start | słownik | unikalne ramki | unikalne wartości | MENU AG-LUX | CRC |

Moduł obliczania CRC16

ramka HEX*: