-480
hex:8700
0015 [] () eeee
0015 [] () st630h
0015 [] () stalamrk
0015 [] () stalmark
0115 [] () stalmark
1588 [] () st-480
1588 [] () tech
hex:8800
0015 [] () eeee
0015 [] () st630h
0015 [] () stalamrk
0015 [] () stalmark
0115 [] () stalmark
159B [] () tech
hex:8801
159B [] () st630h
hex:8841
E [] () ag lux
hex:8900
0115 [] () eeee
0115 [] () K1p
0115 [] () k1pv4
0115 [] () p1
0115 [] () ST-402
0115 [] () ST-450
0115 [] () ST-480
0115 [] () ST-480zpid
0115 [] () st-650H
0115 [] () st630h
0115 [] () stalamrk
0115 [] () stalmark
hex:8901
158B [] () st-480
158B [] () st-630h
158B [] () st630h
158B [] () tech
hex:89A4
[] () st-630h
hex:8A15
7E00 [] () st-650H
hex:8B00
0015 [] () K1p
0015 [] () k1pv4
0015 [] () p1
0015 [] () ST-402
0015 [] () ST-450
0015 [] () ST-480
0015 [] () ST-480zpid
0015 [] () st-650H
0016 [] () eeee
0016 [] () stalamrk
0016 [] () stalmark
0116 [] () st630h
15AA [] () tech
hex:8C64
1 [] () st630h
hex:8E00
0001 [] () st-650H
0002 [] () eeee
0002 [] () st630h
0002 [] () stalamrk
0002 [] () stalmark
0298 [] () tech
2980 [] () tech
hex:8E5F
1BA1 [] () ST402
hex:9
[] () st-48
hex:9002
0450 [] () tech
4500 [] () tech
hex:9011
58B0 [] () st630h
58B0 [] () tech
hex:9016
1600 [] () st-650H
hex:9100
0209 [] () K1p
0209 [] () k1pv4
0209 [] () p1
0209 [] () ST-402
0209 [] () ST-450
0209 [] () ST-480
0209 [] () ST-480zpid
0209 [] () st-650H
hex:9200
020A [] () st-650H
hex:9212
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
hex:9232
0600 [] () ST-978
hex:9415
7E00 [] () st-650H
hex:9481
6840 [] () st630h
hex:95D5
[] () stalamrk
hex:9800
0002 [] () eeee
0002 [] () st630h
0002 [] () stalamrk
0002 [] () stalmark
2990 [] () st630h
2990 [] () tech
hex:9900
0002 [] () eeee
0002 [] () st630h
0002 [] () stalamrk
0002 [] () stalmark
15A7 [] () ag lux
2450 [] () st-480
2450 [] () tech
hex:9B00
0001 [] () eeee
0001 [] () st630h
0001 [] () stalamrk
0001 [] () stalmark
1F60 [] () st-630h
1F60 [] () st630h
1F60 [] () tech
3401 [] () stalmark
hex:9B04
61F6 [] () st630h
hex:9E50
2D16 [] () ag lux
2D16 [] () eeee
2D16 [] () K1p
2D16 [] () k1pv4
2D16 [] () p1
2D16 [] () ST-402
2D16 [] () ST-450
2D16 [] () ST-480
2D16 [] () ST-480zpid
2D16 [] () st-650H
2D16 [] () stalamrk
2D16 [] () stalmark
hex:9F02
2000 [] () ST-978
hex:9F3C
2315 [] () eeee
2315 [] () stalamrk
2315 [] () stalmark
hex:9F4B
2815 [] () ag lux
2815 [] () K1p
2815 [] () k1pv4
2815 [] () p1
2815 [] () ST-402
2815 [] () ST-450
2815 [] () ST-480
2815 [] () ST-480zpid
2815 [] () st-650H
hex:9F7F
FF30 [] () ST-978
hex:A001
5AB0 [] () tech
hex:A0F0
[] () st-650H
hex:A129
[] () stalmark
[] () stalmart Tech
hex:A168
1B9C [] () ST402
hex:A1DE
[] () stalmark
hex:A700
1616 [] () eeee
1616 [] () stalmark
hex:A701
616F [] () st630h
hex:A8
[] () stalmark
hex:AA00
15AB [] () tech
hex:AB00
0015 [] () st630h
0115 [] () eeee
0115 [] () stalamrk
0115 [] () stalmark
1587 [] () tech
hex:AC00
3216 [] () eeee
3916 [] () stalmark
hex:AC25
[] () stalmark
hex:ADF
[] () asd
hex:AE00
0015 [] () eeee
0015 [] () stalamrk
0015 [] () stalmark
0115 [] () st630h
hex:AE01
15AB [] () st-630h
15AB [] () st630h
hex:B000
0416 [] () st630h
0516 [] () eeee
0516 [] () stalamrk
0516 [] () stalmark
hex:B001
5870 [] () tech
5AA0 [] () ag lux
F600 [] () ag lux
F600 [] () st630h
F600 [] () tech
hex:B005
16AE [] () st630h
hex:B021
8C41 [] () 123
hex:B183
C000 [] () ST-480
hex:B2FE
F3B7 [] () ST-978
hex:B4D
[] () st630h
hex:B600
0016 [] () eeee
0016 [] () st630h
0016 [] () stalamrk
0016 [] () stalmark
hex:B624
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
hex:B7
[] () ST-480
[] () ST-978
hex:B700
00FB [] () ST-978
hex:B7FF
1E02 [] () ST-978
9F62 [] () ST-480
9F62 [] () ST-978
DFFB [] () ST-480
DFFB [] () ST-978
FE03 [] () ST-978
hex:B801
6160 [] () ST-480
hex:B80D
1616 [] () ST-480
hex:B816
1600 [] () ST-480
hex:BBFF
FB37 [] () ST-978
FFDF [] () ST-978
hex:BEFF
F9FD [] () ST-978
hex:BFFA
FBB7 [] () ST-480
FBB7 [] () ST-978
hex:BFFF
F101 [] () ST-978
hex:C
[] () tech
hex:C0
[] () stalmark
hex:C000
0000 [] () st-48zPID
00F8 [] () st-48zPID
FE00 [] () st-48zPID
hex:C050
15CD [] () ag lux
hex:C080
0000 [] () st-48zPID
hex:C166
E01A [] () ST-480
E01B [] () ST-480
hex:C168
4000 [] () ST-480
hex:C176
[] () stalmark
hex:C178
8000 [] () ST-480
hex:C200
0016 [] () stalmark
16F9 [] () st630h
hex:C216
7F00 [] () eeee
7F00 [] () stalmark
hex:C2FF
F116 [] () st630h
hex:C302
185B [] () ST-978
hex:C363
0A16 [] () eeee
0A16 [] () stalmark
hex:CA9B
[] () st-630h
hex:CD00
0016 [] () st630h
0116 [] () eeee
0116 [] () stalamrk
0116 [] () stalmark
hex:CD02
1620 [] () tech
hex:CDFE
FFFD [] () ST-978
hex:D021
6201 [] () tech
hex:D168
1F83 [] () st630h
hex:D8A3
[] () st-630h
hex:DB18
3C00 [] () ST-480
hex:DB26
0000 [] () ST-978
hex:DBB7
0000 [] () ST-480
0000 [] () ST-978
hex:DD18
3C00 [] () ST-480
hex:DEFB
EDFE [] () ST-978
hex:DF
[] () eeee
hex:DFDB
B700 [] () ST-978
hex:DFF3
3800 [] () ST-978
hex:DFFB
EDFE [] () ST-978
hex:E000
2980 [] () tech
hex:E001
6160 [] () st-630h
6160 [] () st630h
hex:E011
5AB0 [] () st630h
hex:E020
D000 [] () ST-978
hex:E033
166E [] () st630h
6000 [] () ST-978
hex:E040
166E [] () tech
hex:E161
6002 [] () ST-480
602B [] () tech
hex:E1AE
1616 [] () st-480
1616 [] () tech
hex:E26D
[] () ST-480
hex:E336
0006 [] () ST-480
0006 [] () ST-978
hex:ED
[] () stalmark
hex:EDFF
FE01 [] () ST-480
FE01 [] () ST-978
hex:EF3B
6FFD [] () ST-978
hex:EFBB
7FE1 [] () ST-978
hex:F
[] () ST-480
hex:F000
0000 [] () st-48zPID
00F8 [] () st-48zPID
FE00 [] () st-48zPID
hex:F042
[] () stalmark
hex:F051
6F8F [] () st630h
hex:F078
E080 [] () st-48zPID
hex:F13C
0016 [] () stalmark
hex:F172
0002 [] () ST-480
hex:F200
4316 [] () ST-480
hex:F203
4102 [] () st-650H
4102 [] () stalmark
hex:F2FB
B7FF [] () ST-978
hex:F337
FFFE [] () ST-978
hex:F400
F3FB [] () ST-978
hex:F600
0002 [] () eeee
0002 [] () st630h
0002 [] () stalamrk
0002 [] () stalmark
28E0 [] () tech
hex:F700
0016 [] () K1p
0016 [] () k1pv4
0016 [] () p1
0016 [] () ST-402
0016 [] () ST-450
0016 [] () ST-480
0016 [] () ST-480zpid
0016 [] () st-650H
hex:F7FE
0302 [] () ST-978
hex:F7FF
FBFB [] () ST-480
FBFB [] () ST-978
hex:F800
0000 [] () st-48zPID
00F8 [] () st-48zPID
FE00 [] () st-48zPID
hex:F830
157C [] () k1prv2
157E [] () k1prv2
1587 [] () k1prv2
1616 [] () k1prv2
1624 [] () st630h
1684 [] () k1prv2
16C1 [] () asd
hex:F8F8
0000 [] () st-48zPID
hex:F900
0003 [] () st-650H
0015 [] () eeee
0015 [] () stalmark
0016 [] () stalmark
0116 [] () eeee
0116 [] () stalmark
0216 [] () stalmark
0316 [] () stalmark
2183 [] () st630h
hex:F9F4
0003 [] () ST-978
hex:FAB7
FFFF [] () ST-978
hex:FABF
FFF9 [] () ST-978
hex:FB36
001E [] () ST-978
hex:FB8D
0000 [] () ST-978
hex:FBB7
FFDF [] () ST-978
FFFF [] () ST-480
FFFF [] () ST-978
hex:FBBF
FFF9 [] () ST-978
FFFD [] () ST-978
hex:FBDF
DBB7 [] () ST-480
DBB7 [] () ST-978
hex:FBF3
B7FF [] () ST-978
hex:FBFB
B7FF [] () ST-978
hex:FD20
0402 [] () ST-480
0402 [] () ST-978
hex:FDBE
FBFB [] () ST-978
hex:FDBF
F203 [] () ST-978
FBE3 [] () ST-978
FBF3 [] () ST-978
FBFB [] () ST-480
FBFB [] () ST-978
hex:FDC5
[] () stalmark
hex:FDF7
FFF3 [] () ST-978
FFFB [] () ST-978
hex:FDFD
3F02 [] () ST-480
3F02 [] () ST-978
F7FF [] () ST-978
hex:FE00
0000 [] () st-48zPID
00F0 [] () st-48zPID
00F8 [] () st-48zPID
FE00 [] () st-48zPID
hex:FE03
0400 [] () ST-978
1600 [] () ST-978
3600 [] () ST-978
hex:FE1E
0205 [] () ST-978
0220 [] () ST-480
0220 [] () ST-978
hex:FEFD
FDF6 [] () ST-480
FDF6 [] () ST-978
hex:FF06
16F1 [] () tech
hex:FF9F
E220 [] () ST-978
hex:FFAB
7FFF [] () ST-978
hex:FFB3
8000 [] () ST-978
hex:FFBE
DFE0 [] () ST-978
hex:FFBF
B360 [] () ST-978
hex:FFDF
FBCD [] () ST-978
hex:FFF4
1788 [] () st-650H
hex:FFFA
0218 [] () st-48zPID
157F [] () st-650H
hex:FFFB
37FC [] () ST-978
B7FF [] () ST-978
hex:FFFE
0224 [] () ST-480
0224 [] () ST-978